Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 1 – 7 X 2012 r.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy czynnie włączyła się w jego obchody.
Przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy 1.X.2012 r. odbyły się prelekcje pod hasłem „Dysleksja – problem znany i nieznany”.

Podczas pierwszej części wykładów psycholog Dominika Bem oraz pedagog Kinga Czajewska omówiły m.in. następujące zagadnienia:

  • Czym jest dysleksja rozwojowa?
  • Wczesne symptomy ryzyka dysleksji
  • Charakterystyka dziecka dyslektycznego
  • Co może zrobić rodzic i nauczyciel?
  • Jak wygląda proces diagnostyczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej?
W drugiej części prelekcji pedagog Barbara Bauman-Bielawska przedstawiła pracę z uczniem Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną wg prof. Jagody Cieszyńskiej.

Uczestnikami spotkania byli nauczyciele oraz zainteresowani rodzice. Po wykładach otwarty został punkt konsultacyjny, gdzie indywidualnych porad udzielały Dominika Bem i Kinga Czajewska. Prelekcje oraz konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli i rodziców.

W dniach 2-5.X.2012r. zorganizowano również zajęcia: „Z ortografią na wesoło”. Uczestniczyli w nich uczniowie z II i III klas szkół podstawowych.
Głównym celem tej akcji było przypomnienie i utrwalenie pisowni wyrazów z tzw. trudnością ortograficzną, popularyzacja naszej biblioteki w środowisku lokalnym a także doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.
Zajęcia przebiegały w swobodnej i wesołej atmosferze. Jednocześnie pozwoliły przyswoić zasady prawidłowej pisowni wyrazów z: ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie pracowali indywidualnie z kartą pracy, jak również zespołowo słuchając wierszyków-rymowanek, czy biorąc aktywny udział w pantomimie.

Powrót