Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» MARIAN REJEWSKI - BYDGOSZCZANIN, MATEMATYK, KRYPTOLOG

W 2011 roku Biblioteka otrzymała imię patrona, którym został Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk i kryptolog.
W październiku 2012 r. Biblioteka rozpoczęła realizację projektu o Marianie Rejewskim, jego dokonaniach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny światowej. Skierowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W jego ramach realizowane są zajęcia edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z wykorzystaniem środków multimedialnych, w czasie których uczniowie zapoznają się z życiem oraz działalnością znanego bydgoszczanina, jego dokonaniami na polu matematyki oraz kryptologii.
W trakcie zajęć prezentowana jest również replika niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapoznać się ze stosowanymi w niej tajnikami szyfrowania maszynowego oraz przećwiczyć przy pomocy specjalnego programu komputerowego szyfrowanie wiadomości z zastosowaniem kodu "Enigmy".

Zajęcia edukacyjne o Marianie Rejewskim Zajęcia edukacyjne o Marianie Rejewskim Zajęcia edukacyjne o Marianie Rejewskim Zajęcia edukacyjne o Marianie Rejewskim Zajęcia edukacyjne o Marianie Rejewskim Zajęcia edukacyjne o Marianie Rejewskim Zajęcia edukacyjne o Marianie Rejewskim

W ramach projektu i realizowanych lekcji prezentujemy także wystawę pod nazwą "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog" zorganizowaną z okazji 80-tej rocznicy złamania Enigmy przez tego wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęszczał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakończeniu wojny.

Częstym gościem biorącym udział w realizowanych lekcjach jest Pułkownik Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, który wygłasza przy tej okazji prelekcję na temat życia i działalności znakomitego bydgoszczanina, wybitnego matematyka i kryptologa Mariana Rejewskiego oraz opowiada o historii złamania kodu szyfrującego maszyny.

Cele zajęć:

 • Budowanie własnej tożsamości młodego pokolenia.
 • Promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
 • Rozbudzanie pasji matematycznych uczniów poprzez przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego jako ojca nowoczesnej matematyki.
 • Rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez propagowanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny światowej.
 • Wspieranie szkół i nauczycieli poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regionalnej.
 • Promowanie książek o Marianie Rejewskim oraz pozostałych zbiorów i zasobów informacyjnych Biblioteki w środowisku

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85-094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
tel. 052 342-65-90

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
„MARIAN REJEWSKI: MATEMATYK I KRYPTOLOG Z BYDGOSZCZY”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przedszkolne oraz uczniów klas 1-6 szkół podstawowych do udziału w zajęciach z edukacji regionalnej „Marian Rejewski – matematyk i kryptolog z Bydgoszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popularyzacja w środowisku postaci Mariana Rejewskiego,
 • zwrócenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przynależności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: matematyk, kryptolog,
 • kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci poprzez poznawanie historii własnego narodu,
 • wspieranie szkół i nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej.

Program każdego spotkania przewiduje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej historii,
 • zajęcia plastyczne - wykonanie ilustracji lub innej pracy związanej z tematem,
 • krótka prezentacja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20-25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgorzata Tyczyńska
85-094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
tel. 52 341-30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl

PROJEKT EDUKACYJNY - „ENIGMA 2014” - MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEWSKIEGO.

Wiosną 2014 r. realizowaliśmy cykl zajęć w ramach Projektu Edukacyjnego „Enigma 2014” - MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEWSKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podstawowych i gimnazjum wysłuchało wykładu i obejrzało wystawę „Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog” oraz uczestniczyło w zajęciach szyfrowania danych.

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85-094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
tel. 052 342-65-90

Powrót