Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» KONKURS

Patronat nad Konkursem objęła
Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Ewa Mes
oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty P. Anna Łukaszewska.

W Święto Województwa 7 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom międzywojewódzkiego konkursu na komiks o Mikołaju Koperniku, uczonym który „wstrzymał Słońce – ruszył Ziemię” zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Muzeum Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Warmińsko – Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie. Celem głównym konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów wiedzy o Mikołaju Koperniku.

Gości powitała Ewa Pronobis-Sosnowska Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy. Następnie prelekcję o Mikołaju Koperniku wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przebieg konkursu podsumowała Ilona Wierzbowska - kierownik Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Nagrody laureatom nagród i wyróżnień wręczyła radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ewa Łapińska. Na zakończenie w programie słowno-muzycznym wystąpiły uczennice Zespołu Szkół nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przedsięwzięcie objęte było patronatami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Ewy Mess, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej, Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Grażyny Przasnyskiej.

Na konkurs, zakończony w maju br. wpłynęło prawie 40 komiksów wykonanych ponad 40 uczestników (mogło być 2 autorów).
Jury w składzie: Ewa Pronobis-Sosnowska - Dyrektor PBW w Bydgoszczy, Anna Drejas - przewodnicząca, artysta plastyk, nauczycielka Zespołu Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Ilona Wierzbowska - Kierownik Muzeum Oświaty, oraz Izabela Kamasz - Kierownik Czytelni, przyznało nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu.

Przyznano 2 pierwsze miejsca:

  • Sebastian Borzuchowski z Gimnazjum nr 1 w Barcinie
  • Alicja Mrozińska z Gimnazjum nr 17 w Bydgoszczy
oraz 2 drugie miejsca:
  • Julian Łoński z Gimnazjum nr 5 w Elblągu
  • Agata Kwilińska z Gimnazjum w Bezledach
Przyznano wyróżnienia specjalne dla Dobromira Melocha z Publicznego Gimnazjum w Nowem za wybitny talent plastyczny, rysunkowy i malarski ; dla Weroniki Szpakowskiej i Adrianny Żubki z Gimnazjum nr 1 w Żołędowie za ciekawe rysunki obrony Olsztyna, a także dla Magdaleny Zając z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim za rymowany tekst.
Wyróżnienia otrzymali również:
  • Aleksandra Kustra z Gimnazjum nr 17 w Bydgoszczy
  • Klaudia Wójcik z Zespołu Szkół w Zbicznie
  • Katarzyna Wioleta Just z Gimnazjum w Milejewie
  • Patrycja Karpińska z Zespołu Szkół w Dobrzejowicach
  • Zuzanna Straszczyszyn z Gimnazjum nr 17 w Bydgoszczy
  • Sylwia Głogowska i Juliana Judina z Gimnazjum Sportowego nr 6 w Bydgoszczy
PREZENTACJA NAGRODZONYCH PRAC

Fundatorem nagród w konkursie był Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, nagrody uczniom przekazali również Wojewoda Kujawsko – Pomorski oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

Na zakończenie goście i laureaci zostali zaproszeni na poczęstunek. Nagrodzeni uczniowie zostali zaproszeni także na pokaz do „Planetarium”.

Powrót