Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZAJĘCIA EDUKACYJNE W MUZEUM OŚWIATY

W ramach działalności dydaktycznej w Muzeum Oświaty realizowane są zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół mponadgimnazjalnych.

PROPONOWANE TEMATY

 1. MARIAN REJEWSKI - BYDGOSZCZANIN, MATEMATYK, KRYPTOLOG
 2. SZKOŁA SPRZED LAT
  • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
  • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty - germanizacja i rusyfikacja szkolnictwa w okresie zaborów
  • Jak w Plastusiowym pamiętniku - zajęcia dla najmłodszych
  • Nauczanie religii w szkole
  • Mój elementarz, moja pierwsza czytanka - elementarze i podręczniki dawniej i dziś
  • Od rylca do wiecznego pióra, czyli historia pisma i materiałow piśmienniczych
  • Wspomnienia granatowego mundurka, czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły

 3. LOSY NAUCZYCIELI BYDGOSKICH W LATACH 1939-1945
  • Martyrologia nauczycieli bydgoskich w latach drugiej wojny światowej
  • Tajne nauczanie
  • Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy - "krwawa niedziela"
  • Polska szkoła na obczyźnie - Olga Trybuchowska
  • Sylwetki nauczycieli bydgoskich - F.Kaja, J.Świetlik, F.Grot
  • Spotkania z uczestnikami drugiej wojny światowej (więźniami obozów koncentracyjnych)

 4. SZKICE Z DZIEJÓW OŚWIATY
  • Szkoły, których nie ma - kroniki, zdjęcia, pamiątki
  • Odbudowa szkolnictwa bydgoskiego w latach 1945-1956
  • Harcerstwo w szkole
  • Działalność związkowa nauczycieli bydgoskich
  • Samorządność w szkole
  • Gazetki szkolne dawniej i dziś
  • Nauczyciel - więcej niż zawód, czyli jak zostawało się nauczycielem

Kontakt :
Muzeum Oświaty
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
Tel. (52) 342-65-90