Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI

 • KATALOG ON LINE WYDAWNICTW ZWARTYCH (KSIĄŻEK) I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH w systemie prolib - dostępny online


 • BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ PEDAGOGICZNYCH - baza artykułów z czasopism w systemie Prolib dostępna online


 • KATALOG ALFABETYCZNY (kartkowy)
  Jest katalogiem zamkniętym z dniem 31.12.2006.
  W kolejności alfabetycznej haseł autorskich lub tytułowych szereguje pozycje książkowe znajdujące się w bibliotece, podając jednocześnie ich lokalizację (sygnaturę i dział udostępniania).
  Sygnatury z dodatkowym oznaczeniem literowym:
  • P - oznaczają, że dana pozycja udostępniana jest na miejscu w Czytelni Głównej
  • Pb- pozycja udostępniana jest w Czytelni Bibliograficznej
  • Og- pozycja znajduje się w zbiorach Działu Środków Audiowizualnych
  • A - wydawnictwo albumowe, udostępniane tylko na miejscu.
  W katalogu alfabetycznym jako wydawnictwa ciągłe znajdują się również zeszyty naukowe wyższych uczelni i towarzystw naukowych.


 • KATALOG RZECZOWY (kartkowy)
  Jest katalogiem zamkniętym z dniem 31.12.2006.
  Karty katalogowe zgrupowane są w działach tematycznych według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), w porządku chronologicznym. Klasyfikuje się według rozszerzonych tablic UKD aby ułatwić i przyspieszyć czytelnikowi poszukiwania. Każdy z 10 działów oznaczonych cyframi od 0 do 9 dzieli się na poddziały, a te na dalsze o coraz węższym zakresie treściowym.


 • KATALOG CZASOPISM (kartkowy)
  Jest źródłem informacji o gromadzonych periodykach. Tytuły szeregowane są alfabetycznie z zaznaczeniem kolejności i kompletności posiadanych roczników oraz ich sygnaturą.
  Katalog znajduje się w Czytelni Głównej.


 • KATALOG RZECZOWY KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO (kartkowy)
  Jest katalogiem zamkniętym z dniem 31.12.2006.
  Klasyfikuje zbiory Czytelni Głównej według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
  Znajduje się w Czytelni Głównej.


 • KATALOG ALFABETYCZNY KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO (kartkowy)
  Jest katalogiem zamkniętym z dniem 31.12.2006.
  Grupuje zbiory Czytelni Głównej w porządku alfabetycznym podając sygnaturę i dział według UKD.
  Znajduje się w Czytelni Głównej.


 • KATALOG PROGRAMÓW NAUCZANIA (kartkowy)
  Za lata 1999 -2000.
  Uwzględnia zgromadzone w Czytelni Głównej programy nauczania uszeregowane według poziomów nauczania i przedmiotów.
  Znajduje się w Czytelni Głównej.


 • ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE
  Dostępne w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym oraz na www Biblioteki
Powrót