Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK - V EDYCJA

DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK
V edycja – wspieranie programu
Ministerstwa Edukacji Narodowej
BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA
zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przedszkolne i szkolne do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych zajęć edukacyjnych.

logo Akademii

V edycja poświęcona będzie przybliżaniu wśród najmłodszych, poprzez kontakt z książką i czytaniem, zasad bezpiecznego zachowania i zabawy, zdrowych nawyków żywieniowych oraz promowaniu aktywności fizycznej.

Zgodnie z założeniem programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zależy nam na zwiększaniu skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach edukacyjnych.

Celem zajęć jest promowanie wśród dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkół podstawowych zasad zdrowego odżywiania, konieczności uprawiania różnych dyscyplin sportowych, oraz wyczulenie dzieci na zasady bezpiecznych zachowań w środowisku szkolnym i w otoczeniu rodzinnym. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz promowanie wartości książki jako niezbędnego elementu dla prawidłowego rozwoju najmłodszych.

Spotkania będą zawierały pogadankę na dany temat, przeprowadzoną przez specjalistę. Najważniejszym elementem będzie głośne czytanie bajek, opowiadań, utworów poetyckich związanych z tematem zajęć. Zajęcia będą uatrakcyjniane krzyżówkami, rebusami, zagadkami, a będą kończyć się wykonaniem prac plastycznych, ilustracji do prezentowanych zagadnień.

Działanie zostanie zrealizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2015/2016.

Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Celem zajęć jest:

 • wspieranie dziecka w rozwoju poprzez promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 • kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły,
 • popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
 • przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika,
 • wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
 • promowanie i upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego
 • budzenie potrzeb estetycznych i poznawczych dzieci,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci,
 • integracja dzieci i doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

Program każdego spotkania przewiduje:

 • pogadankę wprowadzającą w temat zajęć,
 • prelekcję zaproszonego gościa,
 • prezentację wybranego tekstu literackiego,
 • rozmowę kierowaną sprawdzającą stopień zrozumienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji,
 • zajęcia indywidualne lub grupowe – np. wykonanie ilustracji lub innej pracy tematycznie związanej z prezentowanym tematem, tekstem, karty pracy, karty okolicznościowe, krzyżówki, rebusy, zagadki,
 • krótki film edukacyjny.

Proponowane tematy zajęć w roku szkolnym 2015/2016:

 • Wrzesień 2015 - Bezpieczna droga do przedszkola, szkoły i domu - spotkanie z przedstawicielem straży miejskiej
 • Październik 2015 – Zmieniam swoje nawyki żywieniowe - spotkanie z dietetykiem
 • Listopad 2015 – Jestem miły i serdeczny dla innych oraz potrafię panować nad swoimi emocjami - spotkanie z pracownikiem Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej)
 • Grudzień 2015 – Znam podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy – spotkanie z ratownikiem medycznym
 • Styczeń 2016 – Nawet zimą uprawiam sport -spotkanie z nauczycielem w-f, trenerem
 • Luty 2016 - Nie choruję, ponieważ prowadzę zdrowy styl życia - spotkanie z pediatrą
 • Marzec 2016 – Wiem jak się zachować w trudnej lub niebezpiecznej sytuacji - spotkanie z policjantem
 • Kwiecień 2016 – Dbam o higienę osobistą – to ważne dla mnie i innych - spotkanie z pielęgniarką szkolną
 • Maj 2016 – Pływam, więc jestem zdrów jak ryba - spotkanie z ratownikiem, trenerem
 • Czerwiec 2016 – Bezpieczne wakacje - spotkanie z przedstawicielem straży miejskiej

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgłoszenia przyjmuje: Grażyna Ruta-Balińska tel. 52 340 01 40 lub e-mail : gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl

