Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» O BIBLIOTECE

Organem prowadzącym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Powrót