Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

MIŁOSZ CZESŁAW

Zestawienie bibliograficzne (w wyborze)
wydawnictw zwartych, artykułów z czasopism i zbiorów audiowizualnych
dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
Opracowała: Małgorzata Lewandowska-Pyż

WYDAWNICTWA ZWARTE
TWÓRCZOŚĆ

 1. Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1988. - 350, [1] s.
  Sygnatura: 113211-12


 2. Człowiek wśród skorpionów / Czesław Miłosz. - Wyd. 1 krajowe. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982. - 173, [3] s.
  Sygnatura: 88539-40


 3. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. - 261, [2] s.
  Sygnatura: 117132


 4. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Wyd. krajowe 1. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981. - 291, [1] s.
  Sygnatura: 143158


 5. Historia literatury polskiej do roku 1939 / Czesław Miłosz ; przeł. Maria Tarnowska. - Kraków : Znak, 1993. - 526, [2] s.
  Sygnatura: 122263, 123266


 6. Hymn o Perle / Czesław Miłosz. - Wyd. 1 krajowe. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. - 109, [2] s.
  Sygnatura: 93528-9


 7. Jakiegoż to gościa mieliśmy : o Annie Świrszczyńskiej / Czesław Miłosz. - Kraków : Znak, 1996. - 106, [5] s.
  Sygnatura: 129190


 8. Mowa wiązana / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Olsztyn : Pojezierze, 1989. - 278, [2] s.
  Sygnatura: 117302-3


 9. O podróżach w czasie / Czesław Miłosz ; wybór, oprac. i wstęp Joanna Gromek. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010. - 474, [2] s.
  Sygnatura: 152726


 10. Ogród nauk / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 1998. - 296, [4] s.
  Sygnatura: 133547


 11. Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : "Znak", 1998. - 317, [2] s.
  Sygnatura: 143163


 12. Poezje / Czesław Miłosz. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1988. - 455 s.
  Sygnatura: 112626, 122765


 13. Rodzinna Europa / Czesław Miłosz. - Wyd. 1 i. e. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1990. - 316, [3] s.
  Sygnatura: 119420


 14. Rozmowy z Czesławem Miłoszem / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. - 143, [1] s.
  Sygnatura: 87096


 15. Szukanie ojczyzny / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 1992. - 217, [3] s.
  Sygnatura: 121392


 16. Szukanie ojczyzny / Czesław Miłosz. - Wyd.1 [dodr.]. - Kraków : "Znak", 2001. - 332 s.
  Sygnatura: 142119


 17. Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1987. - 122, [5] s.
  Sygnatura: 108043-4, 108786-7


 18. Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. - Wyd. 2 krajowe (pełne). - Warszawa : "Czytelnik", 1990. - 114, [5] s.
  Sygnatura: 120058-9


 19. Traktat moralny ; Traktat poetycki / Czesław Miłosz. - [Wyd. 1 w tej ed.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1982. - 63, [1] s.
  Sygnatura: 87845, 87930-1


 20. Widzenia nad zatoką San Francisco / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989 - 206, [2] s.
  Sygnatura: 117501


 21. Widzenia nad Zatoką San Francisco / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Krąg", 1981. – 164 s.
  Sygnatura: 133044


 22. Wiersze / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. - 126, [2] s.
  Sygnatura: 91242-3


 23. Wiersze wybrane / Czesław Miłosz. - Wyd. krajowe 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - 118, [2] s.
  Sygnatura: 85495


 24. Wiersze. 1 / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. - 295, [1] s.
  Sygnatura: 114579


 25. Wiersze. 2 / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987 - 382, [2] s.
  Sygnatura: 114579


 26. Zdobycie władzy / Czesław Miłosz. - Olsztyn : "Pojezierze", 1990. - 148, [4] s.
  Sygnatura: 145328


 27. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 253 s.
  Sygnatura: 117863

WYDAWNICTWA ZWARTE
OPRACOWANIA

 1. Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza / Jolanta Dudek. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1995. - 199 s.
  Sygnatura: 140744


 2. Los, zło, tajemnica : ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza / Marek K. Siwiec. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - 304 s.
  Sygnatura: 143886, 150633


 3. Marmur i blask : studia, szkice, artykuły o poezji polskiej od Mickiewicza do Miłosza / Dariusz Tomasz Lebioda. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 2000. - 547 s.
  Sygnatura: 134067, 133033p


 4. Miłosz / Andrzej Zawada. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997. - 273 s.
  Sygnatura: 129025p


 5. Miłosz / Andrzej Zawada. - Wyd.2. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1998. - 273 s.
  Sygnatura: 133529-30


 6. Miłosz i poetyka wyznania / Joanna Zach. - Kraków : "Universitas", 2002. - 282 s.
  Sygnatura: 142467


 7. Miłosz jak świat / Jan Błoński. - Kraków : "Znak", 1998. - 238, [2] s.
  Sygnatura: 131321


 8. Moment wieczny : poezja Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. - 399, [1] s.
  Sygnatura: 129875


 9. Moment wieczny : poezja Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. - Paryż : "Libella", 1987. - 257 s.
  Sygnatura: 117539


 10. Mój Miłosz / Marek Skwarnicki. - Kraków : "Biały Kruk", 2004. - 199 s.
  Sygnatura: 145596


 11. Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji / Zygmunt Lichniak. - Wyd. 1, rzut 1. - Warszawa : Pax, 1989. 349, [3] s.
  Sygnatura: 117824-26


 12. Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. 19, [1] s.
  Sygnatura: 90807-8, 122898


 13. Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / red. Jerzy Kwiatkowski. - Kraków, Wrocław : Wydaw. Literackie, 1985. - 586, [1] s.
  Sygnatura: 101072, 101236-37


 14. Poznawanie Miłosza 2. Cz. 1, 1980-1998 / pod red. Aleksandra Fiuta. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000. - 421, [2] s.
  Sygnatura: 134468


 15. Poznawanie Miłosza 2. Cz. 2, 1980-1998 / pod red. Aleksandra Fiuta. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. - 377 s.
  Sygnatura: 134468


 16. Rozmowy o Miłoszu / Agnieszka Kosińska. - Warszawa : Świat Książki, 2010. - 92, [3] s.
  Sygnatura: 152384


 17. Rozmowy z Czesławem Miłoszem / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. - 143, [1] s.
  Sygnatura: 87096


 18. Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1987. - 122, [5] s.
  Sygnatura: 108043-4, 108786-7


 19. Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. - Wyd. 2 krajowe (pełne). - Warszawa : "Czytelnik", 1990. – 114, [5] s.
  Sygnatura: 120058-9


 20. Wspominając Miłosza... : czy zamknięta epoka? / Józef Banaszak, Wiesław Trzeciakowski (red.). - Bydgoszcz : Studio Grafiki Komputerowej Graffiti, 2005. - 104 s., [6] s.
  Sygnatura: 146345-6

WYDAWNICTWA ZWARTE
TŁUMACZENIA

 1. Ewangelia według Marka ; Apokalipsa / tł. z grec. Czesław Miłosz ; il. Jan Lebenstein. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989. - 139, [6] s.
  Sygnatura: 117321