SPOTKANIE I

Rozpoczęliśmy piąty rok działalności Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Cała V edycja poświęcona będzie bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka. Wspierając program MEN „Bezpieczna i przyjazna szkoła” chcemy, poprzez kontakt z książką, głośnym czytaniem, zajęciami w bibliotece, zwracać uwagę na liczne zagrożenia czyhające na najmłodszych i wskazywać sposoby pomagające w ich unikaniu.
Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 30 września 2015 r. pod hasłem „Bezpiecznie do szkoły i do domu”. Gościem specjalnym był przedstawiciel Straży Miejskiej w Bydgoszczy p. Krzysztof Gawrych. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy I i II ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy.
Zajęcia rozpoczęły się krótką prelekcją połączoną z prezentacją na temat bezpiecznej drogi do szkoły, prawidłowych zachowań komunikacyjnych, unikania sytuacji, które dla dziecka mogą być niebezpieczne. Pan Krzysztof Gawrych zwracał uwagę na właściwie korzystanie z dróg, przechodzenie w oznaczonych miejscach. Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie – nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy opowiadanie „ Malutka robi zakupy” z książki pod redakcją Katarzyny Klimowicz „Bezpieczna bajka”, w którym podstawowym przesłaniem jest wyrabianie w dziecku poczucia samodzielności. Na zakończenie dzieci rysowały swoją drogę do szkoły. Oczywiście nie zabrakło wspólnych zdjęć oraz drobnych upominków ufundowanych przez Straż Miejską w Bydgoszczy.

SPOTKANIE II

Za nami kolejne zajęcia w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. 7 października br. odwiedziły nas dzieci z Przedszkola „Mungo” w Bydgoszczy i wzięły udział w wyjątkowym spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu najmłodszych. Gościem specjalnym i atrakcją był pies Walker – owczarek rasy Border Colie, który pomaga w działaniach profilaktycznych Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Wraz z opiekunem p. Krzysztofem Gawrychem pojawił się w naszej Bibliotece, przywitał się z dziećmi i zaprezentował swoje liczne umiejętności i talenty.
Zajęcia rozpoczęły się krótką pogadanką, w trakcie której dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się w stosunku do zwierząt, jakich zachowań trzeba się wystrzegać, a także jakie zagrożenia niesie kontakt z obcymi zwierzętami. Walker wykonywał polecenia swojego pana i reagował na komendy np. aportując i szukając ukrytych przedmiotów. Było przy tym dużo śmiechu i radości.
Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć zaproponowaliśmy dzieciom fragmenty jednej z najpopularniejszych książek Wandy Chotomskiej „Pięciopsiaczki”.
Na zakończenie dzieci rysowały postać Walkera. Nie zabrakło również wspólnych zdjęć oraz drobnych upominków ufundowanych przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom.

SPOTKANIE III

W ramach tegorocznego hasła, które przyświeca Dziecięcej Akademii Czytania Bajek, czyli bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka, spotkaliśmy się z uczniami klas I na zajęciach zatytułowanych „Zmieniam swoje nawyki żywieniowe”. Gościem specjalnym była Pani Monika Ameryk, dietetyk z Collegium Medium UMK w Bydgoszczy, a w spotkaniach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 31 oraz Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy.
Zajęcia rozpoczęły się krótką prelekcją połączoną z prezentacją na temat zdrowego odżywiania. Na przykładzie piramidy zdrowia pani Monika omówiła wartości poszczególnych produktów i ich wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Opowiedziała o swojej pracy, której głównym zadaniem jest komponowanie odpowiednich posiłków dla różnych grup odbiorców, m.in. dla dzieci z problemami zdrowotnymi. Podkreśliła też, jak ważne jest kształtowanie prawidłowych nawyków od najmłodszych lat.
Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy opowiadanie „Adaś ma głoda” z książki pod redakcją Katarzyny Klimowicz „Bezpieczna bajka”, w którym podstawowym przesłaniem jest wyrabianie w dziecku pozytywnych nawyków w zakresie zdrowej diety. Na zakończenie dzieci wykonywały przygotowane przez panią Monikę zadania i zagadki, a na zakończenie otrzymały drobne upominki.

SPOTKANIE IV

Kolejne zajęcia edukacyjne, które odbyły się 6 i 9 listopada br. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek, poświęcono problemowi radzenia sobie ze swoimi emocjami. Specjalne pogadanki, zabawy, zgadywanki przygotowały panie Katarzyna Chabowska, Kinga Czajewska, Dominika Bem i Marika Malak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. W czterech zorganizowanych zajęciach uczestniczyło ponad 90 uczniów z trzech placówek: Szkoły Podstawowej w Niemczu, Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy i Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy.
Zajęcia rozpoczęły się rozmową z dziećmi na temat nazywania i rozumienia takich pojęć jak emocje, stres, szacunek, akceptacja. Ważnym przesłaniem było uświadomienie dzieciom jaką rolę pełnią uczucia w życiu człowieka, jak można wyrazić nastrój poprzez mimikę, gęsty, a także jakie są sposoby radzenia sobie ze „złymi” emocjami. Podkreślono też, jak ważne jest to, aby w trudnych sytuacjach szukać pomocy u innych. Po krótkiej rozmowie nadszedł czas na zabawę: dzieci przekazywały sobie iskierki dobrych myśli, rysowały i opowiadały o tym, w czym są dobre, jakie są ich mocne strony. Następnie wykonywały portrety swoich zaufanych superbohaterów, którzy mogą im pomagać w trudnych chwilach. Zajęciom towarzyszyła wystawka książek związanych z tematem, a na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki.

SPOTKANIE V

26 listopada br. odbyło się bardzo miłe spotkanie – tym razem w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zawitaliśmy do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Na zajęcia z małymi pacjentami, które odbyły się w świetlicy szpitalnej, przygotowaliśmy temat związany z naszym miastem „Atrakcje i ciekawostki bydgoskie”. Zajęcia rozpoczęły się specjalnie na tę okazję przygotowaną prezentacją zdjęć najciekawszych obiektów architektonicznych, atrakcji kulturalnych i rekreacyjnych naszego miasta. Prezentacji towarzyszyła krótka pogadanka na temat Bydgoszczy, jej historii, kultury oraz ciekawostek przyrodniczych. Dzieci były bardzo aktywne i chętnie włączały się do wspólnej rozmowy. Podobnie jak na wszystkich spotkaniach z dziećmi, jakie organizujemy w bibliotece, ważnym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tym razem wybraliśmy legendę związaną z Bydgoszczą „Pan Twardowski” z książki „Legendy polskie”. Legendę uzupełnił krótki filmik przedstawiający Stary Rynek w Bydgoszczy i ukazującego się w oknie kamienicy Pana Twardowskiego. W dalszej części spotkania młodsze dzieci wykonywały kolorowanki bydgoskie, a starsze rozwiązywały quizy na temat Bydgoszczy. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek przekazany przez Bydgoskie Centrum Informacji. My z kolei zostaliśmy obdarowani własnoręcznie wykonanymi gwiazdkowymi aniołkami i choinkami, które bardzo nas ucieszyły i ozdobią naszą akademię.
Bardzo dziękujemy nauczycielom ze Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy za zaproszenie nas na to bardzo sympatyczne spotkanie z najmłodszymi pacjentami

SPOTKANIE VI

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkania się z najmłodszymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. 14 i 15 grudnia 2015 r. odwiedzili nas uczniowie klas I i II ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy, przynosząc do biblioteki swoje ulubione książki o tematyce świątecznej.
Zajęcia rozpoczęły się głośnym czytaniem, które jest zawsze obowiązkowym elementem naszych bibliotecznych spotkań z dziećmi. Promując kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom zaproponowaliśmy niesamowitą bajkę fińskiego pisarza literatury dziecięcej Mauri Kunnasa „Święty Mikołaj”. Pięknie ilustrowana przez Tarję Kunnas zachwyciła najmłodszych swoją historią i szczegółami.
Następnie dzieci prezentowały przyniesione przez siebie książki – opowiadały o nich zachęcając innych do przeczytania. Byliśmy zachwyceni, że tak wiele z nich posiada w swoich biblioteczkach książki na temat Bożego Narodzenia. Po tej części zajęć uczestnicy wykonywali samodzielnie pocztówki świąteczne. Efekt był rewelacyjny – kartki udały się znakomicie i cieszyły zarówno najmłodszych, jak i nas. Mamy nadzieję, że sprawią radość obdarowanym.
Na zakończenie dzieci obejrzały film edukacyjny „Przy wigilijnym stole” opowiadający o polskich tradycjach i zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. Sala Akademii została udekorowana bożonarodzeniowymi ozdobami. Nie zabrakło choinki, świątecznych piosenek, wyjątkowej atmosfery i drobnych upominków. Życzymy wszystkim dzieciom radosnych i szczęśliwych Świąt i do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnych zajęciach w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek.

SPOTKANIE VII

Nowy rok zaczął się wyjątkowo w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. 14 stycznia 2016 roku gościła u nas już po raz drugi bydgoszczanka, pani Agnieszka Stelmaszyk, autorka wielu niezwykle popularnych i poczytnych książek dla dzieci i młodzieży. Jest autorką licznych serii t.j : „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przytuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek”, „Klub poszukiwaczy przygód”, „Terra incognita”, „Koalicja szpiegów”. Napisała prawie 60 książek, które rozeszły się w ponad 200 000 egzemplarzy. W zajęciach brali udział uczniowie z klas II Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy.
Dzieci po raz pierwszy miały okazję uczestniczyć w prawdziwym spotkaniu autorskim i spotkać osobiście autorkę swoich ulubionych książek. Spotkanie było okazją do tego, aby przybliżyć dzieciom sylwetkę i dorobek literacki twórcy z naszego miasta. Autorka opowiedziała o początkach drogi artystycznej, o bohaterach swoich książek, o tym skąd czerpie inspiracje do swoich powieści, a także o planach na przyszłość. Nie zabrakło najważniejszego punktu zajęć czyli głośnego czytania. Autorka wybrała fragmenty ze swoich najnowszych powieści „Biura śledczego Tomusia Orkiszka”, „Klubu Poszukiwaczy Przygód” i „Koalicji szpiegów”. Uczestnicy zajęć z zaciekawieniem spędzili ponad 20 minut słuchając tych niezwykłych fragmentów. W dalszej części dzieci miały okazję porozmawiać z p. Agnieszką, było mnóstwo różnorodnych zapytań o zawód pisarza, pomysły na nowe książki, zainteresowania, podróże. Pani Agnieszka Stelmaszyk okazała się niezwykle miłą i ciepłą osobą, mającą świetny kontakt z dziećmi. Wykazała się ogromną cierpliwością i poczuciem humoru odpowiadając na liczne pytania oraz wypisując dziesiątki autografów.
Zajęcia stały się też okazją do przygotowania wystawki książek pani Agnieszki. Były też wspólne zdjęcia. Cieszymy się bardzo, że mimo licznych zajęć i obowiązków, pani Agnieszka przyjęła nasze zaproszenie.

