Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» KONKURS NA EXLIBRIS

Marian Rejewski z książką28 listopada 2011 roku została jednogłośnie przyjęta uchwała nadania imienia Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

W związku z tym ważnym wydarzeniem ogłoszono konkurs plastyczny na

„EKSLIBRIS PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IMIENIA MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY”.

Konkurs oraz uroczystości związane z wręczeniem nagród laureatom zainaugurowały oficjalne obchody nadania imienia Mariana Rejewskiego Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Dokładnie w roku 2012 przypada 80 rocznica złamania szyfru niemieckiej maszyny kodującej Enigma. Dokonał tego Marian Rejewski pod koniec 1932 roku.
Celem konkursu było zachęcanie uczniów do poznania życia Mariana Rejewskiego – wybitnego matematyka, genialnego kryptologa i sławnego bydgoszczanina, a także rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych oraz kształtowanie wyobraźni poprzez prace plastyczne. Uczniowie mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę historyczną poprzez poznanie ciekawej, interesującej, a czasami wręcz tajemniczej i intrygującej historii kolei losów Patrona Biblioteki. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Kujawsko – Pomorskiego, oparty był na współzawodnictwie indywidualnym. Przedmiotem konkursu było wykonanie dowolną techniką w formie wydruku lub rysunku w formacie A4 oraz dodatkowo w wersji elektronicznej ( na płycie CD w formacie JPG) jednego ekslibrisu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – to znak własnościowy książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, lub z nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. Projektowanie ekslibrisów jest jedną z dziedzin grafiki artystycznej. Ich tworzeniem zajmowało się wielu znanych grafików, rytowników i typografów.
Posługiwanie się ekslibrisem świadczy o szacunku i dbałości o książki, jak również wysokich potrzeb kulturalnych ich właściciela. Pośrednio ekslibris ma również motywować do podobnej dbałości (i do terminowego zwrotu) osoby, którym dana książka jest wypożyczana!
Poprzez wybór ekslibrisu, czyli znaku własnościowego książki, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy:

 • zyska swoją odrębność i tożsamość wyróżniającą ją spośród innych bibliotek,
 • podkreśli własną historię i tożsamość miejsca,
 • pozyska do współpracy instytucje i osoby związane z Patronem, a w ten sposób znacznie poszerzy zakres możliwości rozwoju,
 • wzbogaci swoją obrzędowość, tradycję i symbolikę,
 • spopularyzuje tak niezwykłą, a jednocześnie tak mało znaną postać Patrona,
 • swoje działania będzie mogła oprzeć na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością Mariana Rejewskiego, dla którego najważniejsze na świecie, było dobro Ojczyzny.
Konkurs trwał do 15 marca 2012 roku.
W skład Komisji Konkursowej wchodzili:
 • dr hab. Ryszard Nowicki – profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przewodniczący
 • mgr Jolanta Czerwińska –Policealna Szkoła Sztuk Pięknych w Bydgoszczy,
 • mgr Janusz Boruta – Policealna Szkoła Sztuk Pięknych w Bydgoszczy,
 • mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
 • mgr Wojciech Niedźwiedziński – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Wręczenie nagród nastąpiło 26 marca 2012 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszcz przy ulicy Jezuickiej 1 o godzinie 11.00. Uroczystość odbyła się pod patronatem Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rafała Bruskiego Prezydenta Bydgoszczy. Opiekę medialną objęła TVP Bydgoszcz.
Program uroczystości:
 • Powitanie zgromadzonych gości – Ewa Pronobis – Sosnowska, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
 • Wykład na temat życia i dokonań Mariana Rejewskiego – płk Jerzy Lelwic, Pomorskie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, inż. Jerzy Truszkowski – Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
 • Podsumowanie konkursu – dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wręczenie nagród uczniom - laureatom konkursu „ Ekslibris Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy”
 • Wystąpienie Jana Szopińskiego - wiceprezydenta miasta Bydgoszczy.

Laureaci i nagrodzone prace