 2. Jałowa ziemia / Thomas Stearns Eliot ; przeł. [z ang.] Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989. - 40 s.
  Sygnatura: 116889


 3. Księga psalmów / tł. z hebr. Czesław Miłosz. - [Wyd. 2]. - Paris : Editions du Dialogue, 1981. - 327 s.
  Sygnatura: 86664


 4. Księga psalmów / tł. z hebr. Czesław Miłosz. - Paris : Editions du Dialogue, 1979. - 324 s.
  Sygnatura: 113116


 5. Księgi pięciu megilot / tł. [z hebrajskiego i gr.] Czesław Miłosz. - Paryż : Editions du Dialogue, 1982. - 182 s.
  Sygnatura: 89878


 6. Kultura masowa / wybór, przekł., przedm. Czesław Miłosz ; [aut.] Dwight Macdonald [et al.] ; komentarz Jerzy Szacki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002. - 173, [3] s.
  Sygnatura: 148218


 7. Jałowa ziemia / Thomas Stearns Eliot ; przeł. [z ang.] Czesław Miłosz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989. - 40 s.
  Sygnatura: 116889

WYDAWNICTWA ZWARTE - INNE

 1. Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz. 1 / Aleksander Wat [pseud.] ; rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Czesław Miłosz ; do dr. przygotowała Lidia Ciołkoszowa. - Warszawa : „Czytelnik“, 1990. - 367, [1] s.
  Sygnatura: 119447


 2. Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz. 2 / Aleksander Wat [pseud.] ; rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Czesław Miłosz ; do dr. przygotowała Lidia Ciołkoszowa. - Warszawa : „Czytelnik“, 1990. - 381, [2] s.
  Sygnatura: 119447


 3. Po stronie dialogu. T.2 / Stanisław Vincenz ; oprac. Andrzej Vincenz ; przedm. Czesław Miłosz. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1983. - 278 s.
  Sygnatura: 94749


 4. Siedem esejów o Albercie Camus / Thomas Merton ; przekład [z ang.] Renata Krempl ; dodatek Czesław Miłosz. - Bydgoszcz : "Homini", 1996. - 232 s.
  Sygnatura: 147040

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. "Był to pakt diabelski" : (powojenne dysharmonie moralne Czesława Miłosza) / Marian Stępień // Ruch Literacki. - 1996, z. 4, s. 431-453


 2. "Chcę wierzyć" : rozmowa z Czesławem Miłoszem / rozm. przepr. Olga Glondys // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 111-113


 3. "Ewangelia według św. Marka" w tłumaczeniu Czesława Miłosza / Wiesław Felski // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 4 (2007), s. 125-139


 4. "Mądrzejszy o większe zdziwienie" / Renata Jarosz // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 11-12


 5. "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice" : o późnej poezji Mistrzów / Andrzej Franaszek // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 196-202
  Twórczość Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta.


 6. "Niewesoła metafizyka" / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. - [R.] 61, nr 7 (2008), s. 13-17


 7. "Pole magnetyczne" - biegun Brodskiego / Piotr Fast // Twórczość. - R. 63, nr 7 (2007), s. 116-118
  Zawiera rec. książki: Miłosz i Brodski : pole magnetyczne / Irena Grudzińska-Gross. - Kraków, 2007.


 8. "Sześcioletni, czułem grozę w kamiennym porządku świata" : filozoficzno-teologiczne konteksty "Traktatu teologicznego" Czesława Miłosza / Jan Miklas-Frankowski // Ruch Literacki. - R. 49, z. 4/5 (2008), s. 485-499


 9. "Za przykładem Waszej Wysokości..." / Maciej Tabor // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 2 (2005), s. 194-197
  Korespondencja Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta dot. wiersza "Studium przedmiotu".


 10. "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza i Kongres Wolności Kultury / Olga Glondys // Zeszyty Literackie. - R. 27, nr 1 (2009), s. 217-225


 11. ["Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada" - recenzja] / Beata Tarnowska // Pamiętnik Literacki. - 1996, z. 4, s. 232-235
  Zawiera rec. książki: "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada" : europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza / Jolanta Dudek. - Krak., 1991.


 12. [Czesławowi Miłoszowi - poeci - recenzja] / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1997, nr 1, s. 46-49
  Zawiera rec. książki: Czesławowi Miłoszowi - poeci : antologia / oprac. Aleksander Fiut. - Krak., 1996.


 13. [Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza - recenzja] / Edyta Tuz // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 4, s. 221-226
  Zawiera rec. książki: Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza / Beata Tarnowska. - Olszt., 1996.


 14. [Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza - recenzja] / Jan Wolski // Ruch Literacki. - 1999, z. 2, s. 257-258
  Zawiera rec. książki: Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza / Beata Tarnowska. - Olszt., 1996.


 15. [Miłosz - recenzja] / Aleksander Fiut // Odra. - 1997, nr 5, s. 100-102
  Zawiera rec. książki: Miłosz / Andrzej Zawada. - Wroc., 1996.


 16. [Miłosz - recenzja] / Janusz Drzewucki // Twórczość. - 1997, nr 11, s. 106-109
  Zawiera rec. książki: Miłosz / Andrzej Zawada. - Wroc., 1996.


 17. [Miłosz - recenzja] / Krzysztof Lisowski // Nowe Książki. - 1997, nr 3, s. 44
  Zawiera rec. książki: Miłosz / Andrzej Zawada. - Wroc., 1996.


 18. [Miłosz i Brodski - recenzja] / Tamara Brzostowska // Nowe Książki. - 2001, nr 7, s. 12-13
  Zawiera rec. książki: Miłosz i Brodski : recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych / Bożena Karwowska. - Warsz., 2000.


 19. [Miłosz i filozofia - recenzja] / Justyna Myszkowska // Nowe Książki. - 1997, nr 12, s. 21
  Zawiera rec. książki: Miłosz i filozofia / Krzysztof Zajas. - Krak., 1997.


 20. [Miłosz i poetyka wyznania - recenzja] / Izabela Poprawa // Nowe Książki. - 2003, nr 5, s. 34
  Zawiera rec. książki: Miłosz i poetyka wyznania / Joanna Zach. - Krak., 2002.


 21. [Miłosz jak świat - recenzja] / Łukasz Tischner // Znak. - 1999, nr 8, s. 165-169
  Zawiera rec. książki: Miłosz jak świat / Jan Błoński. - Krak., 1998.


 22. [Miłosz jak świat - recenzja] / Piotr Śliwiński // Nowe Książki. - 1999, nr 2, s. 34
  Zawiera rec. książki: Miłosz jak świat / Jan Błoński. - Krak., 1998.


 23. [Poznawanie Miłosza 2 - recenzja] / Antoni Wrzosek // Nowe Książki. - 2000, nr 12, s. 52-53
  Zawiera rec. książki: Poznawanie Miłosza 2 : 1980-1998. Cz. 1. - Krak., 2000.


