Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» JUBILEUSZ 30 - LECIA MUZEUM OŚWIATY

Dnia 16 października 2015 r. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy obchodziło Jubileusz 30 – lecia swojej działalności.
Honorowy patronat nad obchodami jubileuszowymi objął Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego pan Piotr Całbecki.
Z okazji tak szacownego Jubileuszu, Prezydent Miasta Bydgoszczy pan Rafał Bruski uhonorował Muzeum Oświaty – Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który mieliśmy przyjemność zaprezentować wszystkim przybyłym gościom. Na uroczystości gościliśmy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wiceprezydenta miasta Bydgoszczy panią Annę Mackiewicz, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty panią Jolantę Metkowską, jak również delegacje i przedstawicieli wicewojewody kujawsko – pomorskiego, radnych, parlamentarzystów, dyrektorów bydgoskich placówek i muzeów, przedstawicieli związków zawodowych, oraz nauczycieli bibliotekarzy, przedstawicieli filii terenowych biblioteki i emerytowanych pracowników PBW.

Gala Jubileuszowa odbyła się w Sali Konferencyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy, gdyż to właśnie tam wszystko się zaczęło. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy zaistniało 14 października 1985 roku dzięki grupie emerytowanych nauczycieli, entuzjastów zbieractwa i idei muzealnictwa oświatowego, którzy prowadzili społecznie Muzeum Pamiątek Nauczycielskich. Korzystano wówczas z pomieszczenia w Wydziale Oświaty i Wychowania, a później w Domu Nauczyciela. Wśród zbiorów dominowały dawne podręczniki, czasopisma, szczątkowe akta i fotografie.

Pierwszym dyrektorem Muzeum Oświaty została pani Alicja Gorzycka, która nie mogła przybyć na uroczystość jubileuszową, ale wystosowała list do wszystkich zebranych gości. Pracownicy Muzeum odczytali kierowane przez panią Alicję słowa i nagranie wizyjne z życzeniami od pierwszego dyrektora muzeum. Głos zabrali także byli pracownicy Muzeum Oświaty, oraz przybyli goście. Pani Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego uhonorowała pracowników Muzeum i pracowników współpracująch z Muzeum jubileuszowymi dyplomami i podziękowaniami. Z racji Jubileuszu został wydany okolicznościowy folder ukazujący zarys historyczny Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.

Uczniowie Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy nakręcili film o muzeum i odegrali scenkę rodzajową pt. „Opowieści o starej szkole”. Dużą niespodzianką był „Pokaz mody szkolnej” przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy, pod kierunkiem pani Justyny Musall.

Po części oficjalnej, Pani Dyrektor zaprosiła zebranych gości na poczęstunek i jubileuszowy tort.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Muzeum Oświaty w Bydgoszczy pani Ewa Bielska, pracownik Filii PBW w Koronowie napisała wiersz o Muzeum:

Ktoś, kto ma lat trzydzieści, ten ciągle jest młody.
Żywo tkwią mu w pamięci te szkolne przygody,
gdy niczym błyskawica szkolnym korytarzem
podczas przerwy przebiegał z kolegami razem
- nauczycielom siwych włosów przysparzając…
(cóż, uczniowie powagi mało w sobie mają).

Choć i my należymy do trzydziestolatków,
wspominamy nie swoją, lecz szkołę swych… dziadków.
Możesz u nas odnaleźć tamtą atmosferę,
gdy po raz pierwszy sztubak w kajecie literę
dopiero co poznaną stawiał ręką drżącą.
Możesz także zobaczyć wspomnienia budzącą
ławkę z kałamarzem i ze stalówką pióro,
co znaczyło stronice kleksami ponuro.

Lecz czemuż o dniach dawnych mówimy my młodzi?
Bo w muzeum inaczej mówić się nie godzi.

Przedstawiamy więc Państwu Muzeum Oświaty,
które powstało właśnie przed trzydziestu laty.

Powrót