Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» E-TWINNING - EDUKACYJNY PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ W BIBLIOTECE

Logo e-twinning Dnia 18 marca 2015 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie promujące Program eTwinning oraz warsztaty komputerowe. Szkolenie było zorganizowane we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Ideą eTwinningu jest łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz promowanie szkolenia nauczycieli przy wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Uczniowie i nauczyciele współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Program poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Zajęcia poprowadziły ambasadorki programu eTwinning w województwie kujawsko-pomorskim panie Ilona Zduńczuk (nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy, kierownik Pracowni) i Dominika Giezek (nauczyciel z dużym doświadczeniem w realizacji projektów eTwinning).

W warsztatach udział wzięło 15 nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów nauczania oraz bibliotekarze z placówek oświatowych z naszego województwa. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali najważniejsze cechy programu eTwinning, zalety i korzyści udziału w programie, portale programu eTwinning: europejski i krajowy oraz narzędzia internetowe: Desktop i TwinSpace. Podczas sesji warsztatowej przy komputerach odbyła się rejestracja szkoły/nauczyciela w programie eTwinning.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu i certyfikaty potwierdzające zarejestrowanie szkoły w programie.

Powrót