Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» POSZUKUJEMY KSIĄŻEK

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy chciałaby bezpłatnie pozyskać następujące pozycje książkowe w celu uzupełnienia swojego księgozbioru:

 1. Człowiek starszy i jego wspomaganie / Anna Leszczyńska-Rejchert
 2. Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska
 3. Elementarne pojęcia socjologii / Jan Szczepański
 4. Kryminalistyka / Brunon Hołyst
 5. Kryminologia / Brunon Hołyst
 6. Ludzie starzy i starość w polityce społecznej : szkice i rozprawy / Barbara Szatur-Jaworska
 7. Pedagogika mass mediów / Adam Lepa
 8. Pedagogika ogólna : problemy aksjologiczne / red. Teresa Kukołowicz
 9. Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. Lucjan Turos
 10. Pedagogika resocjalizacyjna / Czesław Czapów, Stanisław Jedlewski
 11. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne / Lesław Pytka
 12. Pedagogika specjalna : zarys / Otton Lipkowski
 13. Podstawy pedagogiki otwartej : ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej / Marian Nowak
 14. Polska starość / red. Brunon Synak
 15. Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński
 16. Psychogeriatria / Janusz Krzyżowski
 17. Resocjalizacja / Otton Lipkowski
 18. Socjologia edukacji / Roland Meighan
 19. Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w UE / red. Wiktor Rabczuk
 20. Wiktymologia / Brunon Hołyst
 21. Wychowanie resocjalizacyjne : elementy metodyki i diagnostyki / Czesław Czapów
 22. Zagadnienia patologii społecznej / red. Adam Podgórecki
 23. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / red. Maria Kolankiewicz
 24. Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych / Robert Woźniak

Prosimy o kontakt z Wydziałem Gromadzenia, pokój nr 10 (parter)

e-mail : gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl