Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» EUROPEJSKI ROK OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ

„Jak to jest być obywatelem Unii Europejskiej? ”
– konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Wraz z rozpoczynającym się rokiem 2013 Komisja Europejska otworzyła Europejski Rok Obywateli Unii Europejskiej. Tegoroczny Europejski Rok Obywateli UE obchodzony jest w ważnym momencie integracji europejskiej. W 2013 roku przypada dwudziesta rocznica ustanowienia obywatelstwa UE, wprowadzonego Traktatem z Maastricht w 1993 roku. Jest to również rok poprzedzający wybory do Parlamentu Europejskiego.
W związku z tym, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy ogłasza konkurs pod hasłem

„Jak to jest być obywatelem Unii Europejskiej?”

skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Oczekujemy wypowiedzi w formie pisemnej.

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  • kreatywność i pomysłowość w podejściu do tematu,
  • zgodność pracy z tematem,
  • komunikatywność przekazu,
  • samodzielność i oryginalność pracy.

NAGRODY
Przewidziane są nagrody w dwóch kategoriach (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca, a także wyróżnienia.

CELE DYDAKTYCZNE

  • Popularyzacja w środowisku Europejskiego Roku Obywateli Unii Europejskiej
  • Pomoc uczniom w zrozumieniu, jak obywatele wspólnoty UE mogą korzystać ze swoich praw
  • Zwrócenie uwagi uczniów na ich prawa, jako młodych Europejczyków
  • Budzenie dumy z przynależności do wspólnoty poprzez możliwość wymiany własnych spostrzeżeń na temat Polski i Polakóww Unii Europejskiej
  • kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów poprzez wskazywanie kwestii odpowiedzialności wszystkich mieszkańców wspólnoty za przyszłość Unii Europejskiej
  • Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i zainteresowań literackich (publicystycznych, dziennikarskich) uczniów.

Zapraszamy do udziału w konkursie i do nadsyłania praczwiązanych z Europejskim Rokiem Obywateli Unii Europejskiej.
Ewa Pronobis-Sosnowska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

[Regulamin] / [Karta zgłoszenia] / [Zgoda opiekunów prawnych]