 24. [Poznawanie Miłosza 2 - recenzja] / Radosław Romaniuk // Nowe Książki. - 2002, nr 2, s. 42-43
  Zawiera rec. książki: Poznawanie Miłosza 2 : 1980-1998. Cz. 2. - Krak., 2001.


 25. [Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza - recenzja] / Stefan Sawicki // Znak. - 1998, nr 10, s. 166-172
  Zawiera rec. książki: Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. - Katow., 1996.


 26. [Sekrety manichejskich trucizn - recenzja] / Radosław Romaniuk // Nowe Książki. - 2001, nr 11, s. 30-31
  Zawiera rec. książki: Sekrety manichejskich trucizn : Miłosz wobec zła / Łukasz Tischner. - Krak., 2001.


 27. [Tradycja i transgresja - recenzja] / Dorota Kozicka // Pamiętnik Literacki. - R. 97, z. 4 (2006), s. 272-278
  Zawiera rec. książki: Tradycja i transgresja : od dyskursu do autokreacji w eseistyce i "formach pojemnych" Czesława Miłosza / Bogusław Grodzki. - Lublin, 2002.


 28. [Trzy nieskończoności - recenzja] / Adam Poprawa // Nowe Książki. - 2002, nr 3, s. 33
  Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Krak., 2001.


 29. [Trzy nieskończoności - recenzja] / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 248-251
  Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Krak., 2001


 30. [Trzy nieskończoności - recenzja] / Maria Podraza-Kwiatkowska // Ruch Literacki. - 2002, z. 3, s. 323-325
  Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Krak., 2001.


 31. [Trzy nieskończoności - recenzja] / Rafał Rutkowski // Znak. - 2003, nr 9, s. 146-151
  Zawiera rec. książki: Trzy nieskończoności : o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala. - Krak., 2001.


 32. [W stronę Miłosza - recenzja] / Anna Kałuża // Nowe Książki. - 2004, nr 3, s. 49
  Zawiera rec. książki: W stronę Miłosza / Aleksander Fiut. - Krak., 2003.


 33. [W stronę Miłosza - recenzja] / Łukasz Tischner // Ruch Literacki. - R. 45, z. 6 (2004), s. 657-660
  Zawiera rec. książki: W stronę Miłosza / Aleksander Fiut. - Kraków, 2003.


 34. [W stronę Miłosza - recenzja] / Tomasz Garbol // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 1 (2007), s. 199-210
  Zawiera rec. książki: W stronę Miłosza / Aleksander Fiut. - Kraków, 2003.


 35. [Walka Jakuba z aniołem - recenzja] / Ewa Kołodziejczyk // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 3, s. 220-227
  Zawiera rec. książki: Walka Jakuba z aniołem : Czesław Miłosz wobec romantyczności / Elżbieta Kiślak. - Warsz., 2000.


 36. [Walka Jakuba z aniołem - recenzja] / Wacław Pyczek // Nowe Książki. - 2001, nr 6, s. 31
  Zawiera rec. książki: Walka Jakuba z aniołem : Czesław Miłosz wobec romantyczności / Elżbieta Kiślak. - Warsz., 2000.


 37. [Zamieszkać w zdaniu - recenzja] / Lidia Banowska // Język Polski. - R. 84, z. 4 (2004), s. 311-312
  Zawiera rec. książki: Zamieszkać w zdaniu : o składni tekstów poetyckich Czesława Miłosza / Małgorzata Rybka. - Poznań, 2002.


 38. „Niewesoła metafizyka” / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. – 2008, nr 7, s. 13-17


 39. Ameryka / Ewa Bieńkowska // Znak. - R. 56, nr 9 (2004), s. 93-110


 40. Anamneta Miłosz / Robert Mielhorski // Twórczość. - R. 65, nr 1 (2009), s. 67-78


 41. Antropologiczny pejzaż miniatury poetyckiej Czesława Miłosza "Szczęście" / Jerzy Winiarski // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 1 (2005), s. 9-25


 42. Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie…, czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. – 2004/05, nr 1, s. 70-76


 43. Bez Eurydyki : Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 197-202


 44. Biada teatrowi / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Anna Kozłowska // Teatr. - 1997, nr 6, s. 13-15 O swoich kontaktach z teatrem.


 45. Campo di Fiori" i rzeczywistość / Elżbieta Miłanczówna // Odra. - 1996, nr 10, s. 28-30
  Relacja świadka wydarzeń w getcie warszawskim, opisanych w wierszu Czesława Miłosza.


 46. Carol Marie Thigpen-Miłosz (1944-2002) : nekr. / Irena Grudzińska-Gross // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s. 163-164
  Wspomnienie o żonie poety.


 47. Czesław Miłosz / Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. IV okł.


 48. Czesław Miłosz / Grażyna Bilska // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 2, s. 24-25


 49. Czesław Miłosz i Ameryka / Clare Cavanagh ; tł. Agnieszka Pokojska // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 69-88


 50. Czesław Miłosz i Ameryka / Clare Cavanagh ; tł. Agnieszka Pokojska // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 69-88


 51. Czesław Miłosz i poezja światowa / Seamus Heaney ; tł. Renata Gorczyńska // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 2, s. 48-53


 52. Czesław Miłosz jako tłumacz „psalmów” (kilka uwag na temat przekładu artystycznego w pracy polonisty) / Barbara Michałem // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 11, s. 12-14


 53. Czesław Miłosz: moment i wieczność / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 45-47


 54. Czesław Miłosz: piękno rzeczy widzialnych / Julian Kornhauser // Odra. - R. 44, nr 10 (2004), s. 43-46


 55. Czy ten poeta jest heretykiem? : teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 19-24


 56. Dar nieprzyzwyczajenia / Marcin Telicki // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 50-54


 57. Divertimento krakowskie : (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) / Marek Bernacki // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 4-10


 58. Dla Czesława Miłosza / Jacek Łukasiewicz // Odra. - 2001, nr 5, s. 2-6
  Nagroda "Odry" za tom poezji "To".


 59. Dla was Miłosz, dla mnie Meewosh / Jeremy Noel-Tod ; tł. Ewa Rajewska // Literatura na Świecie. - 2003, nr 1/2, s. 414-428


 60. Dlaczego Miłosz nie lubi Larkina / Jerzy Jarniewicz // Literatura na Świecie. - 1997, nr 12, s. 207-215


 61. Dom rodzinny w "Dolinie Issy" : obecność i wartość / Monika Brzóstowicz // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32


 62. Dwa razy M / Anna Kałuża // Nowe Książki. - 2006, nr 6, s. 50-51
  Zawiera rec. książki: Miłosz i Mickiewicz : poezja wobec tradycji / Lidia Banowska. - Poznań, 2005.


 63. Dziewięćdziesiąt lat w poszukiwaniu ojczyzny / Leszek Kołakowski // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 15-18


 64. Elzenberg o Miłoszu : nieznany spór / Bogusław Wolniewicz // Znak. - 1997, nr 12, s. 66-72
  Dot. artykułu Czesława Miłosza pt. "Obowiązek".


