Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK

logo AkademiiI edycja zajęć - rok szkolny 2011/12

II edycja zajęć - rok szkolny 2012/13

III edycja zajęć - rok szkolny 2013/14

IV edycja zajęć - rok szkolny 2014/15

V edycja zajęć - rok szkolny 2015/16

VI edycja zajęć - rok szkolny 2016/17

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza grupy przedszkolne oraz uczniów młodszych klas szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych, obejmujących m.in. czytanie tekstów literackich, rysowanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

logo Akademii

Celem zajęć jest:

 • popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
 • wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
 • integracja dzieci,
 • budzenie potrzeb estetycznych i poznawczych dzieci,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.
Program każdego spotkania przewiduje:
  logo akcji
 • prezentację tekstu literackiego (głośne czytanie lub opowiadanie),
 • rozmowę kierowaną sprawdzającą stopień zrozumienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji,
 • zajęcia plastyczne - wykonanie ilustracji lub innej pracy tematycznie związanej z prezentowanym tekstem,
 • krótki film edukacyjny związany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20-25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgłoszenia przyjmuje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340-01-40 lub e-mail: gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl

Powrót