Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» "MARIAN REJEWSKI - BYDGOSZCZANIN, MATEMATYK, KRYPTOLOG"

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczystość otwarcia wystawy przygotowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy pod nazwą

"Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog"

zorganizowanej z okazji 80-tej rocznicy złamania Enigmy przez tego wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęszczał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakończeniu wojny. Nasza wystawa jest częścią projektu lekcji o Marianie Rejewskim, jego dokonaniach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy i wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny światowej skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wystawa na stałe prezentowana jest w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Wydziale Muzeum Oświaty i dostępna jest dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, a okazjonalnie zaprezentowana będzie także w wybranych miastach regionu.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy.

Tuchola została kolejnym przystankiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog“ po województwie kujawsko-pomorskim. Młodzież wysłuchała pasjonującej opowieści płk. Jerzego Lelwica o zmaganiach z największą tajemnicą niemieckiego wywiadu - maszyną szyfrującą Enigma. Kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy wygłosił dwie prelekcje (9 listopada o 10.50 i 12.00). Koleje losów Mariana Rejewskiego i jego współpracowników, ich geniusz i pracowitość, zainteresowały uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. W pierwszych dniach wystawę zobaczyło ponad 300 osób.
Ekspozycja była dostępna dla zainteresowanych historią sukcesu polskiego wywiadu od 9 do 13 listopada 2015 r.

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma jest Barcin.
W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego 18 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z kustoszem Muzeum Wojsk Lądowych płk Jerzym Lelwicem, którego tematem było: „Marian Rejewski i tajemnice Enigmy”. Prelegent w niezwykle interesujący sposób opowiadał o wkładzie polskich kryptologów w złamanie niemieckich szyfrów i o burzliwych losach znakomitych matematyków. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła replika Enigmy.

9 marca 2015r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczystość otwarcia wystawy „Marian Rejewski-bydgoszczanin, matematyk, kryptolog”. Organizatorem spotkania było Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Filia w Żninie.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Koziełek, zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie Jarosław Umiński, dyrektorzy szkól, nauczyciele, młodzież gimnazjalna i licealna z trzech żnińskich szkół oraz mieszkańcy zainteresowani życiem i działalnością Mariana Rejewskiego. Obecną była także dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska. Gości powitali Dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Michał Woźniak oraz kierownik filii PBW w Żninie Barbara Balkiewicz. O wystawie, a także o udziale kryptologów polskich w rozszyfrowaniu "Enigmy" i wkładzie intelektualnym w pokonaniu Państw Osi opowiedział płk Jerzy Lelwic - kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

17 listopada 2014 r. wystawę „Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog” mogli obejrzeć uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele władz miasta oraz goście zaproszeni do Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy. Otwarcie ekspozycji poprzedziła prelekcja o Marianie Rejewskim i dokonaniach polskich kryptologów oraz wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej, wygłoszona przez płka Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Wystawa trafiła do ZSZ w Brodnicy m. in. dzięki zaangażowaniu pp. Elżbiety i Włodzimierza Gaców.

Wystawa "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog" przybyła do Chełmna, jednego z najpiękniejszych miast w Polsce. W Muzeum Ziemi Chełmińskiej 19 marca 2014 r. otwarto wystawę z udziałem zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli miejscowych szkół. W Sali Mieszczańskiej Ratusza powitała wszystkich zebranych p. Ewa Gerke, dyrektor muzeum, która podziękowała dyrektor PBW w Bydgoszczy, p. Ewie Pronobis- Sosnowskiej za możliwość obejrzenia wystawy mieszkańcom, a także gościom odwiedzjącym CHełmno. Kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, p. Jerzy Lelwic wygłosił interesującą prelekcję, oprowadzając gości po wystawie.

Dnia 17 lutego 2014 r. wystawa poświęcona Marianowi Rejewskiemu dotarła do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. W spotkaniu zatytułowanym Tajemnica Enigmy uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół z terenu miasta i gminy Koronowo, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej i zainteresowani historią mieszkańcy Koronowa. Zaproszonych gości powitały Grażyna Jasiek – kierownik koronowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy oraz Ewa Bielska – nauczyciel bibliotekarz tejże filii. O kryptologii, enigmie i Marianie Rejewskim niezwykle interesująco opowiedział płk Jerzy Lelwic, kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, który następnie zaprezentował gościom wystawę.
Zainteresowaniem cieszyło się także powtórne spotkanie z Enigmą, które odbyło się 24 lutego.

