Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» SPOTKANIE AUTORSKIE Z MIROSŁAWEM ANTONIM GLAZIKIEM

19 marca, u progu wiosny, powiało u nas poezją...
Gościliśmy poetę, prozaika, dramaturga i krytyka literackiego Mirosława Antoniego Glazika, lauraeata licznych nagród literackich, autora kilkunastu tomików wierszy oraz pierwszego w historii dramatu o księdzu Jerzym Popiełuszce. Nasz Gość zaraził nas swoją pasją i entuzjazmem, zaimponował zaangażowaniem i wszechstonnością zainteresowań i działań. Spotkanie nabrało niesamowitej dynamiki. Nasza koleżanka Małgorzata Lewandowska-Pyż poprowadziła wieczór z niezwykłą swadą , ale i ogromnym taktem. Uczestnicy spotkania ulegli atmosferze i słuchali, dyskutowali, pytali, przeglądali publikacje Poety. Niejeden jako trofeum unióśł ze sobą najnowszy tomik z autografem Twórcy. A co nasnuliśmy refleksji o poezji, teatrze, miłości... Hm, to zostawiamy w tajemnicy, niech żałuje, kto nie był:) A było czym nasycić ducha - bo oprócz poezji i dramatu zagościła u nas muzyka, a to dzięki grupie z bydgoskiej WSG. Była więc poezja śpiewana i i recytacje, a potem długie, wieczorne Polaków rozmowy... Jakoś nikt bardzo nie spieszył się do domu tego wieczora:) Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka biesiada poetycka, bo niezmiernie spodobało nam się takie wspólne smakowanie poezji...

Powrót