Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW PBW W BYDGOSZCZY

Kodeks Etyki pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wyznacza standardy postępowania pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służby publicznej, rozumianej nie tylko jako wykonywanie poleceń zwierzchników, lecz również jako służenie interesom wspólnoty samorządowej i społeczności lokalnej oraz postępowanie zgodnie z wartościami przyjętymi w demokratycznym społeczeństwie.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW PBW W BYDGOSZCZY

Powrót