Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» KONKURS PLASTYCZNY

logo Akademii logo akcji logo akcji

Unia Europejska w oczach dziecka – konkurs plastyczny

8 stycznia o godzinie 11.00 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom wojewódzkiego konkursu plastycznego „Unia Europejska w oczach dziecka”, zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy we współpracy z Punktem Informacyjnym Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki. Głównym celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów wiedzy o Unii Europejskiej oraz umożliwienie wymiany własnych spostrzeżeń oraz pomysłów na temat Polski, jako członka Unii Europejskiej poprzez działalność plastyczną. Prelekcję pod tytułem „Moja Unia Europejska” wygłosił Czesław Wiszniewski z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Unijnych Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Podsumowała konkurs oraz przedstawiła merytoryczną ocenę prac dzieci, zdobywców nagród i wyróżnień pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Przedsięwzięcie objęte było patronatami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.
Na konkurs napłynęły prace uczniów klas 1–6 szkół podstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego, które ocenianie były zgodnie z następującymi kryteriami:

 • ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
 • zgodność pracy z tematem,
 • samodzielność i oryginalność pracy.
Komisja w składzie: Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Biblioteki, Anna Drejas – nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Czesław Wiszniewski – z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Grażyna Ruta-Balińska i Wojciech Niedźwiedziński – PBW w Bydgoszczy, wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III oraz IV-VI.

Laureaci wojewódzkiego konkursu plastycznego „Unia Europejska w oczach dziecka”:

klasy I – III szkoły podstawowej

 • I miejsce exequo – Izabela Gabrychowicz i Anna Szczukowska – Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
 • II miejsce – Olaf Jagodziński - Szkoła Podstawowa w Palmierowie
 • III miejsce – Alan Jagodziński - Szkoła Podstawowa w Palmierowie
Wyróżnienia:
 • Maja Gołąb – Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy
 • Dominika Gredys – Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
 • Michalina Rega – Szkoła Podstawowa nr 10 w Bydgoszczy
 • Tomasz Baliński – Zespół Szkół w Osielsku
 • Aleksandra Siudzińska – Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy
 • Wiktoria Barczak – Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
 • Weronika Damer-Łakomska – Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
 • Maria Janowiak – Szkoła Podstawowa w Łabiszynie
 • Jakub Marquardt – Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
 • Maria Wiśniewska – Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
 • Przemysław Bortkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
 • Jakub Czułkowski – Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
klasy IV – VI szkoły podstawowej
 • I miejsce – Iga Pyż - Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
 • II miejsce – Wiktoria Marczewska – Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
 • III miejsce – Wiktoria Onysko - Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
Wyróżnienia:
 • Dominik Żyza – Zespół Szkół nr 15 w Bydgoszczy
 • Beniamin Cieśliński - Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy

Fundatorami nagród w konkursie byli: Prezydent Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Janusz Zemke Poseł do Parlamentu Europejskiego, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkoły Gospodarki.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy starszy wizytator dr Kazimierz Mikulski, Tomasz Miłowski, kierownik Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy, przedstawiciele Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół z regionu, a także towarzyszący dzieciom rodzice.
Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych mediów – Radia Pomorza i Kujaw PIK, Expressu Bydgoskiego oraz Biura Prasowego Prezydenta Bydgoszczy.

Relacja w Expresie Bydgoskim

Relacja na stonach www Urzędu Miasta