Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» DLA BIBLIOTEKARZY

 • PRZEDMIOTOWA SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
  NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ BYDGOSKICH


 • MEN opublikowało arkusz kontroli bibliotek w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania bibliotek.


 • Biblioteka Narodowa przygotowała serię szkoleń w formie dni otwartych na cały rok 2017 dotyczącą tworzenia deskryptorów. Oferta została zamieszczona na stronie www BN


 • INFORMACJE O REFORMIE - 27 520 szkół w całej Polsce otrzyma z Ministerstwa Edukacji Narodowej pakiet informacyjny dotyczący zmian w systemie oświaty. Uruchomiono specjalną stronę internetową poświęconą planowanym zmianom w edukacji.


 • STATUS ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OŚWIATY - MEN powołało zespoł ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W ramach Zespołu powstaną cztery grupy robocze. Zajmą się one:
  • Finansowaniem zadań oświatowych.
  • Systemem wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty.
  • Awansem zawodowym nauczycieli.
  • Czasem oraz warunkami pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty.
  [czytaj więcej]


 • SPOTKANIA DOTYCZĄCE REFORMY - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczących reformy edukacji... [czytaj więcej]


 • CZYTAJ.PL - największa na świecie akcja promująca czytelnictwo. 12 książek, 16 miast, 600 nośników, miliony czytelników trwa akcja promująca czytelnictwo Czytaj PL, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


 • WYJAZD EDUKACYJNY DO HISZPANII - Unia Europejskich Federalistów oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaproszają do zapoznania się z ofertą wyjazdu edukacyjnego „Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne w Hiszpanii”.Termin: 17-23.09.2017.


 • KONKURSY "BIBLIOTEKI W SZKOLE" - Co miesiąc w „Bibliotece w Szkole” znajdziesz kod do jednorazowego wykorzystania. Zarejestruj się, by po wpisaniu indywidualnego kodu wziąć udział w konkursie [czytaj więcej]


 • PROGRAM "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" - Kuratorium zamieściło na www informację o sprawozdaniu z programu [czytaj więcej]


 • BADANIE CZYTELNICTWA - Biblioteka Narodowa zaprezentowała podstawowe wyniki kolejnego badania czytelnictwa. Przeprowadzane są od 1992 roku przez TNS Polska na grupie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej... [czytaj wiecej]


 • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA - Zgodnie z rozporządzeniem, o wsparcie finansowe z budżetu państwa mogą się ubiegać organy prowadzące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)... [czytaj więcej]


 • SKONTRUM CZY INWENTARYZACJA?
  Wciąż niektórzy dyrektorzy szkół zmuszają nauczycieli bibliotekarzy do inwentaryzacji materiałów bibliotecznych metodą spisu z natury zamiast skontrum. Twierdzą, że tak jednoznacznie nakazują przepisy. Nieprawda!
  zabela Leszczyna, wiceminister finansów, w odpowiedzi na oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka w sprawie skontrum w bibliotekach szkolnych pisze... [czytaj więcej]


 • Nowości czytelnicze dla bibliotekarzy


 • Popularyzacja czytelnictwa - zestwienie bibliograficzne


 • Organizacja pracy biblioteki szkolnej - zestwienie bibliograficzne


 • Zapraszamy do udziału w konferencjach organizowanych w 2017 roku... [czytaj więcej]


 • Czasopisma dla bibliotekarzy.

 • Do dyspozycji nauczycieli bibliotekarzy szkolnych są pracownicy Biblioteki. Są to wysokiej klasy specjaliści w obszarach zarządzania zasobami oraz informacją, a także organizacji biblioteki szkolnej w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów, katalogów kartkowych, kartotek zagadnieniowych oraz tworzenia komputerowych baz danych o zbiorach, stosowania języków informacyjno-wyszukiwawczych, w tym Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD według tablic PC-056 wydanie z 2006 roku), a także metodyki języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (zgodnie z instrukcją na 2010-2011 rok).
  Instruktażu udzielamy drogą internetową i telefoniczną. Przesyłamy instrukcje, odpowiadamy na pytania, w szczególnych przypadkach możemy przyjechać do szkoły.


 • FORMULARZ KONTAKTOWY Z ZAPYTANIAMI

  Imię Nazwisko:

  Adres e-mail:

  Treść

Powrót