 65. Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza : Kresy - Ameryka / Monika Kłosińska-Duszczyk // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 3, s. 111-122


 66. Geneza "zielonego" tomu poezji Miłosza / Aleksander Schenker // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 78-82


 67. Genus universum : problem genologicznego statusu dzieła Czesława Miłosza / Dariusz Pawelec // Ruch Literacki. - R. 47, z. 1 (2006), s. 73-82


 68. Głos z katakumb / Aneta Wiatr // Twórczość. - 2003, nr 5, s. 65-94
  Jarosław Iwaszkiewicz a Czesław Miłosz. Biografie.


 69. Głosy o książce Ireny Grudzińskiej-Gross "Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne" / Ewa Bieńkowska, Andrzej Franaszek, Renata Gorczyńska, Julia Hartwig, Zofia Król, Elżbieta Sawicka // Zeszyty Literackie. - R. 25, nr 2 (2007), s. 177-186


 70. Głosy o poemacie "Ksiądz Seweryn" Czesława Miłosza / Ewa Bieńkowska, Adam Boniecki, Andrzej Franaszek, Paweł Kłoczowski // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 95-105


 71. Głosy z Beinecke. Cz. 2 / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 3, s. 39-51
  Rękopisy Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza.


 72. Głód rzeczy nieziemskich / Andrzej Franaszek // Znak. - R. 56, nr 7/8 (2004), s. 108-141


 73. Jak Szkoła Podstawowa w Biertowicach Miłosza (i innych poetów) gościła / Halina Kozioł // Polonistyka. - 1996, nr 2, s. 110-112


 74. Jak wadzić się z Miłoszem? / Tomasz Mizerkiewicz // Nowe Książki. - 2004, nr 12, s. 11
  Zawiera rec. książki: Moje spotkania z Czesławem Miłoszem / Ryszard Matuszewski. - Kraków, 2004.


 75. Jego jasny portret / Jarosław Petrowicz // Nowe Książki. - 2007, nr 12, s. 44-45
  Zawiera rec. książki: Mój poeta : notatki z osobistych spotkań z Czesławem Miłoszem / Barbara Gruszka-Zych. - Katowice, 2007.


 76. Jego wiek / Jan Kott // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 13-14


 77. Kameralny poeta w krainie "wietrznych wyżyn" / Bernadetta Darska // Nowe Książki. - 2007, nr 8, s. 11
  Zawiera rec. książki: Wieczorem wiatr : Czesław Miłosz i Suwalszczyzna / Zbigniew Fałtynowicz. - Gdańsk, 2006.


 78. Katastrofizm oswojony / Andrzej Kołakowski // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 3, s. 43-48


 79. Kosmos żywiołów manichejskich we wczesnej poezji Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk // Ruch Literacki. - R. 48, z. 4/5 (2007), s. 489-498


 80. Lekcja wygnania: Miłosz, Herling-Grudziński / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 3, s. 99-105


 81. List do Aleksandra Schenkera / Czesław Miłosz // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 82-86


 82. List do Czesława Miłosza / Ola Watowa ; oprac. Anna Piotrowska // Zeszyty Literackie. - R. 27, nr 3 (2009), s. 151-154
  Fragm. książki "Listy o tym, co najważniejsze".


 83. Listy do Czesława Miłosza / Jadwiga Stańczakowa ; [oprac.] Barbara Toruńczyk // Zeszyty Literackie. - R. 27, nr 2 (2009), s. 48-51


 84. Listy do Josifa Brodskiego / Czesław Miłosz // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 1, s. 127-131


 85. Listy do Józefa Wittlina / Czesław Miłosz ; oprac. bt. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 126-138


 86. Listy o "Studium przedmiotu" / Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert ; oprac. Maciej Tabor // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 2 (2005), s. 191-194


 87. Listy o Aleksandrze Wacie / Czesław Miłosz, Ola Watowa. - Fragm. // Zeszyty Literackie. - R. 25, nr 3 (2007), s. 97-116


 88. Listy o gospodarstwie literackim / Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz ; oprac. Marek Kornat // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 3 (2006), s. 102-107


 89. Magnetyzm serc / Anna Piwkowska // Nowe Książki. - 2007, nr 6, s. 46-47
  Zawiera rec. książki: Miłosz i Brodski : pole magnetyczne / Irena Grudzińska-Gross. - Kraków, 2007.


 90. Metafizyczna indukcja / Arkadiusz Pacholski // Literatura. - 1999, nr 5, s. 16-19
  Twórczość Miłosza.


 91. Metafizyczna indukcja / Arkadiusz Pacholski // Twórczość. - 1998, nr 8, s. 76-86
  Twórczość Miłosza.


 92. Miejsce pod słońcem – „Ganek” Czesława Miłosza (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole. – 2003/04, nr 2, s. 28-35


 93. Między wykładem a wyznaniem: opowieść o Miłoszu / Joanna Zach-Rońda // Znak. - R. 57, nr 6 (2005), s. 119-125
  Zawiera rec. książki: W ogrodzie ziemskim : książka o Miłoszu / Ewa Bieńkowska. - Warszawa, 2004.


 94. Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 38-44


 95. Miłosz i Brodski / Irena Grudzińska-Gross // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 89-95
  Fragm. książki "Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne".


 96. Miłosz i psalmy / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 71-77
  Referat wygłoszony na konferencji w Warszawie poświęconej Księdze Psalmów.


 97. Miłosz i teatr / Rafał Węgrzyniak // Dialog. - 2000, nr 1, s. 104-121


 98. Miłosz i wiek sekularny / Łukasz Tischner // Znak. - 2009, nr 7/8, s. 95-100


 99. Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 216-219
  Decyzja pozostania za granicą w 1951 roku.


 100. Miłosz po roku i jeleni śmiech / Jacek Łukasiewicz // Odra. - R. 45, nr 7/8 (2005), s. 57-58


 101. Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 25-30


 102. Miłosz, Dostojewski i Rosja / Monika Wójciak // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 31-37


 103. Miłosz, piewca polskiej duchowości / Benedetta Craveri ; tł. Joanna Ugniewska // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 67-70


 104. Miłoszowy "oścień" / Stefan Sawicki // Ruch Literacki. - 2004, z. 1, s. 87-93
  Analiza wiersza "To".


 105. Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu / Agata Stankowska // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 14-18


 106. Moje spotkanie z "Ziemią Ulro" / Marcin Sabiniewicz // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 109-111


 107. Nad esejem Czesława Miłosza "Saligia" / Bogusław Grodzki // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 3, s. 107-128


 108. Nad Niewiażą / Anna Głąb // Znak. - 2009, nr 2, s. 150-157


 109. Nagi chłopiec i czarne słońce ("Dolina Issy") / Piotr Kłoczowski // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 106-108


 110. Niedźwiedź / Hanna Szajowska // Twórczość. - 1999, nr 6, s. 77-93


 111. Niejeden prorok lubi dżem truskawkowy / Zofia Król // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 165-169
  Zawiera rec. książki: W ogrodzie ziemskim : książka o Miłoszu / Ewa Bieńkowska. - Warszawa, 2004.


 112. Nienawistne "ja" / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - R. 22, nr 2 (2004), s. 40-52
  Fragment książki.


