Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ROK LUDZI WOLNOŚCI

herb województwa kujawsko-pomorskiego Rok Ludzi Wolności

Obecny rok to szereg rocznic
związanych z życiem i działalnością wielu Polaków
oraz dziejami państwa polskiego.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ustanowił rok 2014 ROKIEM LUDZI WOLNOŚCI

 • 8 stycznia – 120. rocznica urodzin (1894) Rajmunda Marii Kolbego
 • 6 lutego – 25. rocznica (1989) rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu
 • 12 marca - 15. rocznica przynależności do NATO
 • 27 kwietnia – kanonizacja Jana Pawła II
 • 10 kwietnia – 10. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego
 • 1 maja – 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
 • 18 maja – 70. rocznica (1944) zdobycia przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego wzgórza i klasztoru Monte Cassino
 • 17 czerwca – 10. rocznica śmierci (2004) Jacka Kuronia
 • 28 lipca – 100. rocznica wybuchu I wojny światowej
 • 1 sierpnia – 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 • 4 sierpnia – 70. rocznica (1944) śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • 16 sierpnia – 95. rocznica wybuchu (1919) I powstania śląskiego
 • 1 września – 75. rocznica (1939) napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, wybuch II wojny światowej
 • 19 października – 30. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Zachowanie pamięci o życiu i działalności wielu Polaków oraz krzewienie ideii patriotyzmu to cele przyświecające inicjatywie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który apeluje o współpracę w organizacji obchodów do jednostek samorządu terytorialnego, placówek kulturalnych, środowisk akademickich i oświatowych.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KALENDARIUM ROCZNIC

OBCHODY ROKU LUDZI WOLNOŚCI W PBW W BYDGOSZCZY:

KONKURS LITERACKI POD HONOROWYM PATRONATEM MAŁŻONKI PREZYDENTA RP ANNY KOMOROWSKIEJ

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA, TWOJA, NASZA WOLNOŚĆ”

CYKL SPOTKAŃ W MUZEUM OŚWIATY

Powrót