Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» NIEPEŁNOSPRAWNI W BIBLIOTECE

niepełnosprawni-logoKontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Biblioteka udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące formy kontaktu z urzędem:

Powyższe dane kontaktowe dotyczą wyłącznie spraw osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Pozostałe osoby, chcące uzyskać odpowiedź na swoje pytanie, zachęcamy do kontaktu – dane na stronie www.

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Biblioteki otrzymają niezbędną pomoc.

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem pełniącym dyżur na portierni za pomocą dzwonka na poziomie 0 przy drzwiach wejściowych po lewej stronie.

Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.:

  • wskaże miejsce do zaparkowania samochodu lub innego pojazdu,


  • pomoże w załatwieniu sprawy, kontaktując klienta z właściwym pracownikiem.
Informujemy, że w budynku Biblioteki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Powrót