Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» KONKURS

Dnia 7 marca 2014 r. w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy rozpoczął się pierwszy etap konkursu

„Wędrówki śladami minionej Bydgoszczy
– tajemnice ukryte w nazwach bydgoskich ulic, placów i mostów”.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Muzeum Oświaty i IPN. Uzyskał również pozytywną opinię TMMB.
Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Ewa Pronobis - Sosnowska- Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Uroczyste rozpoczęcie konkursu poprzedził film przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy, prezentujący nazewnictwo bydgoskich ulic. Następnie uczestnicy z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji pułkownika Jerzego Lewica – kustosza Muzeum wojsk Lądowych w Bydgoszczy o naszym patronie Marianie Rejewskim. Na koniec wszyscy uczestnicy musieli rozszyfrować kody na symulatorach enigmy.

Cele konkursu:

  • Poznanie historii Bydgoszczy i bydgoszczan na podstawie różnych źródeł informacji
  • Rozwijanie zainteresowania literaturą, historią i innymi dziedzinami nauki
  • Upamiętnienie osoby Jerzego Sulimy - Kamińskiego (patrona Gimnazjum nr 24) jako wybitnego pisarza i bydgoszczanina
  • Poznanie życia, twórczości lub dorobku naukowego (zawodowego) patronów ulic, placów i mostów oraz ich znaczenia dla naszego miasta, kultury polskiej i europejskiej
  • Rozumienie znaczenia wydarzeń historycznych ukrytych w nazwach ulic
  • Rozwijanie umiejętności artystycznych, informatycznych i prezentowania własnych osiągnięć
  • Przygotowanie młodzieży do publicznych wystąpień
  • Integracja międzyszkolna

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 kwietnia 2014 r. w Gimnazjum nr 24 przy ul. Kościuszki 37 a

Powrót