Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» EDUKACJA REGIONALNA - PROJEKTY

  • MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA ZIEMI KORONOWSKIEJ [więcej]

    Głównym celem projektu jest zebranie informacji o figurach, kapliczkach i krzyżach na administracyjnym obszarze miasta i gminy Koronowo. Do prac nad jego realizacją zostali zaproszeni nauczyciele, katecheci, księża, studenci i uczniowie oraz wszyscy zainteresowani osobliwościami Ziemi Koronowskiej. Uwieńczeniem wszystkich działań będzie wydanie pierwszego przewodnika po osobliwościach architektury sakralnej regionu. Ukaże się on we współpracy z Urzędem Miasta Koronowo i Towarzystwem Miłośników Ziemi Koronowskiej pod koniec roku 2011.


  • WIELOKULTUROWOŚĆ ZIEMI KORONOWSKIEJ – PAMIĄTKI KULTURY MATERIALNEJ - DOKUMENTY, FOTOGRAFIE, PRZEDMIOTY [więcej]


  • SŁOWNIK NAZW LOKALNYCH – miejscowe nazewnictwo związane z miejscami, osobami i przedmiotami [więcej]


  • TUCHOLSKIE MIEJSCA PAMIĘCI I MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA: KAPLICZKI PRZYDROŻNE I CMENTARNE [więcej]

    Program edukacji regionalnej realizowany w filii w Tucholi. Zawiera m.in. cykl zajęć dla kół regionalnych. Uczeń poznaje podstawowe fakty historyczne, tradycję, kulturę materialą i duchową regionu, potrafi zaprezentować własny region i jego walory, docenić wartości swojej "małej ojczyzny"

Do wspólnej realizacji projektów zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców, księży i katechetów, urzędników i instytucje, a przede wszystkich uczniów szkół w mieście i gminie Tuchola, studentów oraz tych, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w prace na rzecz swojej małej ojczyzny. Udział lokalnego środowiska w projektach regionalnych jest właściwym sposobem na zainteresowanie nas mieszkańców sprawami małej ojczyzny, integrację ludzi z różnych środowisk, a nade wszystko pokazanie palących spraw obecnych w naszym życiu.

Powrót