Kolejnym miastem w województwie kujawsko-pomorskim, które odwiedziła wystawa "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog" jest Tuchola.
W tamtejszej Miejskiej Bibliotece Publicznej 25 czerwca 2013 r. otwarto wystawę z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli: Tadeusz Kowalski - burmistrz Tucholi, Magdalena Kurpinowicz ze Starostwa Powiatowego, Maria Ollick - prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy zainteresowani życiem i działalnością bohatera ekspozycji.
W sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej gości powitali p. Hanna Bronke - dyrektor Biblioteki Miejskiej oraz p. Marek Michalak - kierownik tucholskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy. Do zebranych zwrócił się także burmistrz Tucholi oraz reprezentantka Starostwa. W ciepłych słowach podziękowali dyrektor PBW w Bydgoszczy p. Ewie Pronobis-Sosnowskiej za umożliwienie obejrzenia wystawy mieszkańcom i gościom przebywającym w Tucholi. Dyrektor Biblioteki opowiedziała o programie edukacyjnym związanym z ekspozycją, a następnie ppłk Jerzy lelwic - kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy wygłosił niezwykle interesującą prelekcję i oprowadził gości po wystawie. Szczególne zainteresowanie wzbudziła replika Enigmy i burzliwe dzieje polskich kryptologów.

Wystawa "Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog" dotarła do Sępólna Krajeńskiego.
Blisko sto osób przybyło na uroczyste otwarcie, które odbyło się w poniedziałek 17 czerwca 2013r. w sali konferencyjnej miejscowego Centrum Aktywności Społecznej. Wśród gości byli burmistrz Sępólna Kraj. Waldemar Stupałkowski, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Rohde, dyrektorzy instytucji kultury, szkół, nauczyciele oraz mieszkańcy – pasjonaci historii. Gości przywitał kierownik sępoleńskiej Filii PBW, a następnie dyrektor Biblioteki p. Ewa Pronobis-Sosnowska zapoznała przybyłych gosci z celami projektu edukacyjnego, którego częścią jest wystawa o Marianie Rejewskim, patronie biblioteki. Oglądanie repliki Enigmy oraz plansz prezentujących życie i działalność Mariana Rejewskiego, a także dokonania polskich kryptologów poprzedziła nader interesująca prelekcja kustosza Muzeum Wojsk Lądowych ppłk. Jerzego Lelwica.

10 czerwca 2013 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Inowrocławiu odbyła się uroczystość otwarcia wystawy "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog", prezentującej życie i działalność wybitnego Patrona Biblioteki. Inauguracji wystawy dokonano w asyście Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia, pana Wojciecha Piniewskiego oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, dra Rafała Szczerkowskiego. Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, pani Ewa Pronobis-Sosnowska zaprezentowała cele i założenia organizacyjne wystawy a kierownik inowrocławskiej Filii, gospodarz wystawy, pani Anna Wójcik powitała zgromadzonych.

Wśród zaproszonych gości byli także: Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, pani Dorota Drobnik-Stefańska, Zastępca Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Mariola Cierpisz oraz Przewodnicząca Sekcji Emerytów Oddziału ZNP, pani Irena Grochowska.

Wystawę poprzedziła prelekcja o Marianie Rejewskim i dokonaniach polskich kryptologów oraz wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej, wygłoszona przez płka Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W prelekcji uczestniczyli głównie inowrocławscy nauczyciele oraz zaproszeni przedstawiciele Wojska Polskiego a wśród nich pan pułkownik Jan Czerniak, Prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu.
Zarówno prelekcja jak i wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

9 kwietnia 2013 r. zaprezentowaliśmy wystawę w auli I LO w Szubinie. Przedsięwzięcie przygotowane we współpracy z Filią PBW w Szubinie oraz Muzeum Wojsk Lądowych połączono z "Drzwiami Otwartymi" szubińskiego liceum. Na wystawę zaproszono 120 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy z wielką uwagą wysłuchali prelekcji p. Jerzego Lelwica i podziwiali kopię Enigmy. Zainteresowaniem cieszył się również wykład kustosza wystawy zorganizowany w godzinach popołudniowych dla zaproszonych gości i mieszkańców Szubina.

Od 26 lutego do 15 marca 2013 r. wystawa prezentowana była na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczystego otwarcia dokonał prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer, a gościem był Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński.

Powrót