Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK - IV EDYCJA

DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK
IV edycja – wspieranie programu „Sześciolatek w szkole”
Poznajemy twórczość autorów literatury dziecięcej
zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przedszkolne i szkolne do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych zajęć edukacyjnych.

logo Akademii

IV edycja poświęcona będzie promowaniu i upowszechnianiu twórczości autorów polskiej literatury dziecięcej. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkół podstawowych z twórczością wybitnych autorów literatury dziecięcej, a także z dokonaniami i dorobkiem regionalnych twórców literatury dla najmłodszych.
Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz promowanie wartości książki jako niezbędnego elementu dla prawidłowego rozwoju najmłodszych.
Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu bajek, opowiadań, utworów poetyckich i wierszy znanych autorów oraz lokalnych twórców literatury dziecięcej. Zajęcia będą uatrakcyjniane biogramem twórcy, zabawnymi i ciekawymi anegdotami z jego życia, krzyżówkami, rebusami, zagadkami związanymi z tematem spotkania. Każde zajęcia zakończą są wykonaniem prac plastycznych, ilustracji do prezentowanych utworów. Działanie zostanie zrealizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2013/2014. Podsumowaniem całej edycji będzie zaplanowana na czerwiec 2015 roku Dziecięca Biesiada Literacka dla wszystkich uczestników zajęć.

Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Celem zajęć jest:

 • wspieranie dziecka w rozwoju w celu udanego startu szkolnego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych placówek,
 • popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
 • rozwijanie w uczestnikach zainteresowania literaturą,
 • przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika,
 • wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
 • promowanie i upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego
 • budzenie potrzeb estetycznych i poznawczych dzieci,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci,
 • integracja dzieci i doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

Program każdego spotkania przewiduje:

 • pogadankę wprowadzającą w temat zajęć,
 • prezentację wybranego tekstu literackiego ,
 • rozmowę kierowaną sprawdzającą stopień zrozumienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji,
 • zajęcia indywidualne lub grupowe – np. wykonanie ilustracji lub innej pracy tematycznie związanej z prezentowanym tekstem, karty pracy, karty okolicznościowe, krzyżówki, rebusy, zagadki,
 • krótki film edukacyjny.

Proponowane tematy najbliższych zajęć:

 • Wrzesień 2014 - Kornel Makuszyński
 • Październik 2014 - Jan Brzechwa
 • Listopad 2014 – Czesław Janczarski
 • Grudzień 2014 – Julian Tuwim
 • Styczeń 2015 – Maria Konopnicka
 • Luty 2015 - Wanda Chotomska
 • Marzec 2015 – Twórcy regionalni dla dzieci
 • Kwiecień 2015 – Twórcy bydgoscy dla dzieci
 • Maj 2015 – Twórcy regionalni dla dzieci
 • Czerwiec 2015 – Biesiada Literacka

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.
Zgłoszenia przyjmuje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e-mail: gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl

SPOTKANIE I

W czwartek 25 września br. odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z najmłodszymi. Zaprosiliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 31 oraz z Przedszkola Niepublicznego „Step” na zajęcia poświęcone twórczości Kornela Makuszyńskiego. Jednym z naszych podstawowych celów tegorocznych zajęć z dziećmi jest wspieranie sześciolatków w udanym starcie szkolnym poprzez przybliżanie i promowanie autorów literatury dziecięcej. W trakcie krótkiej pogadanki przybliżyliśmy uczestnikom postać Kornela Makuszyńskiego oraz jego najważniejsze utwory dla dzieci.
W kolejnej części spotkania o swoich przeżyciach i wrażeniach z pobytu w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie opowiedziała p. Ilona Wierzbowska, były kierownik Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Zaprezentowała pokaz zdjęć oraz omówiła liczne atrakcje, jakie czekają na odwiedzających Pacanów.
Następnie przeszliśmy do najważniejszego punktu spotkania czyli głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Uczniowie klasy I oraz przedszkolaki wytrwale spędzili ponad 20 minut na słuchaniu przygód Koziołka Matołka z księgi I.
W dalszej części zajęć dzieci kolorowały Koziołka Matołka. Zajęciom towarzyszyła wystawa książek Kornela Makuszyńskiego ze zbiorów naszej Biblioteki, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE II

