Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» WOLONTARIAT

WOLONTARIUSZE Z EUROPY W BIBLIOTECE

W 2013 i 2014 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy realizowała projekty wolontariatu europejskiegow ramach programu Erasmus+. Były to "Travel to Europe", "Together in Europe" oraz „To Be Like Librarian”. Do współpracy z wolontariuszami z Hiszpanii, Włoch, Francji, Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny zaprosiliśmy nauczycieli i uczniów, którzy skorzystali z możliwości spotkania się z młodymi ludźmi, rozmowy i poznania dziedzictwa kulturowego krajów, z których pochodzili wolontariusze.
Przygotowali oni informacje o wolontariacie europejskim, a także kulturze oraz wybitnych pisarzach i dziełach literackich krajów, z których pochodzą. Oferta skierowana była do szkół, w szczególności do szkolnych klubów europejskich, klubów wolontariuszy oraz nauczycieli języków obcych.

wolontariat 2013/2014 - prezentacja

wolontariat 2014/2015 - prezentacja

WYBRANE RELACJE ZE SPOTKAŃ:

 • 15 grudnia 2014 r. wolontariusze gościli w Zespole Szkół w Mogilnie. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz porozmawiać o możliwościach, jakie dają wyjazdy zagraniczne, wymiany studenckie oraz programy dla wolontariuszy.
  Dzięki współpracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie 5 wolontariuszy z Włoch, Francji oraz z Hiszpanii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w języku angielskim. Miały one na celu podnoszenie kompetencji językowych i wymianę międzykulturową. Spotkaniom tym towarzyszyła idea dzielenia się wiedzą. Wizyta Z wolontariuszami w szkole byli: dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska, kordynator projektu Bogumił Pronobis oraz nauczyciele-bibliotekarze Agnieszka Handzel i Ewelina Stawicka.
  Wolontariusze zaprezentowali swoje kraje, opowiedzieli o zwyczajach, literaturze, słynnych budowlach i postaciach. Zajęcia kordynowali nauczyciele języków obcych: Marcin Hurysz, Hanna Hurysz, Maria Styga, Magdalena Wietrzykowska, Barbara Błasik, Marzena Zastawna.
  Wolontariusze odwiedzili również Bibliotekę Pedagogiczną w Mogilnie. Mogli przekonać się, jak wygląda praca w bibliotece filialnej. Relacja • 12 grudnia 2014 roku wolontariusze gościli w Filii nr 6 dla Dzieci i Młodzieży bydgoskiej WIMBP im. Witolda Bełzy. Korzystając z materiałów audiowizualnych poprowadzili zajęcia na temat życia i działalności Jana Karskiego oraz przygotowali dla uczniów klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 28 grę edukacyjną. • Wolontariusze pracowali m.in. na rzecz podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej "Przystań". W kolejne czwartki prowadzili zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dorosłych i młodzieży korzystających z tej placówki, działającej na bydgoskim osiedlu Kapuściska. Autorem zdjęć jest Marcin Kierna. • MOGILNO
  22 stycznia br. w Zespole Szkół w Mogilnie ponownie gościło czterech wolontariuszy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Warsztaty miały na celu podniesienie kompetencji językowych uczniów, dzielenie się dziedzictwem kulturowym oraz wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce.
  Na zaproszenie dyrektora ZS Mogilno pana Zbigniewa Grzechowskiego w szkole gościli: Mirjana Rupar (Bośnia i Hercegowina), Estefania Deniz Feuntes (Hiszpania), Valentyn Pugachov (Ukraina) i Mattia Passaro (Włochy) wraz z nauczycielami bibliotekarzami z PBW Agnieszką Krawczyk i Kingą Gąską. Brali oni udział w 16 jednostkach lekcyjnych, nad których przebiegiem czuwali nauczyciele języka angielskiego: Barbara Błasiak, Hanna Hurysz, Magdalena Wietrzykowska i Marcin Hurysz. Zajęcia odbywały się symultanicznie. Młodzież ćwiczyła porozumiewanie się w języku angielskim pod kątem egzaminu maturalnego, a także życia codziennego.
  Rozmowy sprzyjały wzajemnemu dzieleniu się wiedzą o historii i kulturze Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny oraz Polski. Poza konwersacjami w języku angielskim uczniowie mieli okazję poznać proste zwroty w rodzimych językach gości, a także sprawdzić, na ile zaznajomili się oni z zawiłościami języka polskiego podczas pobytu w naszym kraju. Zajęcia miały zachęcić do podejmowania trudu rozmowy w obcym języku, a także propagować jego dalszą naukę.
  Wolontariusze z PBW gościli w ZS Mogilno także w grudniu w ramach Szkolnego Dnia Wolontariatu. Goście prezentowali swoje kraje, a uczniowie przygotowali dla nich specjalny program artystyczny. Powodzenie tamtej wizyty wpłynęło na chęć zorganizowania jeszcze jednego spotkania, tym razem o charakterze warsztatowym.

