Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» JUBILEUSZ 60-LECIA FILII W MOGILNIE

W dniu 12 kwietnia Biblioteka Pedagogiczna w Mogilnie obchodziła 60 – lecie istnienia.
W uroczystości związanej z jubileuszem uczestniczyli zaproszeni goście : min. Dyrektor PBW w Bydgoszczy pani Ewa Pronobis-Sosnowska, przedstawiciele władz samorządowych i placówek oświatowych, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.
Podczas spotkania nastąpiło wręczenie nagród w konkursie na „Logo z okazji 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Mogilnie”.

www Filii w Mogilnie

Pedagogiczna Biblioteka w Mogilnie została powołana przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mogilnie i zapisana dnia 17 marca 1952 r. w rejestrze bibliotek pod poz. 119. Organizatorem i kierownikiem był Czesław Klawiter. Pierwszy księgozbiór przekazano z biblioteki Wydziału Oświaty w Mogilnie i po opracowaniu został udostępniony czytelnikom 31 marca 1952 r.

Księgozbiór stopniowo wzbogacono książkami przekazywanymi przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Toruniu.
Dopiero od 1958 r. datuje się systematyczna współpraca z mogileńskim "Domem Książki". Biblioteka kupując książki mogła pełniej zaspakajać potrzeby czytelnicze w zakresie oświaty i wychowania, literatury poruszającej problemy życia społecznego oraz klasycznej literatury pięknej.

Biblioteka w ciągu 60 lat działalności trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. Początkowo znajdowała się w Szkole Podstawowej nr 1 przy Rynku. W latach 1957-1958 zajmowała jedno pomieszczenie w ówczesnym Banku Spółdzielczym przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka. W lutym 1958 r. księgozbiór został przeniesiony do nowowybudowanej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Obrońców Stalingradu (obecnie Marszałka Piłsudskiego). W roku 1973 zbiory biblioteki przeniesiono do budynku po Zakładzie Wychowawczym przy ul. Marchlewskiego 3 (obecnie Benedyktyńska). Obecnie biblioteka zajmuje lokal o pow. 80 m2, w którym zorganizowano wypożyczalnię oraz magazyn książek i czasopism pedagogicznych.

W związku z reformą administracyjną kraju dotychczasowa Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa od marca 1976 roku przyjęła nazwę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy – Filia w Mogilnie.

Terenem działania Biblioteki jest miasto o gmina Mogilno, miasto i gmina Strzelno, gmina Dąbrowa, gmina Jeziora Wielkie, a także miasto i gmina Trzemeszno oraz gmina Orchowo (dwie ostatnie jednostki administracyjne są obecnie w Wielkopolsce).
Pedagogiczna Biblioteka w Mogilnie służy pomocą nauczycielom, pracownikom oświaty, studentom, uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz interesującym się sprawami nauczania i wychowania.

Powrót