Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» WSZYSTKO, CO NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI POCZYTAJMY I POROZMAWIAJMY O WARTOŚCIACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
zaprasza
uczniów i wychowawców na zajęcia edukacyjne przygotowane w ramach projektu

„Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”.

W spotkaniach mogą wziąć udział uczniowie wszystkich poziomów kształcenia. W oparciu o wybrane teksty literackie ilustrujące daną wartość, porozmawiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym pozamaterialnym i moralnym. Wybrana lektura, wykorzystana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić motywacje u uczniów do praktykowania wartości moralnych w życiu.

Projekt został opracowany w związku z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Pamiętajmy, że życie wg wartości jest warunkiem bycia mądrym, dobrym i szczęśliwym człowiekiem.

W celu uzgodnienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy :
tel. 52 341 30 74
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl.

TEMATYKA ZAJĘĆ