Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ROCZNICA OGŁOSZENIA STANU WOJENNEGO

Dnia 11 grudnia 2014 r. w Muzeum Oświaty odbył się wykład dr Krzysztofa Osińskiego z Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura IPN w Bydgoszczy pt. „Stan wojenny – przyczyny, przebieg, skutki”. Gościem spotkania był pan Andrzej Mazurowicz świadek ówczesnych wydarzeń.
Stan wojenny w Polsce został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Rankiem 13 grudnia w państwowej telewizji pojawił się Wojciech Jaruzelski i ogłosił powołanie WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego). Na podstawie uprawnień WRON-u zostały ograniczone niektóre z praw obywatelskich, m.in.: internowano ok. 7 tys. członków Solidarności, związków i stowarzyszeń działających niezależnie od władz, ograniczono działalność związków i stowarzyszeń, wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się i godzinę policyjną od 22.00 do 6.00, zakazano organizowania jakichkolwiek strajków i manifestacji, zmilitaryzowano zakłady pracy, zablokowano połączenia telefoniczne, zdelegalizowano Solidarność.
Pan Andrzej Mazurowicz po 13-tym grudnia 1981 r. podjął działalność opozycyjną w podziemiu solidarnościowym. Współtworzył grupy opozycyjne i struktury koordynujące walkę opozycji solidarnościowej w regionie bydgoskim. Współpracował z wieloma działaczami podziemnej „Solidarności”, o której opowiedział podczas spotkania.
Taka żywa lekcja historii była dla uczniów okazją do poszerzenia wiedzy i poznania osoby, która działała w opozycji, walcząc o wolną Polskę.