Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK - VI EDYCJA

DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK
VI edycja – wspieranie programu
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przedszkolne i szkolne do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych zajęć edukacyjnych.

logo AkademiiVI edycja poświęcona będzie upowszechnianiu czytelnictwa, oraz rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

Celem zajęć jest promowanie wśród dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkół podstawowych książki i biblioteki, wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek i integracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz promowanie wartości książki jako niezbędnego elementu dla prawidłowego rozwoju najmłodszych.

Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu bajek, opowiadań, utworów poetyckich związanych z tematem zajęć. Zajęcia będą uatrakcyjniane pogadanką wprowadzającą do tematu, zabawnymi i ciekawymi anegdotami związanymi z tematem, oraz krzyżówkami, rebusami, zagadkami związanymi z tematem spotkania. Każde zajęcia zakończą są wykonaniem prac plastycznych czy ilustracji do prezentowanych książek.
Działanie zostanie zrealizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2016/2017.

logo akcjiNasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Celem zajęć jest:

 • popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych placówek,
 • rozwijanie w uczestnikach zainteresowania literaturą,
 • przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika,
 • wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
 • promowanie i upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci,
 • integracja dzieci i doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

Program każdego spotkania przewiduje:

 • pogadankę wprowadzającą w temat zajęć,
 • prezentację wybranego tekstu literackiego,
 • rozmowę kierowaną sprawdzającą stopień zrozumienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji,
 • zajęcia indywidualne lub grupowe – np. wykonanie ilustracji lub innej pracy tematycznie związanej z prezentowanym tematem, tekstem, karty pracy, karty okolicznościowe, zakładki, krzyżówki, rebusy, zagadki.

Proponowane tematy najbliższych zajęć:

 • Wrzesień 2016 - Poznajemy bibliotekę i zawód bibliotekarza
 • Październik 2016 – Książki w naszym życiu
 • Listopad 2016 – Miś bohaterem naszych bajek
 • Grudzień 2016 – Święta w Bibliotece
 • Styczeń 2017 – Zima z książką – opowieści zimowe
 • Luty 2017 - Ulubieni autorzy literatury dziecięcej
 • Marzec 2017 – Bydgoskie opowieści
 • Kwiecień 2017 – Wielkanocne tradycje w literaturze
 • Maj 2017 – Bajki świata
 • Czerwiec 2017 – Udane wakacje z ciekawą książką

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgłoszenia przyjmuje : Grażyna Ruta-Balińska - Tel. 52 340 01 40 lub e-mail : gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl

SPOTKANIE I

Zainaugurowaliśmy VI edycję Dziecięcej Akademii Czytania Bajek po hasłem
„Z książką i biblioteką przez cały rok”.
Pierwsze zajęcia odbyły się 28 i 29 września br. i dotyczyły biblioteki oraz zawodu bibliotekarza. Odwiedziły nas sześciolatki z Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy, Niepublicznego Przedszkola „Zameczek” oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy.
Rozpoczęliśmy od pogadanki na temat naszej biblioteki, jej zbiorów i struktury. Następnie dzieci uczestniczyły w wycieczce po naszej instytucji, zwiedziliśmy Wydział Informacji, Wypożyczalnię, Czytelnię oraz nasze magazyny. W każdym miejscu dzieci miały okazję posłuchać, na czym polega praca bibliotekarza na danym stanowisku oraz zadać kilka pytań.
Po wycieczce wróciliśmy do sali Akademii, gdzie odbyło się głośne czytanie utworów związanych z tematyką spotkania. Młodszym dzieciom zaproponowaliśmy dwie opowieści o Franklinie, a starszym nową książkę Agnieszki Stelmaszyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblioteka włączyła się tym samym w ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom.
Po czytaniu dzieci wykonywały samodzielnie zakładki do książek oraz rozwiązywały krzyżówkę. Kolejne zajęcia w ramach Akademii w październiku.

SPOTKANIE II

Po raz kolejny gościliśmy w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek najmłodszych na zajęciach edukacyjnych „Biblioteka i książka moimi przyjaciółmi”. W dniach 19 i 20 października br. odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 56 i nr 31 w Bydgoszczy oraz Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Po krótkim wprowadzeniu na temat biblioteki, jej zbiorów i struktury wybraliśmy się na wycieczkę po naszej instytucji, zwiedziliśmy Wydział Informacji, Wypożyczalnię, Czytelnię oraz nasze magazyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłuchać o pracy bibliotekarza na danym stanowisku oraz okazję aby zadać kilka pytań. Po wycieczce jak zwykle odbyło się głośne czytanie utworów związanych z biblioteką i książką. Młodszym dzieciom zaproponowaliśmy książkę „Wizyta w bibliotece” Clemencie Masteau , a starszym nową książkę Agnieszki Stelmaszyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblioteka włączyła się tym samym w ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Po czytaniu dzieci rozwiązywały krzyżówkę. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał upominki z Fundacji ABC XXI.

