Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

REJEWSKI MARIAN

Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
Opracowała: Agnieszka Krawczyk

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Marian Rejewski - pogromca ENIGMY / Zdzisław J. Kapera. - Kraków; Mogilany : The Enigma Press, 2005. - 96 s.
  Sygnatury 153771 p / 94(438)A/Z
  Zawiera: 1. Zamiast wstępu. 2. Podziękowania. 3.UJAWNIENIE ENIGMY I JEJ ZNACZENIE W II WOJNIE ŚWIATOWEJ. 4. MARIAN ADAM REJEWSKI (1905 – 1980). 5. Przypisy do biogramu. 6. Bibliogrfia.


 2. Marian Rejewski 1905-1980 : życie Enigmą pisane / wstęp Zbigniew Brzeziński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Bydgoszcz : Urząd Miasta, 2005. - 288 s.
  Sygnatury 153791 153870 p / 94(438)A/Z
  Zawiera: Jan Nowak – Jeziorański. prof. Zbigniew Brzeziński, Nieznani zwycięzcy. Jan Mokrzycki. Hanka Sowińska, Życie Enigmą znaczone. ppłk. rez. mgr Jerzy Lelwic, Marian Rejewski – bydgoszczanin, który pomógł aliantom wygrać wojnę. Mavies Batey, Marian i Lilly. prof. Wojciech Polak, Działania władz bezpieczeństwa PRL wobec Mariana Rejewskiego. dr Tomasz Chinciński, Kryptonim „ Targowica” – aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec oficerów wywiadu II Rzeczypospolitej. dr Jan Stanisław Ciechanowski, Polski wkład w złamanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. dr Przemysław Olszowski, Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego – organizacja i funkcjonowanie służby informacyjno – wywiadowczej II Rzeczypospolitej. dr Grzegorz Nowik, Polski radiowywiad w latach 1918 – 1920. prof. Jan Ciechanowski, Polsko – brytyjska współpraca wywiadowcza w czasie drugiej wojny światowej: zasady, przebieg i wyniki. Eugenia Maresch, Kompania Radiowywiadowcza w Angli. dr Jacek Tebinki, Relacja byłego szefa polskiego wywiadu o złamaniu Enigmy z 31 V 1974 roku. Dr Jan Stanisław Ciechanowski, Eugenia Maresch, Przekazanie Enigmy aliantom. Pyry, lipiec 1939 r. Nowe dokumenty z archiwów brytyjskich. dr David Kahn, Kryptoanaliza w bitwie o Atlantyk. Bydgoska konferencja „ Tajemnice Enigmy”, 9 -10 listopada 2004 r. Kalendarium.


 3. Tajemnice Enigmy 1939-2004 : 65 rocznica przekazania Enigmy przez polski wywiad Państwom Sprzymierzonym. - Bydgoszcz : [Urząd Miasta], [2004]. - [22] s.
  Sygnatury 153790 p / 94(438)A/Z
  Zawiera: Zagadka Enigmy. Teczka figuranta. Hasło „Enigma” Brytyjski film o zdrajcy.


 4. Sekret Enigmy / Stanisław Strumph Wojtkiewicz. - Warszawa : "Iskry", 1978. - 157, [3] s.
  Sygnatury 72772
  Zawiera: Tu – praca i skromność, tam – blaga. Marsz w historię. Zaproszenie do Warszawy. Polska Enigma. Ocalić myśli. „Żółte kartki”. Ultra, córka polskiej Enigmy. Szyfrowe pojedynki. Zaglądając w karty.


 5. W kręgu Enigmy / Władysław Kozaczuk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1979. - 406, [5] s.
  Sygnatury 80683 81584
  Zawiera: Zamiast wstępu. Alchemia (ukrytego) słowa. Kurs szyfrowy w Poznaniu. Kod morski – szyfr maszynowy. Enigma – Made in Poland. Pojedynek polskiego BS 4 z hitlerowskim Chi – Dienst. Bomba kryptologiczna –ostatnie miesiące pokoju. Wojna i ewakuacja. W ośrodku „Bruno” pod Paryżem. W szerszym kręgu Enigmy. Uderzenie wojsk niemieckich na Francję. W tajnym ośrodku „Cadix”. Trzecia zmiana sztafety: Ultra. Plan Attyla i rozwiązanie „Cadix”. Hiszpańskie intermezzo. Wiadomości o nieprzyjacielu. Enigma w wojnie morskiej. Finał batalii szyfrów. Parę spraw graniczących z „cudem”. Ludzie i komputery. Aneks. Marian Rejewski. Matematyczne podstawy rozwiązania niemieckiego szyfru maszynowego „Enigma”. Ważniejsze źródła i opracowania. Indeks nazwisk.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Marian Rejewski (1905-1980) - pogromca Enigmy / Jerzy Lelwic// Matematyka. - 2011, nr 10, s. 3-11

Powrót