We wtorek i środę 21 i 22 października 2014 r. kolejne spotkania z najmłodszymi. Zaprosiliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy na zajęcia poświęcone twórczości Jan Brzechwy. Jednym z głównych celów tegorocznych zajęć edukacyjnych dla dzieci jest wspieranie sześciolatków w udanym starcie szkolnym poprzez przybliżanie i promowanie autorów literatury dziecięcej. W trakcie krótkiej pogadanki zaprezentowaliśmy uczestnikom postać Jana Brzechwy oraz ideę wspierania głośnego czytania najmłodszym. Najważniejszą częścią zajęć było czytanie wierszy Jana Brzechwy. Wybraliśmy 10 utworów, jak się okazało w trakcie spotkań świetnie znanych naszym gościom. Uczniowie klas I wytrwale i aktywnie spędzili ponad 20 minut na słuchaniu wierszy i wspólnym ich recytowaniu. W dalszej części zajęć dzieci rozwiązywały krzyżówkę, zagadki tematycznie związane z zajęciami oraz kolorowały Kaczkę Dziwaczkę. Na zakończenie dzieci udały się do Wydziału Zbiorów Audiowizualnych, gdzie obejrzały fragmenty utworów Jana Brzechwy.
Zajęciom towarzyszyła wystawa książek autora, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE III

25 listopada na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Pluszowe misie towarzyszą nam już od ponad 110 lat i mają wielu sympatyków nie tylko wśród najmłodszych. Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez pluszowego misia.
Z tej okazji zaprosiliśmy do naszej Akademii dzieci z bydgoskich przedszkoli i szkół : Przedszkola nr 16, Przedszkola „Mungo”, Przedszkola „Step” oraz Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy. Wraz z uczestnikami naszych zajęć pojawiło się u nas mnóstwo misiów, które przyniosły dzieci : małych i dużych, kolorowych i tradycyjnych, a wszystkie były miękkie, miłe i pluszowe. Każdy uczestnik miał okazję do tego, aby pochwalić się swoim misiem i przedstawić go swoim koleżankom i kolegom. Dzień Pluszowego Misia był też dla dzieci okazją do poznania i przypomnienia różnych znanych misiów - tych którymi zachwycali się ich dziadkowie, rodzice i tych najbardziej współczesnych, bliskich dzisiejszym sercom dzieci. Podobnie jak na poprzednich zajęciach nie zabrakło najważniejszego elementu czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem zaproponowaliśmy kilka fragmentów „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczarskiego. Następnie dzieci wykonały laurki dla swoich misiów, które zabrały do domu. Na zakończenie w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych dzieci miały okazję obejrzeć kilka fragmentów przygód różnych znanych misiów.

SPOTKANIE IV

Poznajemy twórczość autorów literatury dziecięcej – Julian Tuwim
We wtorek 9 grudnia 2014 r. odbyły się w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek kolejne spotkania z najmłodszymi. Zaprosiliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy na zajęcia poświęcone twórczości Juliana Tuwima. Jednym z głównych celów tegorocznych zajęć edukacyjnych dla dzieci jest wspieranie sześciolatków w udanym starcie szkolnym poprzez przybliżanie i promowanie autorów literatury dziecięcej.
W trakcie krótkiej prezentacji uczestnicy poznali postać Juliana Tuwima, jego twórczość literacką oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważniejszą częścią zajęć było czytanie wierszy autora. Wybraliśmy około 10 utworów, jak się okazało w trakcie spotkania, świetnie znanych naszym gościom. Uczniowie klas I wytrwale i aktywnie spędzili prawie 20 minut na słuchaniu wierszy i wspólnym ich recytowaniu.
W dalszej części zajęć dzieci indywidualnie i pracując w grupach wykonywały ilustracje wszystkich wagonów Lokomotywy. Na zakończenie dzieci udały się do Wydziału Zbiorów Audiowizualnych, gdzie obejrzały fragmenty utworów Juliana Tuwima z Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej. Zajęciom towarzyszyła wystawa książek autora, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE V

