Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» TYDZIEŃ BIBLIOTEK W PBW

W ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano zajęcia: „Z ortografią na wesoło”. Uczestniczyli w nich uczniowie z II klas szkół podstawowych.
Głównym celem tej akcji było przypomnienie i utrwalenie pisowni wyrazów sprawiających trudności ortograficzne, popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym a także doskonalenie umiejętności dzieci do współdziałania w zespole.
Zajęcia przebiegały w swobodnej i wesołej atmosferze. Jednocześnie pozwoliły przyswoić zasady prawidłowej pisowni wyrazów z: ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie pracowali indywidualnie z kartą pracy oraz zespołowo słuchając wierszyków-rymowanek lub biorąc aktywny udział w pantomimie.

Powrót