SPOTKANIE III

25 listopada na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Pluszowe misie towarzyszą nam już od ponad 110 lat i mają wielu sympatyków nie tylko wśród najmłodszych. Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez pluszowego misia.
Z tej okazji przez cały miesiąc listopad gościmy w naszej Akademii dzieci z bydgoskich przedszkoli i szkół na zajęciach zatytułowanych „Misie w literaturze”. To wyjątkowe święto jest świetną okazją do poznania i przypomnienia różnych znanych misiów, i tych książkowych i filmowych, polskich i zagranicznych, sławnych i mniej znanych. Także tych starszych, którymi zachwycali się nasi dziadkowie, rodzice, jak i tych najbardziej współczesnych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na poprzednich zajęciach nie brakuje najważniejszego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem proponujemy kilka fragmentów „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczarskiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne oraz „Misia Paddington” Michaela Bonda. Następnie dzieci mogą wykonać laurki dla swoich misiów, które wezmą do domu lub zakładkę do książki z emblematami misiów. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje drobny upominek.

SPOTKANIE IV

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zainaugurowaliśmy okres świąteczny. Pierwsze zajęcia związane z Mikołajkami odbyły się w poniedziałek 5 grudnia br. Po raz pierwszy naszą Akademię odwiedzili uczniowie z klas I-IV ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie. Tak jak na każdych naszych spotkaniach z dziećmi głównym punktem spotkań było czytanie – tym razem wybrałyśmy bajkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obejrzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań nawiązujących do tematyki świątecznej. Następnie zaproponowaliśmy dzieciom krótki film edukacyjny „Wigilijny stół”. Ostatnim elementem było wykonywanie zakładek do książek w kształcie Mikołaja. Na zakończenie zajęć każde dziecko zostało obdarowane drobnym upominkiem.

SPOTKANIE V

W środę 18 stycznia i w piątek 20 stycznia 2017 r. odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 31 oraz nr 20 w Bydgoszczy. Nasze zajęcia były zatytułowane „Zima w literaturze”. Rozpoczęliśmy krótką pogadanką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktywności sportowej. Omówiliśmy również najciekawsze przykłady z literatury polskiej i obcej poruszające tematykę zimową.
Podobnie jak na każdych zajęciach w Akademii głównym elementem było głośne czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tematem obecnego spotkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawiązywały do tej pory roku. Czytałyśmy książki „Śnieżny poranek Maminka”, „Zimowe śledztwo Wróżki Amelki” oraz „Franklin gra w hokeja”, czyli przygody bohaterów znanych wszystkim dzieciom.
W dalszej części zajęć dzieci wykonywały mini plakaty o tematyce zimowej. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Kolejne spotkania już w lutym.


SPOTKANIE VI

W dniach 22-24.02. 2017 r. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia edukacyjne na temat Kornela Makuszyńskiego i jego najbardziej znanego literackiego i filmowego bohatera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwiedzili nas uczniowie z bydgoskich szkół : Szkoły Podstawowej nr 31 i nr 12 oraz przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia”.
Rozpoczęliśmy krótką pogadanką na temat wartości i zalet głośnego czytania. Następnie przedstawiliśmy prezentację dotyczącą życia i twórczości Kornela Makuszyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla najmłodszych dzieci. Nie zabrakło wiadomości na temat Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie oraz okazji do pokazania dzieciom wybranych książek K. Makuszyńskiego.
Jak zawsze na każdych zajęciach w Akademii głównym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem I księgi „Przygód Koziołka Matołka” oraz fragmentów książki „Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki”. Po czytaniu dzieci obejrzały fragment bajki. W dalszej części zajęć młodsze dzieci kolorowały Koziołka, a starsze rozwiązywały krzyżówkę walentynkowo-bajkową. Była też możliwość obejrzenia wystawki książek oraz maskotki Koziołka Matołka. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE VII

Przez cały tydzień od 20 do 24 marca br. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek, odbywały się zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce regionalnej „Bydgoszcz w legendach, baśniach i podaniach”. Celem zajęć było przybliżanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi bydgoskimi baśniami, legendami i podaniami.
W tym czasie odwiedziły nas dzieci z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Bydgoszczy, Niepublicznego Przedszkola „U Kubusia” oraz uczniowie szkół bydgoskich : Szkoły Podstawowej nr 31, nr 56, nr 20 oraz nr 15.
Na początku zaproponowałyśmy uczestnikom krótką prezentację ilustrującą najciekawsze atrakcje architektoniczne, kulturalne i rekreacyjne naszego miasta. Prezentacji towarzyszyła krótka pogadanka na temat najbardziej znanych symboli Bydgoszczy, jej historii, kultury i ciekawostek przyrodniczych. Podobnie jak na poprzednich zajęciach ważnym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybraliśmy kilka legend związanych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przypowieści” oraz legendę „Pan Twardowski”.
W dalszej części spotkania uczniowie rozwiązywali krótki quiz dotyczący Bydgoszczy, a młodsze dzieci kolorowały najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego. Jedna z klas zagrała w grę planszową „Bydgoszcz wielki wyścig”.
Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcia oraz dzieci otrzymały, jak zwykle, drobne upominki.

