Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

KSIĄDZ PIOTR WAWRZYNIAK W ŻYCIU MOGILNA

Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mogilnie

WYDAWNICTWA ZWARTE

  WYDAWNICTWA ZWARTE
 1. Ks. Piotr Wawrzyniak (1849-1910) / Czesław Łuczak. – Poznań : PSO, 2000. – 113 s.


 2. Ks. Piotr Wawrzyniak – człowiek, kapłan, społecznik / Kazimierz Śmigiel. – Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1985. – 110 s.


 3. Piotr Wawrzyniak : 1849-1910 / Marek Rezler. – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza,1985. – 39 s.


 4. Wielkopolski Słownik Biograficzny. – Warszawa : PWN, 1981. – S. 801-802


 5. Zasłużeni Wielkopolanie XIX wieku / Witold Jakóbczyk. – Warszawa : Wyd. Radia i TV, 1987. - S. 124 - 130

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Akt erekcyjny pomnika poświęcony pamięci wielkiego Polaka, Patrioty i Kapłana Księdza Piotra Wawrzyniaka // Rozmaitości Mogileńskie. - 1998, nr 76, s. 3-4


 2. Dawne Mogilno.Cz. 3 / Marian Mrugowski // Rozmaitości Mogileńskie. - 1995, nr 42, s. 5-6


 3. Dawne Mogilno. Cz. 4 / Marian Mrugowski // Rozmaitości Mogileńskie. - 1995, nr 42, s. 4


 4. Dawne Mogilno. Cz. IV c.d./ Marian Mrugowski // Rozmaitości Mogileńskie. - 1996, nr 44, s. 9


 5. Dawne Mogilno / Marian Mrugowski // Rozmaitości Mogileńskie. - 1996, nr 55, s. 4


 6. Dawne Mogilno / Marian Mrugowski // Rozmaitości Mogileńskie. - 1997, nr 56, s. 7-8


 7. Gdy odszedł ksiądz z gorejącym sercem // Gazeta Pomorska. - 2009, nr 262, s. 5


 8. Król czynu / Janina Sikorska // Gazeta Pomorska. - 2000, nr 275, s. 14


 9. Ks. Piotr Wawrzyniak - w 145 rocznicę urodzin / Marian Mrugowski // Rozmaitości Mogileńskie. - 1994, nr 21/22, s. 1, 6


 10. Ks. Piotr Wawrzyniak – Wielki Syn Narodu / Piotr Kaźmierczak // Pałuki. - 1996, nr 25, s. 8


 11. Ksiądz Piotr na nowo // Gazeta Pomorska. - 2000, nr 194, s.12


 12. Ksiądz Piotr Wawrzyniak / [napisał (JS)] // Ilustrowany Kurier Polski. - 1985, nr 260, s. 6


 13. Ksiądz Piotr Wawrzyniak – Proboszcz mogileński 1989-1910 / Hieronim Rumianowski // BENEDICUM - Dobre Słowo. Mogileński Miesięcznik Katolicki. - 1995, nr 12, s. 4


 14. Ludowcy w hołdzie ks. Piotrowi Wawrzyniakowi // Rozmaitości Mogileńskie. - 1995, nr 43, s. 7


 15. Menedżer w sutannie / Stanisław Kaszyński // Gazeta Pomorska. - 1998, nr 204, s. 13


 16. Mogilno ze Śremem : 5 lat z księdzem Patronem // Rozmaitości Mogileńskie. - 1996, nr 53, s. 14


 17. Odsłonięcie pomnika niekoronowanego Króla polski / Marek Holak // Pałuki i Ziemia Mogileńska. - 1998, nr 45, s. 11


 18. Pamięci wielkiego patrioty / A. Nawrocka // Gazeta Pomorska. - 2009, nr 265, s. 6


 19. Patron spółek z Mogilna / Maciej Wadowicki // Ilustrowany Kurier Polski. - 1999, nr 31, s. 928


 20. Piotr Wawrzyniak wielki Polak, patriota, kapłan / Henryk Furtak // Niedziela Gnieźnieńska. - 1998, nr 38, s. III


 21. 145 Rocznica urodzin Ks. Piotr Wawrzyniak // BENEDICUM - Dobre Słowo. Mogileński Miesięcznik Katolicki. - 1994, nr 3, s. 8


 22. 150 rocznica urodzin… Piotr Wawrzyniak. Wielki Polak, patriota, kapłan // Rozmaitości Mogileńskie. - 1999, nr 78, s. 16


 23. Święto Odzyskania Niepodległości // Rozmaitości Mogileńskie. - 1998, nr 76, s. 1-2


 24. Testament księdza Piotra Wawrzyniaka / Andrzej Barański // Rozmaitości Mogileńskie. - 1997, nr 57, s. 8


 25. W 80 rocznicę zgonu ks. Piotra Wawrzyniaka / Henryk Kulpiński // Gazeta Pomorska. - 1990, nr 259, s. 6


 26. Wielkopolski król czynu // Gazeta Pomorska. - 2009, nr 26, s. 14


 27. Zamyślenie Patrona… / Zbigniew Orzechowski // Rozmaitości Mogileńskie. - 2001, nr 110, s. 6


 28. Zmęczenie sięga już zenitu… / Zbigniew Orzechowski // BENEDICUM - Dobre Słowo. Mogileński Miesięcznik Katolicki. - 2001, nr 12, s. 7
Powrót