Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» SYMPOZJUM

„1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI. 966 - 2016"

Rok 966 jest symbolicznym początkiem dziejów Narodu Polskiego. Poetycko rzecz ujmując można to powiedzieć słowami: przed 1050 laty niebo się otwarło nad ludem Polan, na lud Polan padł cień krzyża i dosłownie stworzył naród Polaków. Księcia Mieszka I można nazwać ojcem naszej ojczyzny, choć na arenę międzynarodową wprowadził Polskę jego następca, najstarszy syn Bolesław zwany Chrobrym – pierwszy koronowany król państwa polskiego.

W związku z tym historycznym faktem, 22 grudnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął Uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski. 14 – 16 kwietnia świętowaliśmy oficjalne obchody Jubileuszu w Poznaniu i Gnieźnie – na Ostrowie Lednickim. 15 kwietnia – Zgromadzenie Narodowe złożyło hołd pierwszemu historycznemu władcy – Mieszkowi I, którego decyzja o przyjęciu chrztu w roku 966 miała fundamentalne znaczenie dla dziejów naszego Narodu i Państwa.

Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej zaapelowali o uczczenie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski słowami: niech to źródło, z którego czerpały pokolenia, pozostanie obecne w naszych czasach i w przyszłości.

Wychodząc naprzeciw temu apelowi Pedagogiczna Biblioteka i Komenda Hufca ZHP im. 49. Pułku Piechoty w Koronowie, dnia 17 maja b.r. zorganizowała sympozjum „1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI 966 - 2016” skierowane do lokalnego środowiska Ziemi Koronowskiej. Na uroczystość, do sali sesyjnej Ratusza przybyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, dyrektorzy, nauczyciele i młodzież ze szkół w mieście i gminie Koronowo. Obecni byli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej, Okręgowych Komitetów Spółdzielni Mieszkaniowych, leśnicy z Nadleśnictwa Różanna, przedstawiciele sołectw z gminy Koronowo, zuchy, harcerze i druhny seniorki z Hufca ZHP Koronowo, sympatycy i przyjaciele Biblioteki, mieszkańcy miasta zainteresowani historią Polski.

Po powitaniu zebranych przez Grażynę Jasiek i Ewę Bielską z Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie historyczne znaczenie Chrztu Polski w 966 roku przedstawił ks. dr Jan Pomin, proboszcz parafii pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzchucinie Królewskim.

Następnie uczniowie Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie wystąpili z pięknym montażem słowno-muzycznym zatytułowanym „Królewski szczep piastowy, czyli o narodzinach państwa polskiego”, przygotowanym pod kierunkiem p. Iwony Kaczyńskiej i p. Macieja Kaczyńskiego.

Drugim prelegentem był honorowy gość sympozjum p. Tadeusz Panowicz. Dziennikarz, grafik, pisarz, miłośnik historii, bibliofil, regionalista – pasjonat pracy na rzecz regionu gnieźnieńskiego i nie tylko. Pan Tadeusz aktywnie działa w kołach naukowych, współpracuje z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu. Tworzy aforyzmy, maluje i rysuje. Nasz gość podzielił się z nami swoją wiedzą o Lednicy, największej z 5 wysp położonych na jeziorze Lednica, gdzie ponad 1000 lat temu został ochrzczony pierwszy władca Polski – Mieszko I. Opowiedział o książęcej przypałacowej kaplicy, zwanej baptysterium i basenach chrzcielnych. Dowiedzieliśmy się o dwóch drewnianych mostach prowadzących na Lednicę, z których jeden miał prawie 500 metrów długości i należał wówczas do najdłuższych w Europie.

Kolejno głos zabrał proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Byszewie ks. dr Stefan Adrich. Jego wystąpienie dotyczyło znaczenia sakramentu chrztu świętego w życiu człowieka. Przypomniał w nim także jakie wymagania stawia Kościół rodzicom i chrzestnym dziecka przyjmującego sakrament.

W obchody jubileuszowe włączyły się także dzieci i młodzież z gminy Koronowo, którzy wzięli udział w gminnym konkursie religijno - plastycznym „Chrzest Polski w oczach dziecka”. Konkurs adresowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych, przygotowała go katechetka p. Teresa Całka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie. W konkursie wzięło udział 35 uczniów tejże Szkoły. Jury konkursowe w składzie: ks. prałat Henryk Pilacki z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie, p. Teresa Byzdra nauczyciel historii, p. Marianna Łodziewska, artysta, nauczyciel plastyki i p. Ewa Bielska – nauczyciel bibliotekarz z Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie oceniło prace i przyznało 6 nagród oraz 2 wyróżnienia:

  • I miejsce zajęła MARCELINA MASEŁKOWSKA, KL. V B
  • II miejsce – MILENA ŁUKASIEWICZ, KL. VIA
  • III miejsce – SANDRA JANUSZEWSKA, KL. VI F
  • IV miejsce ex aeguo – OLIWIA WÓJCIK, KL.V D i AGATA NOWICKA, KL.V A
  • V miejsce – WIKTORIA JAKUBCZAK, KL. V A
  • wyróżnienia: KACPER ZAGOZDON, KL. VI F i KAMIL LUBIŃSKI, KL. VI F.

Na zakończenie sympozjum wystąpiły uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie - Magdalena Kunca i Justyna Witkowska, które zaśpiewały nostalgiczną piosenkę filmu „1920 Bitwa warszawska”. Dziesięć wokalistek z zespołu „Vis a vis” z Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie zaśpiewało kolejne piękne polskie utwory. Wśród nich „Dni, których nie znamy” z repertuaru Marka Grechuty oraz piosenkę Andrzeja Rosiewicza „Pytasz mnie”, której słowa wzruszyły publiczność do łez. Repertuar, przygotowany przez znanego na Ziemi Koronowskiej muzyka i nauczyciela p. Andrzeja Kozańskiego opiekuna muzycznego obu grup wokalnych, wyzwolił refleksję o Polsce.

Sympozjum towarzyszyła tematyczna wystawa książek z zasobów książnicy, ekspozycja pamiątek związanych z chrztem świętym wzbogacona o okolicznościowe plakaty, foldery, pocztówki, znaczki, monety i inne ciekawostki. Wśród nich nie zabrakło miniaturki dzwonu noszącego imię Mieszko i Dobrawa.

Oprac. Grażyna Jasiek, Ewa Bielska