Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» KONKURS

V Wojewódzki Konkurs
o Laur Mistrza Pięknego Czytania
i Puchar Prezydenta Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Patronat honorowy nad konkursem sprawują:

  • Pani Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  • Pan Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy
  • Pani Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy,
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bydgoszczy.

Cele konkursu:

  1. rozbudzanie pasji czytania
  2. motywowanie do czytelnictwa
  3. doskonalenie kultury żywego słowa

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Konkurs będzie się składał z dwóch etapów: międzyszkolnego (półfinały) oraz finału.
Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie, proszone są do dnia 25 kwietnia 2014 r. o przesłanie zgłoszenia

Powrót