Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» KURS PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 23 kwietnia 26 pracowników naszej Biblioteki uczestniczyło w elementarnym kursie pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzone zostało według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Podczas szkolenia zostały omówione zagadnienia dotyczące oceny stanu poszkodowanego oraz postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym. Wszyscy uczestnicy szkolenia ćwiczyli na fantomach postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia, a także opatrywanie ran i krwotoków osobom poszkodowanym.
Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z Planem Działania Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na 2012 rok, którego koordynatorem jest inspektor ds. obronnych.