Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZAJĘCIA EDUKACYJNE - DORADZTWO ZAWODOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy poszerza ofertę o cykl zajęć edukacyjnych z doradztwa zawodowego.
Skierowane są do uczniów klas gimnazjalnych i prowadzone na miejscu w bibliotece lub w szkołach zainteresowanych współpracą w ramach godzin lekcyjnych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

  1. „Jesteś siebie wart.”
    Celem zajęć jest doskonalenie przez uczniów umiejętności dostrzegania i nazywania swoich atutów, kształtowanie umiejętności nazywania i określania swoich zalet oraz dokonanie wartościowania swoich mocnych stron.


  2. „Poznaj zawody.”
    Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapoznanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwróceniu uwagi na stereotypy w myśleniu o rolach zawodowych.


  3. „ABC poszukiwania pracy.”
    Celem zajęć jest wskazanie uczniom możliwości aktywnego poszukiwania pracy, uświadomienie uczniom prawidłowej konstrukcji CV oraz ułatwienie refleksji na temat przyczyn, dla których pracodawcy przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne.

Zapraszamy!
Kontakt: Agnieszka Krawczyk
Telefon: 52 341 30 74

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA:

23 i 30 listopada 2016 r. po raz kolejny gościliśmy uczniów z Gimnazjum nr 23 W Bydgoszczy na zajęciach z doradztwa zawodowego. Na lekcjach uczniowie poznawali zawody oraz odkrywali tajniki sprawnego poruszania się po rynku pracy. Ćwiczenia warsztatowe „Poznaj zawody” pozwoliły uczniom na uświadomienie sobie jakich kwalifikacji potrzeba, aby wykonywać określony zawód. A prezentacja multimedialna „ABC poszukiwania pracy” w prosty sposób pokazała uczniom jak istotne jest pierwsze wrażenie oraz jak przygotować się do potencjalnej rozmowy z być może przyszłym szefem. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze i mamy nadzieję, że uczniowie z tej szkoły jeszcze nas kiedyś odwiedzą.