Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» WARTE PRZECZYTANIA

TUTORING : TEORIA, PRAKTYKA, STUDIUM PRZYPADKÓW

redakcja naukowa Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala

Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015.

WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Edukacja od wieków podlega różnym nurtom i przemianom. Fenomen edukacyjny polega na tym, że jej głównym celem od zawsze był rozwój człowieka. Książka „Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków” pod redakcją Piotra Czekierdy, Bartosza Fingasa i Marcina Szali poświęcona jest metodzie edukacyjnej. Tutoring to nurt edukacyjny, który nie jest żadną innowacją, lecz sięga do źródeł i jest uzupełnieniem procesu edukacji przy współudziale co najmniej dwóch podmiotów, w którym poznanie opiera się m.in. na metodzie sokratejskiej i innych, służących rozwojowi człowieka.

Autorzy książki to prekursorzy tej metody w polskich realiach i zarazem praktycy. Opisują podstawy teoretyczne i wskazują konkretne narzędzia. Metoda ta fascynuje ze względu na troskę o całą osobę, uwzględniając jej rozwój holistyczny, a nie tylko intelektualny. Wprowadzanie tutoringu już w przedszkolach może przyczynić się do lepszego startu dzieci w szkole, a utrzymywany proces tej metody może wspierać ciągły rozwój w trosce o całą osobę.

Tutoring stosowany jest od lat w kształceniu elit oxfordzkich i harwardzkich, w Polsce śmiało może się rozwinąć jako bodziec do działania, wspierający i wspomagający budowanie nowej mentalności społeczeństwa bez kompleksów, otwartego na dialog i znającego swoją wartość. Autorzy poświęcają też uwagę osobie tutora. Kto nim jest, kto nim może zostać i w jaki sposób, czy potrzebne są do tego kwalifikacje i umiejętności oraz w jaki sposób praktykować metodę. Zaletą tutoringu jest jego zastosowanie w różnych obszarach edukacji, na różnych szczeblach łącznie z akademickim, wobec jednostki i masowej edukacji. Jest metodą bardzo elastyczną, mającą wpływ dalekosiężny, nie tylko obejmującą cel przygotowania do sprawdzianu czy egzaminu. Relacja z tutorem ma cel wyższy. Autorzy zapoznają też z zasadami tworzenia tutoringu w ramach instytucjonalnych i radzą, w jaki sposób zdobyć fundusze w polskiej rzeczywistości na taki cel.

Polecam tę pozycję, mając nadzieję, że prezentowana metoda zainteresuje czytelnika i będzie wykorzystywana w procesie edukacji przez nauczycieli.

Oprac. Małgorzata Tyczyńska

Powrót