Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» GRA MIEJSKA - BYDGOSZCZ 1939

logo gry miejskiej

W dniu 8 września br. Biblioteka bierze udział w grze miejskiej pod hasłem "Bydgoszcz 1939".
Przewidywana liczba uczestników: 150 osób. Tematyką gry są działania obronne Wojska Polskiego na Pomorzu oraz walka z dywersją niemiecką we wrześniu 1939r.
Celem jest zaciekawienie młodzieży historią oraz kształtowanie postaw patriotycznych w praktyczny i interesujący sposób. Jaki?
Tego dnia po Bydgoszczy zostanie rozlokowane kilkanaście punktów, do których będą musieli dotrzeć uczestnicy podzieleni na 6-osobowe patrole i wykonać zadania zdobywając przy tym cenne umiejętności bojowe. Na uczestników czekają m.in. składanie replik broni, przeprawa pontonowa na Brdzie, strzelanie z broni na Zawiszy, ratowanie rannych kolegów, poznanie tajników szpiegostwa i wywiadu, szyfrowanie Enigmą, wspinaczka itp. Klimat tamtych czasów będą tworzyć grupy rekonstrukcyjne.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy z okazji 80-tej rocznicy złamania szyfru Enigmy przez Mariana Rejewskiego, dla uczestników opracowano zestaw zadań do rozszyfrowania z wykorzystaniem specjalnego programu komputerowego. Młodzież pozna w praktyce zasady działania maszyny kodującej Enigma. Będzie także możliwość zaszyfrowania wiadomości. Wszystkich chętnych zapraszamy do gry.

[czytaj więcej] [Zaproszenie i Program] [Prezentacja organizatora]

Powrót