Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» NARODOWE CZYTANIE TRYLOGII

W sobotę, 6 września 2014 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy odbyło się Narodowe Czytanie „Trylogii” - ogólnopolska akcja zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego.
Przybyło wiele gości, m.in. radna Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego, pani Elżbieta Krzyżanowska, prof. Ryszard Nowicki z Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW, dr Maria Sobieszczyk, kierownik Studium Praktyk UKW oraz nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum nr 6, a także z Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy. Swoją obecnością zaszczyciły również dyrektor Zespołu Szkół nr 33 dla dzieci i młodzieży przewlekle chorej, pani Izabela Maciejewska oraz wicedyrektor Zespołu Szkół nr 10, pani Aleksandra Codrow. Wszystkie z wymienionych wyżej osób, jak również dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, pani Ewa Pronobis - Sosnowska i pracownicy biblioteki czytali poszczególne fragmenty dzieła Henryka Sienkiewicza, wiodąc słuchaczy śladami pana Michała Wołodyjowskiego.

Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych była wystawa ilustracji Jana Marcina Szancera do „Trylogii” oraz kolekcja zbiorów książkowych i audiowizualnych. Stroje staropolskie dopełniały sentymentalny nastrój spotkania. Chętne osoby miały możliwość złożenia okolicznościowego stempla na własnym egzemplarzu „Trylogii”.

W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej była okazja wysłuchania interpretacji tego wybitnego dzieła literatury polskiej w formie audiobooka. Niewątpliwie można było wczuć się w sytuację ówczesnej Polski, Polski różnorodnej, kraju wielkich marzeń, poświęceń i duchowych przemian. Wspólne czytanie wywołało wiele wzruszeń oraz stanowiło doskonałą okazję, aby odkryć tekst dzieła na nowo.