Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ŚWIĘTO WOJEWÓDZTWA W REGIONIE

Kolejnym miastem w województwie kujawsko-pomorskim, które odwiedziła wystawa "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog" jest Tuchola.
W tamtejszej Miejskiej Bibliotece Publicznej 25 czerwca 2013 r. otwarto wystawę z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli: Tadeusz Kowalski - burmistrz Tucholi, Magdalena Kurpinowicz ze Starostwa Powiatowego, Maria Ollick - prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy zainteresowani życiem i działalnością bohatera ekspozycji.
W sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej gości powitali p. Hanna Bronke - dyrektor Biblioteki Miejskiej oraz p. Marek Michalak - kierownik tucholskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy. Do zebranych zwrócił się także burmistrz Tucholi oraz reprezentantka Starostwa. W ciepłych słowach podziękowali dyrektor PBW w Bydgoszczy p. Ewie Pronobis-Sosnowskiej za umożliwienie obejrzenia wystawy mieszkańcom i gościom przebywającym w Tucholi. Dyrektor Biblioteki opowiedziała o programie edukacyjnym związanym z ekspozycją, a następnie ppłk Jerzy lelwic - kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy wygłosił niezwykle interesującą prelekcję i oprowadził gości po wystawie. Szczególne zainteresowanie wzbudziła replika Enigmy i burzliwe dzieje polskich kryptologów.
Wystawę można zwiedzać w Tucholi do 20 lipca 2013 r.

Powrót