Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» EUROPEJSKI ROK OBYWATELI 2013

Europejski Rok Obywateli-logo

8 czerwca (sobota) 2013 r. o godz. 10.00, w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się konferencja zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy we współpracy z Punktem Informacyjnym Komisji Europejskiej Europe Direct - przy Wyższej Szkole Gospodarki. Spotkanie zostało objęte patronatami: Wojewody Kujawsko -Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego i Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce. Wydarzenie zostało wpisane również do oficjalnego kalendarza Europejskiego Roku Obywateli 2013.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele województwa kujawsko-pomorskiego.
Gośćmi specjalnymi byli:

  • Pan Zbigniew Ostrowski- Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
  • Pani Beata Więckowska – przedstawiciel Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Pani Ewa Łapińska Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pani Mirosława Glaza - przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszcz
  • Pan Ireneusz Nitkiewicz - dyr. biura poselskiego Eurodeputowanego Janusza Zemke
  • Pan Czesław Wiszniewski – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Podczas konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu wojewódzkiego „Jak to jest być obywatelem Unii Europejskiej?” Uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji:
  • „Edukacja obywatelska w demokratycznym państwie prawnym”- dr Jacka Przybojewskiego,
  • „Kompetencje zawodowe nauczycieli w Unii Europejskiej w świetle wspólnej polityki edukacyjnej”- Mirosławy Marszałek
  • „Białoruski nauczyciel w Unii Europejskiej: praktyka, doświadczenia , wrażenia”- Leanida Silitskiego
  • „Udział nauczycieli w realizacji programu Comenius”- Małgorzaty Kozielewicz.

Powrót