SPOTKANIE VIII

W ramach tegorocznego hasła, które przyświeca Dziecięcej Akademii Czytania Bajek, czyli bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka, 29 lutego br. spotkaliśmy się z najmłodszymi na zajęciach dotyczących zdrowego stylu życia. Gościem specjalnym była dr Radosława Staszak-Kowalska, pediatra, pulmonolog, wiceprezes bydgoskiej Izby Lekarskiej, ordynator Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. W zajęciach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy.
Zajęcia rozpoczęły się prelekcją Pani Doktor połączoną z prezentacją na temat zdrowego odżywiania, ubierania się stosownie do pogody, ważnej roli aktywności fizycznej, sposobów unikania zarażeń. Na przykładzie piramidy zdrowia Pani Doktor omówiła wartości poszczególnych produktów i ich wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Opowiedziała o swojej codziennej pracy z dziećmi i podkreśliła, jak ważne jest dbanie o zdrowy styl życia i kształtowanie prawidłowych nawyków w tym zakresie od najmłodszych lat.
Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy opowiadanie „Adaś ma głoda” z książki bajkoterapeutycznej pod redakcją Katarzyny Klimowicz „Bezpieczna bajka”, w którym podstawowym przesłaniem jest wyrabianie w dziecku pozytywnych nawyków w zakresie zdrowej diety. Na zakończenie dzieci obejrzały krótkie filmiki edukacyjne związane z tematem zajęć w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE IX

Kolejne spotkania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się w piątek 4 marca br. Poruszyliśmy ponownie tematykę związaną ze zdrowym stylem życia. Naszym gościem była pani dietetyk Barbara Kotlarek z Centrum Natur House w Bydgoszczy, ekspertka w zakresie prawidłowego żywienia. W zajęciach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy.
Zajęcia rozpoczęły się prelekcją na temat zdrowego odżywiania, ubierania się stosownie do pogody, ważnej roli aktywności fizycznej. Na przykładzie piramidy zdrowia pani dietetyczka omówiła wartości poszczególnych produktów i ich wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Opowiedziała o swojej codziennej pracy z dziećmi i podkreśliła, jak ważne jest dbanie o zdrowy styl życia i kształtowanie prawidłowych nawyków w tym zakresie od najmłodszych lat.
Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy opowiadanie „Adaś ma głoda” z książki bajkoterapeutycznej pod redakcją Katarzyny Klimowicz „Bezpieczna bajka”, w którym podstawowym przesłaniem jest wyrabianie w dziecku pozytywnych nawyków w zakresie zdrowej diety. Na zakończenie dzieci obejrzały krótkie filmiki edukacyjne związane z tematem zajęć w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE X

16 marca 2016 roku w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się kolejne zajęcia z najmłodszymi. Kontynuując tematykę tegorocznych zajęć, obejmujących zagadnienia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, zaprosiliśmy do naszej Biblioteki ratowników medycznych : panią Sandrę Olwert przewodniczącą Akademickiej Grupy Ratowniczej CM UMK w Bydgoszczy oraz pana Wojciecha Nowackiego, członka tej Grupy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy.
Ratownicy przybliżyli dzieciom podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowania się i prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożenia oraz sposobów pokonywania własnych lęków i słabości w momencie znalezienia się w takiej sytuacji.
Dalsza część zajęć przebiegała w formie warsztatowej, dzieci pod okiem instruktorów ćwiczyły na dwóch fantomach – dziecięcym i niemowlęcym. Brały udział w symulowanych sytuacjach utraty przytomności, ćwiczyły prawidłowe zachowanie podczas wzywania pomocy i rozmowy z dyspozytorem, wykonywały zadania zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.
Ratownicy opowiedzieli także o swojej codziennej pracy, podkreślali, jak ważne jest edukowanie w tym kierunku od najmłodszych lat. Dzieci w trakcie spotkań były bardzo aktywne, zadawały dużo nurtujących je pytań, chętnie brały udział w pozorowanych wypadkach. Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy opowiadanie Beaty Ostrowickiej „112” z książki bajkoterapeutycznej pod redakcją Katarzyny Klimowicz „Bezpieczna bajka”.
Na zakończenie dzieci kolorowały przygotowane ilustracje. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE XI

Zbliżające się święta państwowe Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane Świętem Konstytucji były okazją do zorganizowania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć edukacyjnych o tematyce patriotycznej. 27 i 29 kwietnia br. spotkaliśmy się z uczniami klas I i II ze Szkoły Podstawowej nr 56, nr 20 i nr 15 w Bydgoszczy na zajęciach zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem naszych zajęć było kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Zajęcia rozpoczęły się krótką prelekcją połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Te symbole to biało-czerwone barwy, godło państwowe oraz hymn polski czyli Mazurek Dąbrowskiego. Następnie dzieci zaśpiewały hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkreśliliśmy jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat. Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie”. Ważnym punktem zajęć było wykonywanie kotylionów w barwach narodowych. Dzieci po raz pierwszy robiły kotyliony wykazując się przy tym ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem.