  Relacja1 Relacja2 Relacja3 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W SICIENKU
  15 stycznia 2014 roku wolontariusze zostali zaproszeni do Zespołu szkół w Sicienku. Uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika wysłuchali prezentacji Mirjany, Nii, Mattii oraz Valentyna. Mieli również okazję sprawdzić swój angielski w praktyce, zadając obcokrajowcom pytania. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznym i sympatycznym nastroju. Mimo zimowej aury panowała ciepła i słoneczna atmosfera. Panie Dyrektor – Beata Szczęśniak i Danuta Milewska – Cichy oraz nauczycielka języka angielskiego podbiły serca wolontariuszy swoim zaangażowaniem i troską o dobre wychowanie i wysoki poziom edukacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Sicienko.
 • KONFERENCJA - 20 LAT WOLONTARIATU W V LO W BYDGOSZCZY
  13 grudnia 2013 nasi wolontariusze zostali zaproszeni na konferencję „ 1993-2013 20 lat wolontariatu V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy”.
  Podczas imprezy obejrzeli prezentacje na temat działalności Szkolnego Koła Wolontariatu V LO w Bydgoszczy. Mieli również możliwość przedstawienia prezentacji na temat idei wolontariatu europejskiego. Spotkanie zaowocowało poznaniem Mei z Fundacji „Wiatrak” z Fordonu. • MOGILNO
  Wolontariusze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy gościli w Zespole Szkół w Mogilnie 3 grudnia 2013 r. w ramach Szkolnego Dnia Wolontariatu. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz porozmawiać o możliwościach, jakie dają wyjazdy zagraniczne, wymiany studenckie oraz programy dla wolontariuszy.
  Dzięki współpracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie czterech wolontariuszy z Włoch, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny oraz Hiszpanii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w języku angielskim. Miały one na celu podnoszenie kompetencji językowych i wymianę międzykulturową. Szkolnemu Dniu Wolontariatu towarzyszyła idea dzielenia się wiedzą. Opiekunem wolontariuszy była Kinga Gąska nauczyciel bibliotekarz z PBW Filii w Mogilnie.
  Wolontariusze zaprezentowali swoje kraje, opowiedzieli o zwyczajach, literaturze, słynnych budowlach i postaciach. Uczniowie przygotowali dla gości specjalny program artystyczny, w którym przedstawili swoje umiejętności językowe, taneczne, a także dotychczasowe osiągnięcia szkoły.  Relacje prasowe


 • SPOTKANIE W RAMACH DZIECIĘCEJ AKADEMII CZYTANIA BAJEK
  Tradycje i zwyczaje świąteczne w różnych krajach Europy

  Tematyka zajęć nawiązywała do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a same zajęcia wypadały w Mikołajki. Aby uświetnić spotkanie zaprosiliśmy przebywających w Bibliotece wolontariuszy, którzy opowiedzieli o tradycjach świątecznych w swoich krajach. Dzieci dowiedziały się, jak zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne obchodzone są na Ukrainie, w Hiszpanii oraz Bośni i Hercegowinie. Wolontariusze przygotowali własne prezentacje zdjęć najbardziej charakterystycznych elementów świątecznych w ich krajach : zdobienie domów, potrawy, obrzędy religijne, witanie Nowego Roku, tradycje związane ze świętem Trzech Króli. Była też okazja do posłuchania najbardziej znanych kolęd w poszczególnych krajach.
  Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki przekazane przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. • BYDGOSZCZ - ZS BUDOWLANYCH
  Wolontariusze zostali zaproszeni do współpracy przez Zespół Szkół Budowlanych. Udało się zorganizować pięć lekcji dydaktycznych, na których Mirjana Nia, Mattia i Valentyn zaprezentowali najważniejsze informacje na temat swoich krajów.
  Klasa I E wraz z wychowawczynią Joanną Piątkowską z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy we współpracy ze szkolnym wolontariatem zorganizowała spotkanie z wolontariuszami. Na spotkaniu Mirjana, Nia, Matrtia i Valentyn obejrzeli prezentację na temat naszego kraju, inscenizację legendy o Lechu, Czechu i Rusie, wzięli udział w quzie na temat Polski, śpiewali polskie przeboje i „łamali sobie języki” powtarzając wyrażenia typu: „Chrząszcz brzmi w Trzcinie w Szczebrzeszynie…”. Wyjątkowa atmosfera spotkania sprawiła, że trudno było się pożegnać. • DZIEŃ ANIMATORA KULTURY
  26 listopada 2013 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka uczestniczyła w organizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dniu Animatora Kultury. W Auli Atrium Dyrektor Biblioteki, Ewa Pronobis-Sosnowska prezentowała dotychczasowe osiągnięcia placówki, działania edukacyjne, bogatą ofertę zasobów bibliotecznych. Nawiązując do tematyki animacji kultury przygotowano specjalnie na tę okazję wystawę książek i najnowsze zestawienia bibliograficzne, opracowane przez pracowników Wydziału Informacyjno - Bibliograficznego. W spotkaniu uczestniczyli również wolontariusze z Włoch, Hiszpanii, Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny goszczący w instytucji w ramach programu „Być jak bibliotekarz”.

Powrót