SPOTKANIE VIII

Wielkanoc tuż, tuż... Nadchodzące Święta Wielkanocne stały się inspiracją do zorganizowania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć edukacyjnych związanych z wiosną oraz tematyką świąteczną. Tym razem odwiedzili nas uczniowie z klasy II i III Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie krótką pogadanką na temat najważniejszych zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Dzieci były bardzo aktywne i chętnie opowiadały o swoich własnych doświadczeniach związanych z rodzinnymi formami celebrowania tych Świąt. Następnie dzieci obejrzały krótki film edukacyjny ze zbiorów PBW „Palmy, pisanki i wielkanocne baranki”, pokazujący twórców ludowych i ich działalność.
Podobnie jak na każdych zajęciach najważniejszym elementem zajęć było głośne czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Wybrane przez nas książeczki to „Wielkanoc i baranek” Anny Matusiak oraz „Wiosenne przygody Reksia”.
W dalszej części spotkania dzieci wykonywały świąteczne pocztówki, na których znalazły się koszyczki z pisankami. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE IX

Barwy i symbole narodowe - w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek.
Zbliżające się święta państwowe Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane Świętem Konstytucji były okazją do zorganizowania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć edukacyjnych o tematyce patriotycznej. 26 kwietnia br. spotkaliśmy się z uczniami Zespołu Szkół 14 w Bydgoszczy na zajęciach zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem naszych zajęć było kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
Zajęcia rozpoczęły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczypospolitej Polskiej : biało-czerwonej flagi, godła państwowego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczestnicy zaśpiewali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkreśliliśmy jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat. Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie”.
Ważnym punktem zajęć było wykonywanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwonych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek.

SPOTKANIE X

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek
Zakończyliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek codziennie odbywały się zajęcia biblioteczne zatytułowane „Bajki świata”, w których wzięło udział ponad 120. dzieci z kilku bydgoskich szkół.
Nasze zajęcia obejmowały prezentację na temat literatury fantasy oraz krótką pogadankę na temat dwóch wybranych przez nas tytułów z literatury światowej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czarnoksiężnika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczywiście nie zabrakło głośnego czytania – tym razem zaproponowaliśmy pierwsze rozdziały z wybranych książek. Dzieci miały też okazję obejrzeć zakupione do zbiorów PBW przepięknie wykonane książki przestrzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. W ostatniej części uczestnicy wykonywali ilustracje do omawianych utworów.

SPOTKANIE XI

Wyjątkowe spotkanie odbyło się 9 czerwca br. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Pożegnaliśmy naszych stałych uczestników zajęć - uczniów klasy III d Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy, którzy uczestniczyli we wszystkich zajęciach akademii przez trzy lata od klasy I do klasy III.
Na początek odbyła się krótka prezentacja, w trakcie której przypomnieliśmy dzieciom ich wizyty u nas. Porozmawialiśmy też o książkach, bibliotece i roli czytania w życiu każdego dziecka. Na zakończenie przeczytaliśmy nową książkę Agnieszki Stelmaszyk „Zbawcy książek”.
Najważniejszym elementem było wręczenie uczniom specjalnych dyplomów i książek za wytrwałość i aktywność, a wychowawczyni pani Małgorzacie Balewicz za zaangażowanie i współpracę z naszą instytucją.
Mamy nadzieję, że uczniowie będą nadal uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę, a zdobyta wiedza będzie procentować.

SPOTKANIE XII

Zakończyliśmy kolejną, szóstą już edycję Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. W sześciu ostatnich przed wakacjami spotkaniach zatytułowanych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgoszczy.
Po krótkim wprowadzeniu na temat książki, biblioteki i roli czytania, wybraliśmy się na wycieczkę po naszej instytucji. Zwiedziliśmy Wypożyczalnię, Czytelnię oraz magazyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłuchać o pracy bibliotekarza na danym stanowisku oraz okazję aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czytanie – tym razem nowa publikacja bydgoskiej pisarki Agnieszki Stelmaszyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblioteka włączyła się tym samym w ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Po czytaniu dzieci projektowały okładkę książki, którą planują przeczytać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał upominki z Fundacji ABC XXI.
Życzymy dzieciom i ich nauczycielom udanych wakacji i zapraszamy od września na kolejną edycję.

Powrót