Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ROK WIELKICH POLAKÓW

Konkurs "Wielkanoc na ludowo” – Nagrody wręczone!

6 maja 2014 roku w naszej bibliotece odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom wojewódzkiego konkursu plastycznego „Wielkanoc na ludowo”. Konkurs zorganizowaliśmy z okazji, ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Roku Oskara Kolberga i uzyskaliśmy honorowe patronaty:

  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego,
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego,
  • Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Anny Łukaszewskiej.

Cele edukacyjne, określone w regulaminie konkursu zostały zrealizowane. Nasze zadowolenie budzi fakt, że udało się zainteresować młodzież życiem i dokonaniami Oskara Kolberga oraz folklorem i wielokulturowością naszego regionu.

Na konkurs, skierowany do gimnazjalistów, wpłynęło 90 prac z 24 gimnazjów z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Jury konkursu w składzie:

  • Przewodnicząca Anna Drejas - Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
  • Maria Flinik-Huryn – Kierownik Działu Etnografii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
  • Anna Kraszkiewicz - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
  • Marcin Płocharczyk – Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy
przyznało 1 pierwszą nagrodę, 2 drugie, 2 trzecie i 15 wyróżnień. LISTA LAUREATÓW    PRACE LAUREATÓW

Gratulacje laureatom składali Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Pani Ewa Pronobis-Sosnowska, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Elżbieta Rusielewicz oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty Jolanta Metkowska.
Na uroczystości wręczenia nagród, oprócz finalistów konkursu, gościliśmy nauczycieli, rodziców i młodzież zaproszoną z gimnazjum z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Wszyscy z uwagą wysłuchali wykładu „Oskar Kolberg – życie i dzieło”, przygotowanego przez pracownika naszej biblioteki Panią Małgorzatę Tyczyńską. Na koniec uroczystości zaplanowaliśmy koncert pałuckich pieśni i przyśpiewek ludowych. Wystąpił zespół "Jesienny Kwiat", działający od kilkunastu lat przy Szubińskim Domu Kultury. Publiczność nagrodziła występ owacją na stojąco. Wszyscy obecni udali się następnie na pokonkursową wystawę prac, na którą zapraszamy wszystkich chętnych do 16 maja 2014 r. Jeszcze raz gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

PISZĄ O NAS:

www.kujawsko-pomorskie.pl

Powrót