Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» HISTORIA

Biblioteka powstała w 1921r. w Toruniu jako Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, z inicjatywy pierwszego kuratora Zygmunta Gąsiorowskiego. Księgozbiór gromadzono w oparciu o apel zwrócony do wydawnictw i księgarń.
W 1932r. w związku z likwidacją kuratorium księgozbiór przekazano bibliotece w Grudziądzu.

1 X 1938r. Biblioteka wznowiła swoją działalność w gmachu Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu. Od tej chwili następował coraz większy jej rozwój - przed II wojną światową księgozbiór liczył 10 tys. tomów.

Po wojnie, podczas której zniszczono 97,5% księgozbioru Biblioteka wznowiła działalność wiosną 1945r. z 2,5 tys. tomów zdeponowanymi w Książnicy Miejskiej. Działalność rozpoczęła w nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomieszczeń KOSP w Toruniu.

W 1951r. Biblioteka otrzymała nowa nazwę: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i stała się samodzielną jednostką organizacyjną w ramach Kuratorium. Powołano sieć 21 bibliotek powiatowych i zwiększono liczbę pracowników.

W 1968r. Biblioteka została przeniesiona do Bydgoszczy i otrzymała na swoją siedzibę część budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez ministerstwo rozporządzenia pociągnęły za sobą szereg prac organizacyjnych.
W końcu 1970r. księgozbiór obejmował 51.757 tomów i prenumerowano 172 czasopisma. Współpracowano z Instytutem Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.

Nowy etap to otwarcie działalności z dniem 1.III.1978r w siedzibie przy ulicy Łużyckiej 21. Biblioteka zajęła parter budynku, w którym znajdował się Dom Studenta WSP. Przeniesiony tam księgozbiór liczył 75 tys. woluminów i 300 tytułów czasopism. Nowa siedziba sprzyjała rozwojowi placówki, z której w większym wymiarze zaczęli korzystać studenci WSP. Organizowano szereg wystaw, konferencji i współpracowano z wieloma instytucjami. Zaowocowało to w 1981r. (roku 60-lecia istnienia biblioteki) otrzymaniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Z biegiem lat okazało się , że lokal zajmowany przez Bibliotekę nie spełnia wymagań stawianych przez instytucję. W wyniku likwidacji Studium Nauczycielskiego biblioteka otrzymała propozycję zaadoptowania jego pomieszczeń do swoich potrzeb.

Z dniem 1.XII.1992r. otwarto siedzibę PBW przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4. Do nowego lokalu przeniesiono księgozbiór liczący wówczas 103.550 woluminów i 144 tytuły czasopism. Lepsze warunki pozwoliły na podniesienie jakości pracy zarówno czytelników jak i bibliotekarzy.
W 1997r. dokonano zmian w regulaminie Biblioteki. Z księgozbioru korzystać mogą nie tylko nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych ale również wszyscy zainteresowani nim mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. W siedzibie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4 Biblioteka działa do dnia dzisiejszego.

Powrót