 113. Niewczesne rozmyślania / Andrzej Kołakowski // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 2, s. 43-47


 114. O chwili w poezji Miłosza / Zofia Król // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 102-110


 115. O dziele Czesława Miłosza : głosy z lat 1937-2000 / oprac. bt. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, dod. s. 5-79


 116. O Miłoszu / C[harles] K[enneth] Williams ; tł. Anna Staniewska // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 89-90


 117. O poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka" / Ewa Bieńkowska, Przemysław Dakowicz, Bohdan Paczowski, Adam Szczuciński // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 203-208


 118. O zbiorze wierszy "To" Czesława Miłosza / Ewa Bieńkowska, Clare Cavanagh, Tomasz Fiałkowski ; tł. Michał Rusinek // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s. 139-144


 119. Obłęd historii / Łukasz Tischner // Znak. - 1998, nr 5, s. 58-78
  O "Traktacie moralnym".


 120. Odcienie emigracji : Czapski - Miłosz - Cioran / Marcin Jauksz // Polonistyka. - [R.] 59, nr 1 (2006), s. 28-33


 121. Odpowiedzialność poety / Zofia Zarębianka // Polonistyka. - 1998, nr 1, s. 34-38
  Na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta.


 122. Oko cyklonu / Adam Zagajewski ; tł. z ang. Michał Rusinek // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 3 (2005), s. 37-43


 123. Ostatnie wiadomości z Ulro : fragm. / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 4, s. 56-64


 124. Ostatnie wiersze Miłosza / Mariusz Solecki // Twórczość. - R. 63, nr 3 (2007), s. 101-103
  Zawiera rec. książki: Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz. - Kraków, 2006.


 125. Pantagruel na wyspach XX wieku : (gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermana Hessego z nieznanym lądem) / Magdalena Strzecka // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 3, s. 49-64


 126. Paweł Hertz (1918-2001) / Czesław Miłosz ; oprac. Marek Zagańczyk // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 29-31
  Pamiętniki.


 127. Podróż syna marnotrawnego : o motywie romantycznym w "Trzech zimach" Czesława Miłosza / Ewa Kołodziejczyk // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 3, s. 135-169


 128. Poeta dziewięćdziesięcioletni / Edward Hirsch ; tł. A.Z. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 87-88


 129. Poeta zasługujący na protest / Robert Pinsky ; tł. Łukasz Gałecki // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 65-67


 130. Polilogowie światów i kultur / Sergiusz Sterna-Wachowiak // Nowe Książki. - 1997, nr 12, s. 4-5
  Czesław Miłosz i Tomas Venclova.


 131. Powrót do tematów "Zniewolonego umysłu" / Jakub Karpiński // Znak. - 1999, nr 7, s. 48-63
  Literaci a komunizm. Na marginesie książki Czesława Miłosza.


 132. Pozytywne wibracje czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza / Monika Wróbel // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 60-62


 133. Prefekt Czesława Miłosza / Janusz Kryszak // Twórczość. - R. 63, nr 7 (2007), s. 119-124


 134. Próba czytana z Miłosza / Marek Klecel // Teatr. - 1997, nr 9, s. 53-55


 135. Prywatność czyli użyteczność / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 7-9


 136. Przemilczane... : Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 481-486
 137. Przyjaźń w trudnych czasach / Piotr Szewc // Nowe Książki. - 2005, nr 1, s. 42-43
  Zawiera rec. książki: Mój Miłosz / Marek Skwarnicki. - Kraków, 2004.


 138. Przyjaźń w trudnych czasach / Piotr Szewc // Nowe Książki. - 2005, nr 1, s. 42-43
  Zawiera rec. książki: Mój Miłosz / Marek Skwarnicki. - Kraków, 2004.


 139. Przypływy i odpływy chaosu / Aleksander Fiut // Dialog. - 2000, nr 1, s. 95-103
  Kultura europejska w twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza.


 140. Przyrodnik / Czesław Miłosz. Dyskusja ; oprac. Jerzy Illg, Łukasz Tischner // Znak. - 2003, nr 8, s. 13-25


 141. Przywidzenia nad prywatną zatoką / Marta Cuber // Nowe Książki. - 2005, nr 3, s. 41
  Zawiera rec. książki: W ogrodzie ziemskim : książka o Miłoszu / Ewa Bieńkowska. - Warszawa, 2004.


 142. Religia Miłosza / Michał Masłowski // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 4 (2007), s. 43-58


 143. Ręka opatrzności / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Stanisław Bereś // Odra. - 1997, nr 12, s. 35-47


 144. Rozmowa z Adamem Lizakowskim o Czesławie Miłoszu / rozm. przepr. Janusz Kopeć // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 4, s. 115-119


 145. Rozmowa z Czesławem Miłoszem / rozm. przepr. Iosif A. Brodskij ; tł. Irena Grudzińska-Gross // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 53-68


 146. Rzeczy aksjologiczne / Anita Jarzyna // Polonistyka. - [R.] 61, nr 7 (2008), s. 62-64
  Zawiera rec. książki: Wartość - sacrum - Norwid : studia i szkice aksjologicznoliterackie. 2 / Stefan Sawicki. - Lublin, 2007.


 147. Skrzydła Archanioła / Arkadiusz Pacholski // Literatura. - 1999, nr 6, s. 20-23
  Fragm. książki "Widok z okna na strychu".


 148. Spotkania / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 43-51


 149. Spór i dialog poetów : Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak // Pamiętnik Literacki. - R. 100, z. 2 (2009), s. 41-55
  Omówienie pracy "Korespondencja. Z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem zawierającym nieznane wypowiedzi Herberta o Miłoszu i Miłosza o Herbercie a także komentarze Katarzyny Herbertowej i Marka Skwarnickiego oraz wiersze obu poetów".


 150. Śmierć Miłosza / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - R. 22, nr 4 (2004), s. 6-8


 151. Tożsamość postmigracyjna - przypadek (między innymi) Czesława Miłosza / Bożena Karwowska // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 4 (2005), s. 1-12


 152. Unde malum? : literackie "surowce wtórne" / Alina Biała // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 472-475 Utwory Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza.


 153. W dolinie Issy / Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1996, nr 6, s. 61-62
  Fragm. książki "Miłosz".


 154. W obronie Miłosza / Karin Choinski // Znak. - 2009, nr 7/8, s. 101-116
  Dot. pracy Jana Majdy "Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz".


 155. W oknie makowego domku : ("Świat, poema naiwne") / Anna Fiutek // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 112-113


 156. W poszukiwaniu korzeni zła : Czesław Miłosz i rosyjscy myśliciele religijni / Monika Wójciak // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 96-101


 157. W poszukiwaniu ojczyzny / Andrzej Zawada // Odra. - R. 44, nr 10 (2004), s. 47-49


 158. Wiersz, komentarz, urodziny / Leon Wieseltier ; tł. Anna Staniewska // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 90-93


 159. Wiosna w Berkeley / Tomasz Venclova ; tł. Anna Mirkes-Radziwon, Marek Radziwon // Zeszyty Literackie. - R. 26, nr 2 (2008), s. 139-146
  Pamiętniki.


