Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ICIM

Z dniem 1.02.2006 r. w siedzibie głównej i filiach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej otwarte zostały
INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
Powstały one w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z celów tego projektu jest ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej.
Użytkownik może bezpłatnie korzystać z komputerów mając dostęp do Internetu, pakietu Office i pakietu edukacyjnego PWN (encyklopedia, słowniki i atlasy).
Centra wyposażone są także w urządzenia wielofunkcyjne, dzięki którym można skanować, kopiować oraz odpłatnie drukować.
Pracownie dostępne są dla czytelników - użytkowników Biblioteki.
Powrót