Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» KONKURS NA ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Wojewódzki konkurs plastyczny na najpiękniejsze życzenia świąteczne napisane kaligraficznie

pt. „Świąteczne życzenia dla Muzeum Oświaty.”

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Patronat medialny objęli: TVP Bydgoszcz i Radio PIK.

Głównymi celami konkursu były:

 • rozbudzanie zainteresowań historycznych,
 • podjęcie działań promujących Bibliotekę i Muzeum Oświaty wśród najmłodszych,
 • kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych oraz literackich,
 • wspieranie szkół i nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej,
 • wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 • promocja osiągnięć dzieci i placówek oświatowych,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności kaligraficznych

Dnia 7 grudnia 2016 r., o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na najpiękniejsze życzenia świąteczne napisane kaligraficznie pt. „Świąteczne życzenia dla Muzeum Oświaty”.

Komisja w składzie:

 • mgr Ewa Pronobis – Sosnowska – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw. – Zakład Bibliotekarstwa i Czytelnictwa UKW w Bydgoszczy
 • mgr Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • mgr Agnieszka Stelmaszyk – pisarka książek dla dzieci z Bydgoszczy

Na konkurs napłynęło 75 prac z województwa kujawsko – pomorskiego. Łącznie z 15 szkół i placówek przedszkolnych: (Bydgoszcz, Inowrocław, Białe – Błota, Żnin, Słębowo, Łabiszyn, Jabłonowo Pomorskie), które ocenione były zgonie z następującymi kryteriami:

 • zgodność treści pracy z tematem konkursu,
 • poprawność językowa i ortograficzna,
 • innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,
 • ogólne wrażenie estetyczne.

LISTA LAUREATÓW

Regulamin konkursu

Zwycięzcom gratulujemy!!!!

Powrót