Poznajemy twórczość autorów literatury dziecięcej – Wanda Chotomska
Przez cały tydzień gościliśmy w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dzieci z bydgoskich szkół i przedszkoli. Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej nr 56 oraz Przedszkola nr 16 biorąc udział w spotkaniach poświęconych twórczości Wandy Chotomskiej. Jednym z głównych celów tegorocznych zajęć edukacyjnych w naszej Akademii jest wspieranie sześciolatków w udanym starcie szkolnym poprzez przybliżanie i promowanie autorów literatury dziecięcej.
W trakcie krótkiej prezentacji uczestnicy poznali postać Wandy Chotomskiej, jej twórczość literacką oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważniejszą częścią zajęć było czytanie utworów autorki. Wybraliśmy fragmenty opowiadania „Pięciopsiaczki” oraz wybrane wiersze. Uczestnicy zajęć z zaciekawieniem spędzili ponad 20 minut słuchając głośnego czytania.
Zajęcia stały się też okazją do prezentacji zdjęć, książek, dedykacji, artykułów przyniesionych przez entuzjastkę twórczości Wandy Chotomskiej panią Bogumiłę Frankowską ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy. Stanowią one dokumentację jej długoletniej znajomości i osobistych spotkań z autorką i wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród dzieci oraz nas bibliotekarzy.
W dalszej części dzieci pracując w grupach wykonywały ilustracje do przeczytanego utworu. Na zakończenie udały się do Wydziału Zbiorów Audiowizualnych, gdzie obejrzały fragmenty utworów Wandy Chotomskiej z Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej. Zajęciom towarzyszyła wystawa książek autorki, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE VI

Spotkanie autorskie z Agnieszką Stelmaszyk
14 kwietnia 2015 roku w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się wyjątkowe zajęcia dla dzieci. Gościła u nas bydgoszczanka, pani Agnieszka Stelmaszyk, autorka wielu niezwykle popularnych i poczytnych książek dla dzieci i młodzieży. Jest autorką licznych serii takich jak : „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przytuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek”, „Klub poszukiwaczy przygód”, „Terra incognita”, „Koalicja szpiegów”. Napisała już prawie 50 książek, które rozeszły się w ponad 200 000 egzemplarzy. W zajęciach brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy. Jednym z głównych celów tegorocznych zajęć edukacyjnych w naszej Akademii jest wspieranie najmłodszych w udanym starcie szkolnym poprzez przybliżanie i promowanie autorów literatury dziecięcej. Do tej pory udało nam się zorganizować spotkania poświęcone twórczości m.in. Jana Brzechwy, Kornela Makuszyńskiego, Czesława Janczarskiego, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej. Tym razem po raz pierwszy uczestnicy naszych zajęć w Akademii mieli szansę spotkać osobiście autorkę ich ulubionych bohaterów literackich.
Cieszymy się bardzo, że mimo licznych zajęć i obowiązków, pani Agnieszka przyjęła nasze zaproszenie. Dzięki temu mieliśmy okazję przybliżyć dzieciom sylwetkę i dorobek literacki twórcy z naszego miasta.
Autorka opowiedziała o początkach drogi artystycznej, o bohaterach swoich książek, o tym skąd czerpie inspiracje do swoich powieści, a także o planach na przyszłość. Nie zabrakło najważniejszego punktu zajęć czyli głośnego czytania. Autorka wybrała fragmenty ze swojej najnowszej powieści „Biura śledczego Tomusia Orkiszka”. Uczestnicy zajęć z zaciekawieniem spędzili ponad 20 minut słuchając tej niezwykle zabawnej książki. Pani Agnieszka Stelmaszyk okazała się niezwykle miłą i ciepłą osobą, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wykazała się ogromną cierpliwością i poczuciem humoru odpowiadając na liczne pytania oraz wypisując dziesiątki autografów. Zajęcia stały się też okazją do przygotowania wystawki książek pani Agnieszki, którą dzieci oglądały z ogromnym zainteresowaniem. Były też oczywiście wspólne zdjęcia.

