Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ROK WIELKICH POLAKÓW

Rok 2014 został przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej

ogłoszony rokiem

OSKARA KOLBERGA
JANA KARSKIEGO,
JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO
ŚW. JANA Z DUKLI.

Oskar kolbergOskar Kolberg (1814-1890) – autor monumentalnego dzieła „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.”, twórca nowej gałęzi nauki: etnografii, kompozytor. Sejm RP uzasadnił swój wybór, pisząc m.in.: "Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Śląska, Słowian Południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków. Oskar Kolberg wydał 33 tomy monografii regionalnych i tematycznych, opublikował około 200 artykułów z zakresu etnografii, folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii. Spuścizna Oskara Kolberga stanowi nadal niezbędną materiałową podstawę, do której odwołują się obecnie realizowane projekty twórców i badaczy kultury".

Jan KarskiJan Karski (właśc. Jan Romuald Kozielewski, 1914-2000) - kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego. W 1942 roku udał się na misję do Wielkiej Brytanii i USA. Jego głównym zdaniem było informowanie o trudnej sytuacji ludności żydowskiej znajdującej się pod okupacją niemiecką. W uchwalonej przez sejm ustawie zapisano: „ Karski jest nazywany często człowiekiem, który chciał zatrzymać Holokaust - jako Emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej był jednym z pierwszych, który poinformował rządy państw alianckich o tragicznej sytuacji Żydów na terenach okupowanych przez Niemców".

Jan Nowak JeziorańskiJan Nowak-Jeziorański (właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański, 1914-2005) – legendarny Kurier z Warszawy, żołnierz polskiego września 1939r., członek Armii Krajowej, pełnił funkcję kuriera AK do władz polskich poza krajem, emisariusz do rządu RP w Londynie.
Przed kapitulacją Powstania Warszawskiego na rozkaz komendanta AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego udało mu się wywieźć z Warszawy cenne dokumenty i zdjęcia. Po wojnie m.in. kierował rozgłośnią Radia Wolna Europa.

Św. Jan z DukliŚw. Jan z Dukli (ok. 1414-1484) – w 2014 roku przypada 600-lecie urodzin bernardyna, pochodzącego z Podkarpacia oraz 275 rocznica ustanowienia go patronem Polski. Początkowo wstąpił do zakonu franciszkanów w Krośnie, W późniejszym wieku przeszedł do surowszej gałęzi zakonu – bernardynów. Zmarł i został pochowany we Lwowie. Po śmierci zakonnika rozwinął się jego kult. Do grobu Jana z Dukli pielgrzymowali liczni królowie Polski: wśród nich Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz, także Jan III Sobieski. Podobno dzięki modlitwom wiernych przy relikwiach świętego doszło do cudu w 1648 roku, kiedy to Bohdan Chmielnicki odstąpił od oblężenia Lwowa.

W roku poświęconym wielkim Polakom poznajmy ich życie i dzieła. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy posiada w swoich zbiorach bogatą kolekcję opublikowanej części spuścizny Oskara Kolberga oraz biografie wielkiego polskiego etnografa. Zachęcamy do przejrzenia dostępnej literatury na temat życia św. Jana z Dukli oraz do lektury biografii oraz wspomnień Jana Karskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zapraszamy.

KONKURS PLASTYCZNY "WIELKANOC NA LUDOWO"

Powrót