Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» MUZEUM OŚWIATY

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Joanna Grabowska-Janowiak

Czynne:
poniedziałek 8-15
wtorek 8-17
środa, czwartek, piątek 8-15

Tel. 52-342-65-90

muzeumoswiaty@poczta.onet.pl

WWW: muzeumoswiaty_bydgoszcz.republika.pl

Muzeum funkcjonuje od 15 września 1985 roku.
W ramach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej od 1992 roku.

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM OBEJMUJE:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
 • organizowanie wystaw stałych i czasowych;
 • publikowanie informatorów, prac popularnonaukowych i opracowań metodycznych;
 • promocja muzeum;
 • realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych:
  • zajęć wynikających z programów nauczania,
  • pomoc merytoryczna,
  • pomoc metodyczna,
  • przybliżanie historii i tradycji zawodu nauczyciela,
  • upowszechnianie historii oświaty regionu bydgoskiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:

 • muzealia:
  • wyposażenie ucznia i nauczyciela,
  • sprzęt szkolny,
  • pomoce naukowe
 • archiwalia:
  • spuściznę nauczycieli dokumentującą ich zawodową i pozazawodową działalność,
  • materiały ukazujące drogę kształcenia i doskonalenia zawodowego,
  • zespoły szczątkowych akt szkół i placówek oświatowych
 • zbiory biblioteczne:
  • podręczniki
  • lektury szkolne
  • literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki
  • czasopisma i wycinki prasowe o tematyce oświatowej
  • fotografie

WYSTAWY STAŁE:

 • Szkoła sprzed lat. (Okres zaborów i dwudziestolecia międzywojennego)
 • Losy nauczycieli bydgoskich w latach 1939 - 1945
 • Szkice z dziejów oświaty.(Najciekawsze wydarzenia z historii bydgoskiego szkolnictwa w latach 1945 – 1980)
 • Tradycje związkowe pracowników oświaty. ( Działalność związków zawodowych ; głownie ZNP oraz NSZZ „Solidarność”)

PROPOZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZEALNYCH

 1. SZKOŁA SPRZED LAT
  • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
  • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty - germanizacja i rusyfikacja szkolnictwa w okresie zaborów
  • Jak w Plastusiowym pamiętniku - zajęcia dla najmłodszych
  • Nauczanie religii w szkole
  • Mój elementarz, moja pierwsza czytanka - elementarze i podręczniki dawniej i dziś
  • Od rylca do wiecznego pióra, czyli historia pisma i materiałow piśmienniczych
  • Wspomnienia granatowego mundurka, czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły

 2. LOSY NAUCZYCIELI BYDGOSKICH W LATACH 1939-1945
  • Martyrologia nauczycieli bydgoskich w latach drugiej wojny światowej
  • Tajne nauczanie
  • Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy - "krwawa niedziela"
  • Polska szkoła na obczyźnie - Olga Trybuchowska
  • Sylwetki nauczycieli bydgoskich - F.Kaja, J.Świetlik, F.Grot
  • Spotkania z uczestnikami drugiej wojny światowej (więźniami obozów koncentracyjnych)

 3. SZKICE Z DZIEJÓW OŚWIATY
  • Szkoły, których nie ma - kroniki, zdjęcia, pamiątki
  • Odbudowa szkolnictwa bydgoskiego w latach 1945-1956
  • Harcerstwo w szkole
  • Działalność związkowa nauczycieli bydgoskich
  • Samorządność w szkole
  • Gazetki szkolne dawniej i dziś
  • Nauczyciel - więcej niż zawód, czyli jak zostawało się nauczycielem

Powrót