SPOTKANIE XII

Bydgoski Festiwal Nauki 2016 - Nasze miasto - Bydgoszcz

W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone Bydgoszczy i regionowi. 19 maja 2016 roku odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy oraz Niepublicznego Przedszkola im. Marii Montessori nr 2 w Bydgoszczy oraz goście indywidualni.
Zajęcia rozpoczęła prezentacja multimedialna zawierająca najciekawsze atrakcje architektoniczne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne naszego miasta. Prezentacji towarzyszyła pogadanka na temat Bydgoszczy, jej historii, kultury i ciekawostek przyrodniczych. Po prezentacji odbył się krótki konkurs wiedzy o Bydgoszczy.
W dalszej części zajęć zaproponowaliśmy uczestnikom głośne przeczytanie legendy związanej z Bydgoszczą „Pan Twardowski” z książki promowanej przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom „Legendy polskie”. Legendzie towarzyszył krótki film prezentujący Pana Twardowskiego ukazującego się na Starym Rynku w Bydgoszczy.
W ostatniej części spotkania nasi uczestnicy kolorowali ilustracje dotyczące Bydgoszczy m.in. Operę Nova, Spichrza, Fontannę Potop, Wieżę Ciśnień, statek Słonecznik i postać Mariana Rejewskiego.
Sala Dziecięcej Akademii Czytania Bajek specjalnie na te zajęcia została udekorowana wieloma akcentami i pamiątkami bydgoskimi, m.in. starymi zdjęciami i pocztówkami, flagą i herbem miasta, książkami i albumami. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki.

SPOTKANIE XIII

31 maja i 13 czerwca 2016 roku w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się kolejne spotkania z najmłodszymi. Były one zatytułowane „Bezpieczne wakacje” i zakończyły nasz tegoroczny cykl zajęć obejmujących zagadnienia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci.
Na zajęcia zaprosiliśmy do naszej Biblioteki ratowników medycznych : panią Sandrę Olwert i Wojciecha Nowackiego z Akademickiej Grupy Ratowniczej CM UMK w Bydgoszczy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej nr 31 oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 20 w Bydgoszczy.
Ratownicy przybliżyli dzieciom podstawowe zasady właściwego zachowania się na wakacjach, zwracali uwagę na sytuacje, w których może pojawić się zagrożenie. Przypomnieli o zasadach udzielania pierwszej pomocy, zachowania się i prawidłowego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Dalsza część zajęć przebiegała w formie warsztatowej, dzieci pod okiem instruktorów ćwiczyły zakładanie opatrunków, unieruchamianie kończyn, prawidłowe zachowanie podczas krwotoku z nosa, ukąszenia czy ugryzienia. Ratownicy uczyli dzieci jak i kiedy należy wzywać pomoc, w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem oraz wykonywały zadania zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.
Ratownicy opowiedzieli także o swojej codziennej pracy, podkreślali, jak ważne jest edukowanie w tym kierunku od najmłodszych lat. Dzieci w trakcie spotkań były bardzo aktywne, zadawały dużo nurtujących je pytań, chętnie brały udział w pozorowanych sytuacjach.
Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy opowiadanie Zofii Staneckiej „Groszek i rzeka” z książki bajkoterapeutycznej pod redakcją Katarzyny Klimowicz „Bezpieczna bajka”. Młodszym dzieciom zaproponowaliśmy bajkę „Zuzia uczy się jeździć na rowerze” z serii „Mądra Mysz”, polecaną przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. Na zakończenie dzieci kolorowały przygotowane ilustracje. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Powrót