SPOTKANIE VII

Majowe spotkanie, które zorganizowaliśmy w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek, odbyło się 8 maja 2015 r. i poświęcone było tematyce regionalnej. Przybliżaliśmy dzieciom nasze miasto Bydgoszcz poprzez krótką pogadankę, prezentację oraz czytanie legend związanych z regionem. Tym razem odwiedziły nas dzieci z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Bydgoszczy.
Spotkanie z dziećmi rozpoczęliśmy krótką prezentacją ilustrującą najciekawsze atrakcje architektoniczne, kulturalne i rekreacyjne naszego miasta. Prezentacji towarzyszyła krótka pogadanka na temat najbardziej znanych symboli Bydgoszczy, jej historii, kultury i ciekawostek przyrodniczych. Podobnie jak na poprzednich zajęciach ważnym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybraliśmy kilka legend związanych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przypowieści”.
W dalszej części spotkania dzieci kolorowały najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta. Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcia oraz dzieci otrzymały jak zwykle drobne upominki.

Bydgoski Festiwal Nauki 2015 - Nasze miasto - Bydgoszcz

W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się liczne zajęcia edukacyjne poświęcone Bydgoszczy i regionowi. W dniach 21 i 22 maja 2015 odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, Międzynarodowej Prywatnej Szkoły Sokrates, Przedszkola Samorządowego w Gąsawie, Szkoły Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej w Budzynie oraz goście indywidualni. Zajęcia rozpoczęła prezentacja multimedialna zawierająca najciekawsze atrakcje architektoniczne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne naszego miasta. Prezentacji towarzyszyła pogadanka na temat Bydgoszczy, jej historii, kultury i ciekawostek przyrodniczych. Po prezentacji odbył się krótki konkurs wiedzy o Bydgoszczy. Najlepsi otrzymali drobne nagrody.

W dalszej części zajęć zaproponowaliśmy uczestnikom głośne przeczytanie legendy związanej z Bydgoszczą „Pan Twardowski” z książki promowanej przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom „Legendy polskie”. Legendzie towarzyszył krótki film prezentujący Pana Twardowskiego ukazującego się na Starym Rynku w Bydgoszczy. W ostatniej części spotkania nasi uczestnicy kolorowali ilustracje dotyczące Bydgoszczy m.in. Operę Nova, Spichrza, Fontannę Potop, Wieżę Ciśnień i Mariana Rejewskiego.

Sala Dziecięcej Akademii Czytania Bajek specjalnie na te zajęcia została udekorowana wieloma akcentami i pamiątkami bydgoskimi, m.in. starymi zdjęciami i pocztówkami, flagą i herbem miasta, książkami i albumami. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki przekazane od organizatorów Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Bardzo się cieszymy, że nasze zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, w tegorocznej edycji Festiwalu odwiedziło nas 96 uczestników.

SPOTKANIE VIII

Czerwcowe zajęcia w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się pod hasłem „Książka moim przyjacielem”. W dniach 10, 11 i 12 czerwca 2015 odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy, Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy.

Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat książki, biblioteki i czytania. Towarzyszyła jej prezentacja, w trakcie której uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się czym jest książka, dlaczego jej obecność w życiu dziecka jest tak ważna, co to jest biblioteka i w jaki sposób funkcjonuje. W trakcie pogadanki dzieci zapoznały się z regulaminem poszanowania książek oraz dzieliły się opowieściami na temat swoich ulubionych tytułów.

W dalszej części zajęć zaproponowaliśmy głośne czytanie książek z ulubionym bohaterem dzieci Franklinem. Dwie z tej serii nawiązują do tematu spotkania i świetnie je uzupełniły: „Franklin i książka z biblioteki” oraz „Franklin czyta kolegom”. Następnie nasi uczestnicy wykonywali okładkę swojej ulubionej książki, a na zakończenie obejrzeli film edukacyjny o przygodach małego chłopca. Oglądając go, dzieci przeniosły się do świata, w którym okazało się, że czytanie to umiejętność na wagę złota.

Nie zabrakło drobnych upominków. Każdy przedszkolak spotkania otrzymał odznakę przyjaciela książki. Życzymy dzieciom udanych wakacji i mamy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu.

Powrót