Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z zajęć
„Bezpieczeństwo w sieci”,
które są kontynuacją kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

Przygotowane dla uczniów zajęcia to:

  • nauka o ochronie swojej prywatności,
  • bezpiecznych zachowaniach w Internecie
  • szacunku dla innych użytkowników sieci.

Zapraszamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 (po wcześniejszym umówieniu grup lub klas).
Zgłoszenia i bliższe informacje: Beata Cieślińska - Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych tel. 52 341-30-74

Z końcem listopada 2011 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy włączyła się w kampanię „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, zainicjowaną przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i firmę Microsoft.
Kampania trwała od 21 listopada 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
Problemem zagrożeń w Sieci i uzależnień internetowych zainteresowani byli uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każde zajęcia zaczynały się krótką dyskusją z uczestnikami o zasadach korzystania z komputera, Internetu, o forach, portalach społecznościowych, grach... Następnie prezentowane były krótkie filmy o cyberprzemocy, kontaktach online, ochronie prywatności, poszanowaniu własności intelektualnej. Uczniowie zapoznawali się również z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Sieci oraz stronami www, po których mogą bezpiecznie surfować. Ponadto w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych pokazywany był wybrany dla danej grupy wiekowej film, nawiązujący do zajęć, np. o uzależnieniach od Internetu. Na koniec rozdawane były komiksy opracowane przez Fundację Dzieci Niczyje i firmę Microsoft.

Zadaniem Biblioteki było umożliwienie młodym użytkownikom ukończenie kursu przy użyciu komputerów. Były to następujące multimedialne pakiety edukacyjne:

  • „3…2…1 Internet” dla uczniów klas IV-VI wykorzystujące kreskówki i inne formy edukacji przez zabawę. Morał płynący z każdego odcinka prezentowany był przez kierowcę rajdowego Krzysztofa Hołowczyca.
  • „W Sieci” dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiające zagadnienia bezpieczeństwa w Internecie w konwencji talk-show. W roli prowadzącej program występowała piosenkarka Ewa Farna.

Kursy e-learningowe prezentowały takie zagadnienia, jak:

  • cyberprzemoc (jak uniknąć nękania lub szantażowania przy użyciu Internetu),
  • kontakty online (jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie),
  • ochrona prywatności (możliwe konsekwencje umieszczania w Internecie zbyt wielu informacji na swój temat),
  • poszanowanie własności intelektualnej,
  • uzależnienie od Internetu.

Powrót