 160. Witkacy i poeci / Tomasz Wójcik // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 6, s. 75-80
  Wiersze "St. Ign. Witkiewicz" Czesława Miłosza i "Kwartet" Jarosława Iwaszkiewicza.


 161. Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 : (zarys problematyki) / Grzegorz Zych // Ruch Literacki. - R. 49, z. 1 (2008), s. 69-84


 162. Wizyta w Mittelbergheim / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - R. 26, nr 4 (2008), s. 218-220
  Geneza powstania wiersza Cz. Miłosza pt. "Mittelbergheim".


 163. Właściwy sposób czytania / Piotr Kajewski // Odra. - R. 44, nr 10 (2004), s. 98-99


 164. Wnikanie w sedno literatury... / Bohdan Pociej // Zeszyty Literackie. - R. 27, nr 1 (2009), s. 133-139


 165. Wygnanie jako los : głos Iwaszkiewicza w "sprawie Miłosza" / Robert Papieski // Twórczość. - 2001, nr 2, s. 121-140


 166. Z listów / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz ; oprac. Maciej Tabor // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 1 (2006), s. 152-154


 167. Z listów do Czesława Miłosza : fragm. / Konstanty A[leksander] Jeleński ; oprac. Piotr Kłoczowski, bt. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 69-84


 168. Zapomniany spór o pryncypia / Jakub Beczek // Nowe Książki. - 2005, nr 3, s. 40
  Zawiera rec. książki: Ludzie z charakterami : o okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego / Aleksander Kopiński. - Warszawa, 2004.


 169. Źródła etyki Miłosza / Jan Potkański // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 1 (2005), s. 1-8

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
TWÓRCZOŚĆ - RECENZJE

 1. "Dziwna miłość do końca życia, a nawet jakiś czas potem" / Radosław Romaniuk // Nowe Książki. - 2007, nr 1, s. 45-46
  Zawiera rec. książki: Korespondencja : z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem... / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. - Warszawa, 2006.


 2. "Świat jest inny, niż się nam wydaje..." / Jerzy Madejski // Nowe Książki. - 2004, nr 7, s. 41
  Zawiera rec. książki: Spiżarnia literacka / Czesław Miłosz. - Kraków, 2004.


 3. [A treatise on poetry - recenzja] / Renata Gorczyńska // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 4, s. 131-137
  Zawiera rec. książki: A treatise on poetry / Czesław Miłosz. - New York, 2001.


 4. [Abecadło Miłosza - recenzja] / Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 10-11
  Zawiera rec. książki: Abecadło Miłosza / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 5. [Abecadło Miłosza - recenzja] / Andrzej Zawada // Odra. - 1998, nr 3, s. 116-117
  Zawiera rec. książki: Abecadło Miłosza / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 6. [Abecadło Miłosza - recenzja] / Bolesław Faron // Ruch Literacki. - 1997, z. 6, s. 934-935
  Zawiera rec. książki: Abecadło Miłosza / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 7. [Abecadło Miłosza - recenzja] / Krzysztof Biedrzycki // Znak. - 1997, nr 12, s. 114-119
  Zawiera rec. książki: Abecadło Miłosza / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 8. [Antologia osobista - recenzja] / Adam Poprawa // Nowe Książki. - 1999, nr 3, s. 50
  Zawiera rec. książki: Antologia osobista / Czesław Miłosz. - Krak., 1998.


 9. [Druga przestrzeń - recenzja] / Andrzej Zawada // Odra. - 2002, nr 7/8, s. 111-112
  Zawiera rec. książki: Druga przestrzeń / Czesław Miłosz. - Krak., 2002.


 10. [Druga przestrzeń - recenzja] / Helena Zaworska // Nowe Książki. - 2002, nr 4, s. 38-39
  Zawiera rec. książki: Druga przestrzeń / Czesław Miłosz. - Krak., 2002.


 11. [Druga przestrzeń - recenzja] / Łukasz Tischner // Znak. - 2002, nr 12, s. 132-139
  Zawiera rec. książki: Druga przestrzeń / Czesław Miłosz. - Krak., 2002.


 12. [Druga przestrzeń - recenzja] / Ryszard Matuszewski // Twórczość. - 2002, nr 7/8, s. 172-184
  Zawiera rec. książki: Druga przestrzeń / Czesław Miłosz. - Krak., 2002


 13. [Druga przestrzeń - recenzja] / Tomas Venclova // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 3, s. 161-163
  Zawiera rec. książki: Druga przestrzeń / Czesław Miłosz. - Krak., 2002


 14. [Gabe. Dar - recenzja] / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1999, nr 3, s. 186-189
  Zawiera rec. książki: Gabe. Dar / Czesław Miłosz. - Krak., 1998.


 15. [Inne abecadło - recenzja] / Sergiusz Sterna-Wachowiak // Nowe Książki. - 1998, nr 10, s. 37-38
  Zawiera rec. książki: Inne abecadło / Czesław Miłosz. - Krak., 1998.


 16. [Jakiegoż to gościa mieliśmy - recenzja] / Andrzej Niewiadomski // Nowe Książki. - 1996, nr 12, s. 23-24
  Zawiera rec. książki: Jakiegoż to gościa mieliśmy / Czesław Miłosz. - Krak., 1996.


 17. [Jakiegoż to gościa mieliśmy - recenzja] / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1997, nr 3, s. 182-186
  Zawiera rec. książki: Jakiegoż to gościa mieliśmy / Czesław Miłosz. - Krak., 1996.


 18. [Jakiegoż to gościa mieliśmy - recenzja] / Iwona Misiak-Broda // Odra. - 1997, nr 11, s. 130-132
  Zawiera rec. książki: Jakiegoż to gościa mieliśmy / Czesław Miłosz. - Krak., 1996.


 19. [Jakiegoż to gościa mieliśmy - recenzja] / Renata Gorczyńska // Zeszyty Literackie. - 1997, nr 2, s. 146-149
  Zawiera rec. książki: Jakiegoż to gościa mieliśmy / Czesław Miłosz. - Krak., 1996.


 20. [Legendy nowoczesności - recenzja] / Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1996, nr 8, s. 31-33
  Zawiera rec. książki: Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz. - Krak., 1996.


 21. [Legendy nowoczesności - recenzja] / Łukasz Tischner // Znak. - 1997, nr 1, s. 178-184
  Zawiera rec. książki: Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz. - Krak., 1996.


 22. [Legendy nowoczesności - recenzja] / Paweł Kłoczowski // Zeszyty Literackie. - 1997, nr 1, s. 169-173
  Zawiera rec. książki: Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz. - Krak., 1996.


 23. [Legendy nowoczesności - recenzja] / Stanisław Gębala // Twórczość. - 1997, nr 1, s. 100-102
  Zawiera rec. książki: Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz. - Krak., 1996.


 24. [Metafizyczna pauza - recenzja] / Piotr Michałowski // Literatura. - 1996, nr 1, s. 60-61
  Zawiera rec. książki: Metafizyczna pauza / Czesław Miłosz. - Krak., 1995


 25. [Orfeusz i Eurydyka - recenzja] / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2003, nr 5, s. 309
  Zawiera rec. książki: Orfeusz i Eurydyka / Czesław Miłosz. - Krak., 2002.


