Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» SPOTKANIE AUTORSKIE

14 września 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece im. M. Rejewskiego odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją nowej książki prof. Ryszarda Nowickiego pt. "Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce”. Do powstania monografii doszło w wyniku analizy źródeł związanej z grantem Narodowego Centrum Nauki, realizowanym przez autora w latach 2012-2015.

Książka adresowana jest głównie do bibliologów, bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Z pożytkiem mogą także skorzystać z niej studenci innych kierunków studiów, uczniowie różnych typów szkół oraz osoby zainteresowane losami księgozbiorów.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Dyrektor WiMBP w Bydgoszczy p. Ewa Stelmachowska oraz z-ca ds. merytorycznych p. Danuta Kaczmarek. Uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać z autorem i uzyskać indywidualną dedykację w zakupionej książce.

Powrót