Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ROK JULIANA TUWIMA

logo Akademii logo akcji

FINAŁ KONKURSU RECYTATORSKIEGO

”WIERSZE I WIERSZYKI JULIANA TUWIMA”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zorganizowała konkurs recytatorski pt.: „Wiersze i wierszyki Juliana Tuwima”. Honorowy patronat nad konkursem objął i nagrody ufundował Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.
Konkurs skierowany był do przedszkolaków z placówek bydgoskich.
Cele konkursu:

 • popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima wśród najmłodszych dzieci,
 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • doskonalenie dykcji,
 • zachęcanie do prezentowania siebie,
 • wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 • integracja dzieci,
 • promocja osiągnięć dzieci i placówek oświatowych.
Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • konkurs przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych z terenu Bydgoszczy,
 • każdą placówkę reprezentowali uczestnicy wraz z opiekunem konkursu,
 • warunkiem uczestnictwa była indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza Juliana Tuwima.
Konkurs składał się z dwóch etapów:
 • I ETAP: eliminacje odbywały się w grupach przedszkolnych, nauczyciel uczący wytypował najlepszych uczestników do konkursu,
 • II ETAP: laureaci etapu I brali udział w uroczystym finale w Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Kryteria oceny:
 • pamięciowe opanowanie wiersza, dykcja,
 • interpretacja tekstu, tempo recytacji,
 • ogólny wyraz artystyczny
 • dobór tekstów do możliwości percepcyjnych recytatora,

Do finału zgłoszono 40 dzieci, z 13 bydgoskich przedszkoli.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 28 października 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego, przy ul. Skłodowskiej 4 w BYDGOSZCZY.
W uroczystym finale wzięło udział 40 dzieci, które przybyły wraz z nauczycielami, rodzicami i opiekunami. Ogółem przybyło 98 osób.

Komisja w składzie:

 1. mgr Izabela Kamasz – nauczyciel bibliotekarz PBW – przewodnicząca komisji
 2. mgr Barbara Bauman-Bielawska – logopeda, pedagog z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 1 w Bydgoszczy
 3. mgr Beata Cieślińska – nauczyciel polonista PBW
wyłoniła zwycięzców:
 • Szymon Pilarski „Spóźniony słowik” – I miejsce
 • Miłka Poskrop „Słoń Trąbalski”– II miejsce
 • Magdalena Foksińska „Stół”– II miejsce
 • Amelia Skibniewska „Kotek”– III miejsce
 • Jagoda Matulewska „Zosia Samosia”– III miejsce
 • Wiktor Michalski „Dyzio Marzyciel”– wyróżnienie
 • Ignacy Barszczewski „Okulary”– wyróżnienie.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, książki i gry edukacyjne.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i książki, a nauczyciele przygotowujący dzieci – podziękowania. Organizatorzy konkursu przygotowali również dla uczestników konkursu salę dydaktyczną, w której prezentowane były bajki, przygotowany był słodki poczęstunek i napoje dla dzieci i opiekunów.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Powrót