 26. [Orfeusz i Eurydyka - recenzja] / Marian Kisiel // Nowe Książki. - 2003, nr 4, s. 38
  Zawiera rec. książki: Orfeusz i Eurydyka / Czesław Miłosz. - Krak., 2002.


 27. [Piesek przydrożny - recenzja] / Andrzej Zawada // Odra. - 1998, nr 3, s. 116-117
  Zawiera rec. książki: Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 28. [Piesek przydrożny - recenzja] / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1998, nr 1, s. 55-57
  Zawiera rec. książki: Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 29. [Piesek przydrożny - recenzja] / Ewa Bieńkowska; Wojciech Karpiński; Paweł Kłoczowski; Leszek Kołakowski; Bohdan Paczowski; Marcin Sabiniewicz; Barbara Toruńczyk; Jerzy Turowicz; Adam Zagajewski // Zeszyty Literackie. - 1998, nr 2, s. 93-103
  Zawiera rec. książki: Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 30. [Piesek przydrożny - recenzja] / Krzysztof Biedrzycki ; Łukasz Tischner // Znak. - 1998, nr 12, s. 121-131
  Zawiera rec. książki: Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 31. [Piesek przydrożny - recenzja] / Ryszard Matuszewski // Nowe Książki. - 1997, nr 12, s. 12-14
  Zawiera rec. książki: Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 32. [Przygody młodego umysłu - recenzja] / Sławomir Sobieraj // Ruch Literacki. - R. 46, z. 1 (2005), s. 94-98
  Zawiera rec. książki: Przygody młodego umysłu : publicystyka i proza 1931-1939 / Czesław Miłosz. - Kraków, 2003.


 33. [Serce Litwy - recenzja] / Małgorzata Baranowska // Nowe Książki. - 2002, nr 7/8, s. 16-17
  Zawiera rec. książki: Serce Litwy / Adam Bujak, Czesław Miłosz. - Krak., 2002.


 34. [Świat - recenzja] / Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1999, nr 10, s. 59
  Zawiera rec. książki: Świat : poema naiwne / Czesław Miłosz. - Krak., 1999.


 35. [To - recenzja] / Helena Zaworska // Odra. - 2000, nr 12, s. 109-110
  Zawiera rec. książki: To / Czesław Miłosz. - Krak., 2000


 36. [To - recenzja] / Łukasz Tischner // Znak. - 2001, nr 6, s. 124-129
  Zawiera rec. książki: To / Czesław Miłosz. - Krak., 2000.


 37. [To - recenzja] / Marian Grześczak // Twórczość. - 2001, nr 6, s. 109-113
  Zawiera rec. książki: To / Czesław Miłosz. - Krak., 2000.


 38. [To - recenzja] / Ryszard Matuszewski // Nowe Książki. - 2000, nr 12, s. 54-55
  Zawiera rec. książki: To / Czesław Miłosz. - Krak., 2000.


 39. [Widzenia nad Zatoką San Francisco - recenzja] / Renata Gorczyńska // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 4, s. 137-141
  Zawiera rec. książki: Widzenia nad Zatoką San Francisco / Czesław Miłosz. - Krak., 2000.


 40. [Wyprawa w dwudziestolecie - recenzja] / Bohdan Skaradziński // Nowe Książki. - 2000, nr 1, s. 25
  Zawiera rec. książki: Wyprawa w dwudziestolecie / Czesław Miłosz. - Krak., 1999.


 41. [Wyprawa w dwudziestolecie - recenzja] / Bolesław Faron // Ruch Literacki. - 2000, z. 2, s. 262-264
  Zawiera rec. książki: Wyprawa w dwudziestolecie / Czesław Miłosz. - Krak., 1999.


 42. [Wyprawa w dwudziestolecie - recenzja] / Paweł Rodak // Znak. - 2000, nr 7, s. 112-118
  Zawiera rec. książki: Wyprawa w dwudziestolecie / Czesław Miłosz. - Krak., 1999.


 43. [Zaraz po wojnie - recenzja] / Leszek Szaruga // Znak. - 1999, nr 2, s. 125-131
  Zawiera rec. książki: Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945-1950 / Czesław Miłosz. - Krak., 1998.


 44. [Zaraz po wojnie - recenzja] / Ryszard Matuszewski ; Piotr Śliwiński // Nowe Książki. - 1998, nr 12, s. 33-35
  Zawiera rec. książki: Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945-1950 / Czesław Miłosz. - Krak., 1998.


 45. [Zaraz po wojnie - recenzja] / Wiesław Ratajczak // Czas Kultury. - 1998, nr 5, s. 106-110
  Zawiera rec. książki: Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945-1950 / Czesław Miłosz. - Krak., 1998


 46. [Życie na wyspach - recenzja] / Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 10-11
  Zawiera rec. książki: Życie na wyspach / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 47. [Życie na wyspach - recenzja] / Andrzej Zawada // Odra. - 1998, nr 3, s. 116-117
  Zawiera rec. książki: Życie na wyspach / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 48. [Życie na wyspach - recenzja] / Krzysztof Biedrzycki // Znak. - 1997, nr 12, s. 114-119
  Zawiera rec. książki: Życie na wyspach / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 49. [Życie na wyspach - recenzja] / Marcin Sabiniewicz // Zeszyty Literackie. - 1997, nr 4, s. 118-122
  Zawiera rec. książki: Życie na wyspach / Czesław Miłosz. - Krak., 1997.


 50. De consolatione poesis / Arkadiusz Morawiec // Nowe Książki. - 2007, nr 2, s. 68
  Zawiera rec. książki: Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz. - Kraków, 2006.


 51. Druga księga / Radosław Romaniuk // Nowe Książki. - 2010, nr 1, s. 40
  Zawiera rec. książki: Listy o tym, co najważniejsze : z aneksem zawierającym wiersze Aleksandra Wata, szkice i wiersze do portretu Oli Watowej, mowę Józefa Czapskiego "Nad grobem poety", dokumenty oraz fotografie. (1) / Czesław Miłosz, Ola Watowa. - Warszawa, 2009.


 52. Inni niż inni, czyli książę i dworzanin / Janusz Drzewucki // Twórczość. - R. 63, nr 6 (2007), s. 112-119
  Zawiera rec. książki: Korespondencja : z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem... / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. - Warszawa, 2006.


 53. Książę i szlachcic / Wojciech Kaliszewski // Nowe Książki. - 2008, nr 11, s. 44
  Zawiera rec. książki: Listy 1952-1963 / Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz. - Warszawa, 2008.


 54. Listy - recenzja] / Marta Mizuro // Nowe Książki. - 2003, nr 10, s. 16-17
  Zawiera rec. książki: Listy / Thomas Merton, Czesław Miłosz. - Krak., 2003.


 55. Próby samookreślenia młodego Miłosza / Rafał Węgrzyniak // Zeszyty Literackie. - R. 22, nr 3 (2004), s. 159-162
  Zawiera rec. książki: Przygody młodego umysłu : publicystyka i proza 1931-1939 / Czesław Miłosz. - Kraków, 2003.


 56. Przez odwróconą lunetę / Antoni Wrzosek // Nowe Książki. - 2004, nr 8, s. 12
  Zawiera rec. książki: O podróżach w czasie / Czesław Miłosz. - Kraków, 2004.


 57. Stronnictwo drzew i wielorybów / Zofia Król // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 4 (2006), s. 170-175
  Zawiera rec. książki: Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz. - Kraków, 2006.


 58. Zawiera rec. książki: Korespondencja : z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem... / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. - Warszawa, 2006.

 59. Stronnictwo drzew i wielorybów / Zofia Król // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 4 (2006), s. 170-175
  Zawiera rec. książki: Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz. - Kraków, 2006.


 60. Zawiera rec. książki: Korespondencja : z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem... / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. - Warszawa, 2006.

 61. Zachód słońca według Miłosza / Barbara Gronek // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 57-59
  Zawiera rec. książki: Druga przestrzeń / Czesław Miłosz. - Kraków, 2002.


 62. Zbawienie jako utrata / Łukasz Tischner // Znak. - R. 58, nr 12 (2006), s. 151-158
  Zawiera rec. książki: Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz. - Kraków, 2006.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
MATERIAŁY POMOCNICZE DLA SZKÓŁ

 1. „Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą” / Katarzyna Mazurek // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 10, s. 33-35
  Scenariusz imprezy okolicznościowej.


 2. Czesław Miłosz – życie i twórczość. Lekcja języka polskiego dla uczniów klas szkoły średniej w bibliotece szkolnej / Rafał Cierniak // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 5, s. 22-23


 3. Daj pewność, że trudziłem się na Twoja chwałę… Scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 27-29


 4. Kto jest artystą w wierszu Czesława Miłosza "Słońce" / Zdzisław Nowak // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 20-25


 5. Ku królestwu księdza Jana / Barbara Gronek // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 89-95
  "Traktat teologiczny" Czesława Miłosza i "Baudolino" Umberta Eco.


 6. Miłosz w oczach licealistów / Ewa Kołodziejczyk, Jan Zięba // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 170-174


 7. W cieniu "człowieka prostego" : porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka "Rzeka" i Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" / Jarosław Górnicki // Polonistyka. - 1996, nr 8, s. 547-549


 8. Wiersz Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 33-40

WYDAWNICTWA AUDIOWIZUALNE

 1. Cny język Polaków [Film] : język polski : historia : uczestnictwo w kulturze : edukacja czytelnicza i medialna / scen. i reż. Piotr Załuski ; konc. i oprac. graf. obw. Barbara Puszczewicz.. - wersja polska. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. - 1 kas. wiz.[VHS]: (120 min.) : dźw., kolor; 13 mm. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Zawiera : Jan z Renesansu...spadek po Czarnolesie... ; Starożytności literackie XX wieku ...od Sienkiewicza do Kubiaka... ; Polszczyzna i mit śródziemnomorski ...zniszczenie i przetrwanie... ; Europejskie obcowanie ...tradycja, wartości i wierność....
  Prowadzenie : prof. dr hab. A. Litwornia, prof. dr hab. E. Balcerzan, Czesław Miłosz, Z. Kubiak, prof. dr hab. A. Zawada, ks, dr M Zieba, prof. dr. Hab. F. Ziejka.


 2. Czesława Miłosza historia literatury polskiej XX wieku [nagranie własne] / reż Ewa Pytka; scen. Włodzimierz Bolecki, zdj. Dariusz Pawelec; występ. Cz. Miłosz, Anna Radwan, Jerzy Radziwiłowicz. – Polska 1999. - 1.kas. wiz. (57 min) : dźw., kolor
  Godzinna gawęda Czesława Miłosza o XX-wiecznych dziejach literatury polskiej - od Przybyszewskiego po Herberta i Białoszewskiego.


 3. Dolina Issy / reż. i scen. Tadeusz Konwicki ; zdj. Jerzy Łukasiewicz ; muz. Zygmunt Konieczny ; wystep. Anna Dymna, Maria Pakulnis [i in.]. – Warszawa : PRF ZF Perspektywa, 1982. – 1 kas. wiz. (106 min) : dźw., kolor. – (Filmy Polskie – wideoteka ; 44)
  Film według powieści Cz. Miłosza.


 4. Paris - Warszawa : XX lat Zeszytów Literackich Fundacja Zeszytów Literackich. - 2002. - 1 dysk optyczny [CD Audio] ; 12 cm.
  Dod. do nr 80. Zeszytów Literackich
  Treść: Zaw.: 1-2: Podróż zimowa X : "Zastyga na poboczu dodge..." ; Podróż zimowa XXI : "Cmentarze samochodów" / Stanisław Barańczak. 3-5: Obłoki ; "Zastępowałem w klatce dzikie zwierzę" ; Na Stulecie Anny Achmatowej / Josif Brodski. 6: "Osiko, twoje liście" / Paul Celan,; tł., czyta Ryszard Krynicki. 7-8: Rozłączenie ; Stawisko ; Krótka rozprawa o ubraniach / Julia Hartwig. 10: Tarnina / Zbigniew Herbert. 10: Paryż 1939 / Paweł Hertz. 12: Pośród nich, w środku / Ryszard Krynicki. 13-19: Jasności promieniste ; Wieczór ; To ; Werki ; Litwa po pięćdziesięciu dwóch latach: Pewna okolica ; Oset, pokrzywa ; Po wygnaniu / Czesław Miłosz. 20: Rozmowa w zimie ; "Tam gdzie ogień gdzie ogień gdzie ogień..." ; "Pusty jest Paryż przed połową lipca" / Tomas Venclova. 23-26: Jechać do Lwowa ; Poranek w Vicenzie ; Król / Adam Zagajewski. 27: "Tak, niektórzy" / Hugo von Hofmannstahl,; tł. [z niem.] Paweł Hertz; czyta i komentuje Wojciech Karpiński.


 5. Spotkania z literaturą. {Cz. 3 : Poezja] [Film] / scen. Barbara Hanna Kuligowska ; reż. Robert Glinki, Paweł Trzaska, Tadeusz Kijański, Maciej Szelachowski, Cezary Morawski ; oprac. Barbara Puszczewicz. - Warszawa: Telewizja Polska S.A. ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. - 2 kas. wiz. [VHS] (85 + 130 min.): dźw., kolor.; 13 mm. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Pakiet: 2 kasety + poradnik.
  Zawiera: Nasze życie chce żyć (Autor: Ryszard Krynicki), Przeszłość jest nieśmiertelna (autor: Jarosław Marek Rymkiewicz), Wiara, nadzieja, miłość (Czesław Miłosz).


 6. Streszczenia i omówienia z języka polskiego dla szkół średnich : [lektury i wiersze]. [Cz.] 5 , Literatura współczesna. - Pabianice : "Eduka", 2002. - 1 płyta CD audio + druk: 8 s.,12x12 cm.
Powrót